Karnawał w Lagos? Praktyki kulturowe Afro-Brazylijczyków w Nigerii

Numer: 
197

Sołeczność Afro-Brazylijczyków w Nigerii zamieszkuje współcześnie największą metropolię tego kraju, czyli Lagos. W mieście tym znajduje się dzielnica brazylijska, charakteryzująca się bogactwem znaczeń i symboli łączących kultury nigeryjskie, brazylijskie i portugalskie. W trakcie wykładu zaprezentowana zostanie panorama historyczna uwzględniająca moment przybycia Afrykanów z Brazylii w XIX wieku po zniesieniu niewolnictwa oraz kształtowanie się społeczności afro-brazylijskiej w Afryce Zachodniej: Nigerii, Beninie, Ghanie i Togo. Następnie opisane zostaną najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego: przykłady architektury, w tym budynki sakralne nawiązujące do brazylijskiego baroku oraz dawne wille należące do najważniejszych rodzin z domu Martins czy da Silva, cykliczne tradycje świąteczne i obchody karnawału (np. Festiwal Bumba Meu Boi), ubiór, jak również kulinaria. Wykładowi będzie towarzyszyła prezentacja multimedialna z badań terenowych.

 

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Wykład dotyczy społeczności afro-brazylijskiej w Nigerii, której hybrydyczne dziedzictwo kulturowe wyrażane jest poprzez architekturę, tradycje świąteczne, obchody karnawału i kulinaria.
Współorganizator: 
PAN ZDP Warszawa
dr
Patrycja
Kozieł
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat72
00-330 Warszawa
Sala im. Staszica nr 166 I piętro
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: