Osobowość a zaburzenia osobowości

Numer: 
228

Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat istniejących koncepcji zaburzeń osobowości poprzez ukazanie znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości, a także zapoznanie z istniejącymi metodami diagnozy zaburzeń osobowości oraz wskazanie sposobów i kierunków oddziaływań terapeutycznych.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
piątek, 27 Września, 2019 - 19:00
Czas trwania: 
60 minut
dr
Dawid
Ścigała
Miejsce spotkania: 
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa