GRA-nica: jak powstają granice, jak się zmieniają i dlaczego to dotyczy również mnie?

Numer: 
712

Którędy przebiegają granice państw i organizacji ponadpaństwowych? Czy zawsze wyglądały tak jak dziś i co z tego dla NAS wynika?

Ta lekcja z elementami grywalizacji ma na celu ukazanie, jak zmienia się przebieg granic państwowych. Mimo że nie są wieczne, mają wpływ na to, co myślimy o świecie i ludziach. W czasie lekcji poszerzycie Waszą wiedzę na temat granic, a następnie zbadacie konsekwencje ich istnienia i zmiany ich przebiegu.

Szczegółowy przebieg lekcji:

  1. Wykład "Czy granice są wieczne?" (20 minut) - na przykładzie Polski i krajów sąsiedzkich opowiemy Wam, jak w przeszłości zmieniał się przebieg granic i kształt państw, jak jedne państwa się rozpadały, a w ich miejsce pojawiały nowe. (20 minut)
  2. Badanie "Współczesne granice w Europie" (30 minut) - zajęcia w podgrupach. W trzech grupach zajmiecie się samodzielnymi badaniami na jeden z trzech tematów ("Brexit", "Granica polska i migracje ze wschodu" oraz "Co stało się z granicami w Unii Europejskiej podczas pandemii Covid-19?"). Będziecie mogli skorzystać z materiałów, które dla Was przygotujemy, naszej wiedzy eksperckiej oraz źródeł internetowych. Każda z grup następnie zaprezentuje wyniki swojego badania pozostałym uczniom.
  3. Przerwa (10 minut)
  4. Mini-wykłady (30 min) - każda z trzech podgrup przez dziesięć minut będzie uczyć pozostałe grupy tematu, który zbadała podczas części drugiej.
  5. GRA-nica (10 minut) - quiz, podczas którego sprawdzicie wiedzę zdobytą na lekcjach.
Termin: 
piątek, 25 Września, 2020 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Którędy przebiegają i przebiegały granice Polski i Unii Europejskiej i co z tego wynika? Sprawdź swoją wiedzę na temat granic i dowiedz się, jakie są konsekwencje istnienia i zmiany przebiegu granic.
dr
Agnieszka
Radziwinowiczówna
dr
Ignacy
Jóźwiak
dr
Marta
Jaroszewicz
dr
Kateryna
Krakhmalova
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 7
02-093 Warszawa
Lekcja odbędzię się w szkole, której przyznano lekcję
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: