Oko w oko z mechatroniką

Numer: 
219

Zapraszamy na wieczorne spotkanie na Wydziale Mechatroniki PW, na którym postaramy się przybliżyć Państwu co się kryje pod słowami mechatronika i fotonika. Przedstawimy różnorodne urządzenia optyczne, mechanizmy i zagadnienia technologiczne podejmowane na naszym Wydziale. Podczas warsztatów będą mieli Państwo możliwość zmierzenia elementów technicznych suwmiarkami, miernikami zegarowymi i śrubami mikrometrycznymi a także własnoręcznego wyjustowania układu optycznego. Przedstawimy także różnorodną elektronikę wykorzystywaną w naszych projektach i sposoby na które można nią sterować. Na zakończenie przeprowadzona zostanie projekcja filmu Normana Leto "Photon".

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Temat przewodni: 
Termin: 
piątek, 27 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
210 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie wdrażające uczestników w świat mechatroniki i fotoniki, połączone z projekcją filmu "Photon".
Organizator: 
Filip
Łabaj
Aleksandra
Hernik
Miejsce spotkania: 
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
Sala 517, piętro 5, Wydział Mechatroniki