Sytuacja języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku (na podstawie relacji świadków historii)

Numer: 
65

Zgodnie z wykładnią PRL-u powojenna Polska była krajem jednolitym narodowościowo i językowo. Jednakże, mimo przesiedleń, język niemiecki pozostał wciąż żywy na przyłączonych do państwa polskiego Śląsku, Pomorzu i Mazurach. W naszym wystąpieniu opowiemy o doświadczeniach świadków historii i o losach języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku. 

Typ spotkania: 
Temat przewodni: 
Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Po 1945 r., mimo przesiedleń, język niemiecki pozostał wciąż żywy na Śląsku, Pomorzu i Mazurach. Opowiemy o doświadczeniach świadków historii i o losach języka niemieckiego w Polsce po 1945 roku.
Dodatkowe informacje: 
Wykład stanowi część wspólnego projektu polsko-niemieckiego, realizowanego przez Instytut Slawistyki PAN (wraz z Uniwersytetem w Ratyzbonie), kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Zielińska (Nr grantu: 2016/23/G/HS2/04369, Narodowe Centrum Nauki)
Organizator: 
dr
Irena
Prawdzic
dr
Anna
Jorroch
Miejsce spotkania: 
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala "Pod Kopułą", wyjazd windą na ostatnie piętro