Czym jest populizm? O trudnej sztuce definiowana pojęć w socjologii

Numer: 
827

Populizm to jedno z „najgorętszych” pojęć politycznych ostatnich lat. Choć jest na ustach wielu komentatorów politycznych, to pozostaje niejasne i niedodefiniowane. Dziennikarze alarmują opinię publiczną w związku z kolejnymi sukcesami populistycznych partii, politycy różnych partii wzajemnie zarzucają sobie populizm, a badacze wciąż zachodzą w głowę nad tym, czym populizm właściwie jest i jak go badać. Podczas zajęć uruchomimy wspólnie socjologiczną wyobraźnię, żeby zastanowić się nad tym, jak rozumieć pojęcie populizmu, jaką rolę odgrywa ono w opisie dzisiejszej polityki i w jakie relacje wchodzi z różnymi innymi pojęciami, takimi jak nacjonalizm czy konserwatyzm. Te rozważania posłużą ogólniejszej refleksji nad tym, jak definiować różne terminy opisujące zjawiska społeczne. Razem zastanowimy się nad tym, jakie kryteria powinna spełniać dobra definicja i jak skonstruować ją w taki sposób, by dobrze ująć często niezwykle skomplikowaną materię, którą zajmują się socjologowie.

Zajęcia będą miały formę dyskusji, uzupełnionej przez pokaz wycinków z wypowiedzi polityków, żeby zilustrować omawiane zjawiska.

Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 12:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Podczas zajęć zastanowimy się wspólnie nad tym, czym jest populizm oraz, szerzej, nad tym, jak definiować pojęcia pojawiające się w dyskursie publicznym, aby lepiej zrozumieć różne zjawiska społeczne.
Dodatkowe informacje: 
Lekcja zostanie udostępniona w formie nagrania.
Organizator: 
mgr
Michał
Nawrocki
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: