Sprawiedliwość klimatyczna: pomiędzy etyką, aksjologią i prakseologią

Numer: 
111
Zmiany klimatyczne przyjmujące skalę ogólnoplanetarną,a ściślej zachodząca obecnie globalna destabilizacja klimatu panującego na
Ziemi rodzi istotne pytania po pierwsze, o zakres odpowiedzialności i powinności określonych podmiotów (w tym poszczególnych państw, rządowych organizacji międzynarodowych, korporacji transnarodowych, przedstawicieli władz centralnych,regionalnych oraz lokalnych i wreszcie zwykłych obywateli) za zaistniały stan rzeczy oraz po drugie, o wybór efektywnych strategii zapobiegawczych. Istotne wobec tego stają się następujące zagadnienia:   kto przed kim i w jaki sposób odpowiada (np. państwa bogatej Północy  versus  biedne kraje Południa, wielkie korporacje  versus  „zwykli” obywatele itp.) oraz kto i jak powinien postępować
(dotyczy to poszczególnych aktorów danej kategorii), aby skutecznie ograniczyć lub zatrzymać zachodzące w
atmosferze Ziemi zjawiska? 
  W wystąpieniu poruszony zostanie aspekt moralny globalnych zmian klimatycznych (omawiany w kategoriach winy i zadośćuczynienia) oraz aspekt prakseologiczny    (związany z wybieraniem adekwatnych, tj. skutecznych, strategii postępowania względem stawianych celów ekologicznych). W podejmowanych wywodach uwzględnione będą uwarunkowania społeczno-polityczne działań aktorów danej kategorii oraz problem uznawanych przez dane podmioty norm i hierarchii wartości wpływające na    podejmowanie decyzji co do wyboru określonych strategii działania.Całość omawianych zagadnień będzie rozważana w kontekście postępowania uważanego za sprawiedliwe lub odpowiednio niesprawiedliwe względem innych podmiotów. 
Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 24 Września, 2020 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W wystąpieniu poruszony zostanie aspekt moralny globalnych zmian klimatycznych a także aspekt prakseologiczny i kwestia wartości wyznawanych przez podmioty zaangażowane w kwestie zmian klimatycznych
dr
Michał
Węsierski
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: