„Wasserzupki”, „żabki”, „rozwałki” – okupacyjny dzień powszedni Pawiaka

Numer: 
776

Spotkanie z młodzieżą będzie poświęcone historii Pawiaka starego warszawskiego więzienia, zlokalizowanego dawniej przy ul. Dzielnej. Szczególną uwagę pragniemy poświęcić okupacyjnej codzienności i warunkom bytowania Więźniów w murach aresztu śledczego gestapo, urządzonego tu w latach 1939-1944. Podczas spotkania młodzież będzie miała okazję zwiedzić odtworzony fragment dawnego oddziału VII oraz zapoznać się z najciekawszymi pamiątkami – przedmiotami wykonanymi w konspiracji przez Osadzonych, wyposażeniem medycznym oraz nielicznymi zachowanymi fotografiami z tamtego okresu. Ze względu na charakter miejsca oraz poruszaną tematykę wspomniana lekcja, uzupełniona krótką prezentacją multimedialną, jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich, względnie dla uczniów ostatnich klas (klasy 7,8) szkół podstawowych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
piątek, 25 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Krótka opowieść o okupacyjnych dziejach Pawiaka i więziennej codzienności w latach II wojny światowej.
Organizator: 
mgr
Robert
Hasselbusch
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: