Jak powstają, czy są groźne i jak możemy przetwarzać odpady promieniotwórcze

Numer: 
736

Czym są odpady promieniotwórcze? Czy wszystkie składujemy i zabezpieczamy w ten sam sposób? Jak to jest w końcu
ze świeżym i wypalonym paliwem jądrowym?

W trakcie wykładu zostaną omówione różne rodzaje promieniowania jonizującego oraz sposoby jego oddziaływania z materią. Prześledzimy cykl paliwowy uranu od skał zawierających minerały uranonośne po przetworzenie i składowanie wypalonego paliwa jądrowego.

Wykład będzie połączony z pokazami detekcji różnego rodzaju promieniowania jonizującego, a także chemicznych sposobów separacji pierwiastków ważnych
w energetyce jądrowej.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
poniedziałek, 21 Września, 2020 - 09:00
piątek, 25 Września, 2020 - 09:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Wykład z pokazami dotyczący powstawania, zabezpieczania oraz przetwarzania odpadów promieniotwórczych.
Organizator: 
dr hab.
Maciej
Chotkowski
doktorant
Damian
Połomski
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: