Bioróżnorodność za progiem - architekt krajobrazu w akcji

Numer: 
10

Bioróżnorodność. Zwierzęta dziko żyjące są ważnym, pożytecznym składnikiem przyrody otaczającej nasz dom w mieście. Architekt krajobrazu, projektując przestrzeń wokół domu, decyduje o bioróżnorodności, jaka tam występuje. Ma przy tym na uwadze szczególnie te gatunki zwierząt, które są pożyteczne np. owady zapylające rośliny, jak trzmiele, pszczoły czy też ptaki, które żywią się szkodnikami roślin. Ma na uwadze też motyle, które dopełniają uroku ogrodu. Wykład przedstawi działania architekta krajobrazu zmierzające do kształtowania bioróżnorodności.  Prezentacja adresowana jest do dzieci i ich rodziców.

Termin: 
sobota, 19 Września, 2020 - 12:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Zwierzęta dziko żyjące są ważnym składnikiem przyrody otaczającej nasz dom w mieście. Architekt krajobrazu kształtuje bioróżnorodność mając na uwadze pożyteczne zapylacze, ptaki, motyle i in. gatunki.
Organizator: 
dr inż.
Izabela
Dymitryszyn
mgr inż.
Agata
Jojczyk
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo