Komorą na Mount Everest. Komory niskich ciśnień

Numer: 
748

Podczas tej lekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat zmian ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. oraz z towarzyszącymi zmianami innych parametrów (temperatura, wilgotność powietrza). Omówiony zostanie także wpływ tych zmian na organizm człowieka. W dalszej części wycieczki nastąpi prezentacja symulatorów obniżonego ciśnienia barometrycznego, nagłej dekompresji wraz z wyjaśnieniem, jakie badania i szkolenia wykonywane są dla pilotów. Zostanie także omówiony sposób zabezpieczenia pilotów i pasażerów przed skutkami obniżonego ciśnienia barometrycznego wraz z prezentacją wyskościowego ubioru kompensacyjnego.

Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 12:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Podczas tej lekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat zmian ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. oraz z towarzyszącymi zmianami innych parametrów.
Dodatkowe informacje: 
Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy powinni być wyposażeni w maseczki i rękawiczki ochronne.
ppłk lek.
Dariusz
Rękawik
Miejsce spotkania: 
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: