Wirusy – nieproszeni goście

Numer: 
623

Wirus są czynnikami wyłącznie patogennymi. Jednak warto dodać, że są to nie tylko niebezpieczni wrogowie, lecz również współtowarzysze, najdyskretniejsi współpracownicy. Są wszędzie, wewnątrz nas i na zewnątrz, zadziwiają skutecznością działania do tego stopnia, iż można je uznać za doskonałą formę życia. Ale czy można powiedzieć, że wirusy żyją? Wirusy określa się przecież jako pogranicze materii żywej i nieożywionej.

Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w ważny i ekscytujący świat wirusów. Pierwszym etapem będzie zapoznanie słuchaczy z budową wirusów oraz procesem zakażania komórek ludzkich, zwierzęcych i bakteryjnych. Pokazane zostaną sposoby namnażania wirusów in vitro oraz metody ich wykrywania podczas pracy z mikroskopem. Następnie zaprezentowane zostanie ich działanie chorobotwórcze na przykładach chorób ludzi i zwierząt. W kolejnym etapie, wspólnie z uczestnikami, opisane zostaną sposoby radzenia sobie z wirusami. Pokazana zostanie walka z inwazją wirusów, jaką toczy każdego dnia układ odpornościowy człowieka, i określony zostanie stopień, w jakim organizm skutecznie odrzuca atak niechcianych gości. Analizując rodzaje odpowiedzi przeciwwirusowej, uczestnicy zobaczą, że kiedy wirus przeniknie przez pierwsze bariery ochronne i wniknie do komórek, to jedną z ostatnich desek ratunku dla organizmu jest niszczenie samego siebie, czyli własnych komórek.

 

Uczestnicy dowiedzą się również, jak ważna jest ochrona przed zakażeniem organizmu, chociażby poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 24 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Zapoznamy uczestników z ważnym i ekscytującym światem wirusów. Podczas pracy z mikroskopem dzieci poznają sposoby namnażania wirusów in vitro oraz metody ich wykrywania.
dr hab.
Joanna
Cymerys-Bulenda
dr
Anna
Słońska-Zielonka
Miejsce spotkania: 
Szkoła, której zostanie przyznana lekcja dostanie link do nagrania, a następnie odbędzię się krótkie spotkanie w czasie rzeczywistym.
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo