Wieczór z nauką

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Jak zaćmienie Słońca uczyniło Einsteina celebrytą

 

Całkowite zaćmienia Słońca są spektakularnymi naturalnymi zjawiskami występującymi  co najmniej dwa razy do roku w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Całkowite zaćmienie słońca z 29 maja 1919 roku było obserwowane przez dwie grupy angielskich astronomów, którzy postanowili sprawdzić, czy pole grawitacyjne wpływa na bieg promieni świetlnych, jak twierdzil Albert Einstein. Wyniki obserwacji potwierdziły przewidywania Einsteina i niemal z dnia na dzień uczyniły z Einsteina celebrytę

 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Bank mleka? Mleczna lokata w zdrowie!

Zajęcia obejmują zagadnienia funkcjonowania banku mleka jako elementu opieki nad matką i dzieckiem , a także prozdrowotnego i terapeutycznego znaczenia żywienia mlekiem kobiecym każdego noworodka, zdrowego i chorego. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznać się z obiegiem mleka w banku mleka  od dawcy do biorcy włącznie z zasadami rekrutacji honorowych dawczyń mleka, procesami laboratoryjnymi jakim podlega mleko zanim trafi do potrzebującego pacjenta oraz kryteriami zakwalifikowania  pacjentów do żywienia mlekiem z banku. Ponadto zostanie zaprezentowana najnowsza wiedza dotycząca składu i roli pokarmu kobiecego. Omówione zostaną także uwarunkowania związane ze różnicami składu mleka u poszczególnych kobiet i na różnych etapach laktacji.

Nauki medyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy sondaże wyborcze kłamią?

Sondaże wyborcze stały się współczesnym miernikiem nastrojów społecznych. Przez część opinii publicznej są one jednak odbierane negatywnie, jako nieskuteczny sposób przewidywania przyszłości. Czym różni się sondaż wyborczy od innych badań tego typu? Czym jest sondaż społeczny i czy dzięki niemu można oszacować wynik wyborów? Na te i inne pytania spróbujemy wspólnie odpowiedzieć ze słuchaczami podczas wykładu pt. "Czy sondaże wyborcze kłamią?".

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Klimatyczne quizy Nauki o klimacie

Naukaoklimacie.pl to tworzona we współpracy z naukowcami strona popularyzująca wiedzę o klimacie. W Noc Badacza jej twórcy zapraszają do udziału w quizach z nagrodami. Będzie można sprawdzić lub poszerzyć swoją wiedzę o klimacie Ziemi, przyczynach jego zmiany oraz możliwych jej konsekwencjach.

Nauki fizyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Miejsca pamięci współczesnej Chorwacji i Serbii. Co zostało z dawnej Jugosławii?

Spotkanie będzie polegało na pokazie zdjęć miejsc pamięci z Chorwacji i Serbii związanych z polityką pamięci tych dwu państw od rozpadu Jugosławii w 1991 r. do dziś. Omawiając slajdy, prowadzący zrekonstruuje podstawowe mity historyczne z czasów średniowiecza i nowożytności oraz II wojny światowej, na których opiera się współczesna tożsamość chorwacka i serbska. Choć w obu krajach odrzucono ideę jugosłowiańską, jednak nie usunięto wszystkich symboli z okresu 1945-1991. Oznacza to, że ulice marszałka Tity, pomniki walk partyzanckich czy symbole czerwonej gwiazdy nadal można spotkać na ulicach miast. W Chorwacji i Serbii nie było ustawy dekomunizacyjnej, co istotnie odróżnia je od Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich. Skłania to do refleksji nad odmiennością jugosłowiańskiego komunizmu od komunizmu w państwach europejskich zależnych od ZSRR. Pokaz slajdów stanowi załącznik książki "Balast czy fundament? Serbia i Chorwacja wobec własnej historii od schyłku Jugosławii do współczesności", która ukaże się z końcem 2019 r.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Obserwacje zjawisk atmosferycznych i procesów klimatycznych

Seria 30-minutowych pokazów dla dzieci i dorosłych, ilustrujących różnorodne procesy atmosferyczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Zakładu Fizyki Atmosfery.

Nauki fizyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Anatomia i fizjologia oka a widzenie artysty

Wykład z pogranicza nauki o ludzkim ciele, czyli anatomii i sztuki. Jak widzimy? Dlaczego widzimy? Jak pracuje oko? Czy to co widzimy ma znaczenie…. Jak odbieramy świat, sztukę ma wpływ na pracę artysty… Przyjdź i przekonaj się na własne oczy!

Nauki biologiczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Oko w oko z mechatroniką

Zapraszamy na wieczorne spotkanie na Wydziale Mechatroniki PW, na którym postaramy się przybliżyć Państwu co się kryje pod słowami mechatronika i fotonika. Przedstawimy różnorodne urządzenia optyczne, mechanizmy i zagadnienia technologiczne podejmowane na naszym Wydziale. Podczas warsztatów będą mieli Państwo możliwość zmierzenia elementów technicznych suwmiarkami, miernikami zegarowymi i śrubami mikrometrycznymi a także własnoręcznego wyjustowania układu optycznego. Przedstawimy także różnorodną elektronikę wykorzystywaną w naszych projektach i sposoby na które można nią sterować. Na zakończenie przeprowadzona zostanie projekcja filmu Normana Leto "Photon".

Nauki fizyczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Poznaj swoją osobowość

Celem warsztatu jest nabycie wiedzy na temat istniejących koncepcji osobowości poprzez ukazanie znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości, a także zapoznanie z istniejącymi metodami opisu osobowości wraz z możliwością profesjonalnej autodiagnozy oraz interpretacji.

Warsztat jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc wobec dzieci - diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat objawów krzywdzenia dzieci, procedury "Niebieskiej Karty" oraz przepisów prawnych dotyczących postępowania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy wobec dziecka. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pomagające zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz zapoznają się z algorytmami postępowania na konkretnych przykładach.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe - pracownicy systemu oświaty - pedagodzy, psycholodzy oraz studenci pedagogiki i psychologii

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Rozwiewamy mity związane z polem elektromagnetycznym i sieciami 5G

Czy boisz się promieniowania telefonii komórkowej? Czy wydaje ci się, że powoduje ona raka? A może uważasz, że sieci komórkowe i maszty powodują problemy ze zdrowiem? Zapraszamy na wykład, który odpowiada na te pytania i rozwieje wiele mitów związanych z polem elektromagnetycznym.

Prof. Krawczyk to naukowiec, który od prawie 40 lat zajmuje się tematem promieniowania elektromagnetycznego i jego wpływu na organizmy żywe. Jego macierzystą uczelnią jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, współpracuje też z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.

Nauki techniczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Rzeczywistość wirtualna w terapii i szkoleniach

Treningi i szkolenia VR są efektywne i znacznie tańsze niż ich tradycyjne formy. Szkolenie VR umożliwia przećwiczenie konkretnych czynności potrzebnych w pracy. W odróżnieniu od tradycyjnych instrukcji czy materiałów wideo, w VR uczestnik zdobywa nie tylko wiedzę, ale też elementarne doświadczenie. Dzięki digitalizacji zachowania może otrzymać precyzyjną informację zwrotną i ćwiczyć różne scenariusze, tworzone na bazie uprzednich doświadczeń. VR umożliwia przeniesienie uczestników w miejsca trudno dostępne lub niebezpieczne  (np. w przypadku strażaków lub górników), a także ćwiczenie umiejętności „miękkich”.

Symulacje VRLab IPPAN pozwalają na ćwiczenie np. publicznych wystąpień, gdzie ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Innym przykładem może być kierowana do nauczycieli symulacja, w której mogą się oni wcielić w rolę ucznia z dysleksją.  Wyniki badań dowodzą, że przyjmowanie perspektywy innej osoby prowadzi do zmiany zwyczajowego sposobu myślenia o problemach, a przez to, zmiany postaw i zachowania.

Pierwsze udokumentowane próby stosowania VR w terapii leczenia akrofobii (czyli lęku wysokości). Rozwój technologii bardzo ułatwił tworzenie tego rodzaju środowisk. Obecnie można znaleźć bardzo wiele aplikacji wspomagających leczenie fobii.

Dzięki zjawisku ucieleśnienia poprawić można nastrój i ogólny dobrostan psychiczny. Uczestnik wciela się w awatara, czyli swoją cyfrową reprezentację, a to, czego doświadcza awatar, staje się realne dla niego realne. Awatar może przyjąć dowolną formę, a uczestnicy mogą się przenosić między wirtualnymi „ciałami”. Wykorzystali to naukowcy z Barcelony tworząc symulację, w której uczestnik wchodzi w rolę terapeuty i może sam sobie udzielić porady.

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki zagrożenia, manipulacja

Co to jest sekta destrukcyjna? Czy wiesz, w jaki sposób werbują i uzależniają swoich członków grupy o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym? O tym, jak nie wpaść w sidła sekt, jak radzić sobie z nieetycznym wpływem osób trzecich opowie w trakcie wykładu socjolog i pedagog, dr Agnieszka Bukowska. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz od innych współwyznawców

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Świat vs. algorytmy. Jak tworzyć treści na FB, IG i YT, żeby ludzie je widzieli Nauki techniczne
 • pt., 2019-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą uzdrawiać?

Wielokrotnie w dziejach powracało przekonanie, że piękne minerały (kamienie szlachetne) mają moc uzdrawiania – zastanowimy się, czy jest ono prawdziwe. Poznamy też minerały – źródła pierwiastków, niezbędnych do życia i rolę tych pierwiastków w nas.

Nauki o Ziemi
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Jak otruć teściową… czyli kilka słów o truciznach na dworach królewskich i nie tylko

Historia trucizn to historia walki o władzę. Wniknięcie do świata walki o tron, począwszy od rodów królewskich skończywszy na zwykłych podwórkowych mordercach. Jak pozbywano się wrogów, jak walczono o rodzinny spadek… Poznaj ciekawe przypowieści z pogranicza toksykologii i farmakologii, zabarwione ciekawymi historiami, czasem makabrycznymi, lecz drobiazgowymi. Zabierz teściową i posłuchaj historii z humorem.

Nauki chemiczne
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Nowy Jork czy Chicago? Miasta i imigranci (także polscy) Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Osobowość a zaburzenia osobowości

Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat istniejących koncepcji zaburzeń osobowości poprzez ukazanie znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości, a także zapoznanie z istniejącymi metodami diagnozy zaburzeń osobowości oraz wskazanie sposobów i kierunków oddziaływań terapeutycznych.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Terapia behawioralna w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe założenia terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zachowaniami problemowymi. Omówione zostaną przykłady interwencji oraz skuteczne techniki terapeutyczne m.in. systemy żetonowe, pakiety przywilejów,  metody skutecznego wydawania poleceń, zasady i konsekwencje oraz techniki radzenia sobie z dziecięcymi  wybuchami złości.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe pracujące z dziećmi, studenci pedagogiki, psychologii,

Nauki społeczne
 • pt., 2019-09-27 19:00
Spotkanie festiwalowe Uniewinnić średniowiecze - debata w stylu oksfordzkim

 

To są średniowieczne poglądy” - takie dość popularne stwierdzenie nie jest bynajmniej komplementem pod adresem okresu historycznego określanego jako Wieki Średnie. Jest oskarżeniem. W opinii obiegowej to epoka zacofania, przesądów i dominacji wierzeń nad rozumem. Wieki ciemne i ponure. Ale czy na pewno? Czy wyłącznie? To przecież właśnie wtedy powstają światowe centra nauki – Oxford, Cambridge i wiele innych uniwersytetów. Pora na swoistą rewizję nadzwyczajną w sprawie Średniowiecza. Z całą pewnością nie zabraknie zaskoczeń i niespodzianek.

Debata odbywa się w formie podobnej to tej praktykowanej przez studentów Oxford i Cambridge. Nad tezą debatują dwa zespoły: propozycji i opozycji. Publiczność bierze udział w debacie i głosuje na stronę wygraną.

 

 

 • pt., 2019-09-27 19:00