Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Sprawiedliwość klimatyczna: pomiędzy etyką, aksjologią i prakseologią

Zmiany klimatyczne przyjmujące skalę ogólnoplanetarną,a ściślej zachodząca obecnie globalna destabilizacja klimatu panującego na
Ziemi rodzi istotne pytania po pierwsze, o zakres odpowiedzialności i powinności określonych podmiotów (w tym poszczególnych państw, rządowych organizacji międzynarodowych, korporacji transnarodowych, przedstawicieli władz centralnych,regionalnych oraz lokalnych i wreszcie zwykłych obywateli) za zaistniały stan rzeczy oraz po drugie, o wybór efektywnych strategii zapobiegawczych. Istotne wobec tego stają się następujące zagadnienia: kto przed kim i w jaki sposób odpowiada (np. państwa bogatej Północy versus biedne kraje Południa, wielkie korporacje versus „zwykli” obywatele itp.) oraz kto i jak powinien postępować
(dotyczy to poszczególnych aktorów danej kategorii), aby skutecznie ograniczyć lub zatrzymać zachodzące w
atmosferze Ziemi zjawiska?

W wystąpieniu poruszony zostanie aspekt moralny globalnych zmian klimatycznych (omawiany w kategoriach winy i zadośćuczynienia) oraz aspekt prakseologiczny   (związany z wybieraniem adekwatnych, tj. skutecznych, strategii postępowania względem stawianych celów ekologicznych). W podejmowanych wywodach uwzględnione będą uwarunkowania społeczno-polityczne działań aktorów danej kategorii oraz problem uznawanych przez dane podmioty norm i hierarchii wartości wpływające na   podejmowanie decyzji co do wyboru określonych strategii działania.Całość omawianych zagadnień będzie rozważana w kontekście postępowania uważanego za sprawiedliwe lub odpowiednio niesprawiedliwe względem innych podmiotów.

Nauki społeczne
  • czw., 2020-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe "Wiem jak pomóc mojemu dziecku z dysleksją!" - warsztaty dla dorosłych

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "WIEM JAK POMÓC MOJEMU DZIECKU Z DYSLEKSJĄ!".  Zostały one stworzone z myślą o rodzicach dzieci z dysleksją. Podczas naszych warsztatów będziecie Państwo mogli dowiedzieć się m.in.: jakie są objawy dysleksji na różnych etapach rozwoju, jak uczą się dzieci z dysleksją, jak poprawnie organizować ich otoczenie oraz jak pomagać im w odrabianiu lekcji. Ponadto będziecie Państwo mogli uzyskać pomoc w interpretacji diagnozy swojego dziecka oraz zastosowania odpowiednich metod jego wsparcia.

Nauki społeczne
  • pt., 2020-09-25 16:30