Laboratoria Optyczne Wydziału Fizyki UW

Numer: 
255

Zapraszamy do laboratoriów Zakładu Optyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie krótkiej wycieczki pokażemy jak optyka pozwala zgłębiać biologię, chemię, mechanikę kwantową i kontrolować nawet pojedyncze atomy i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści mogą z tego wyniknąć dla nas wszystkich.
Gospodarzami laboratoriów są:
dr hab. Piotr Fita, prof UW,
dr hab. Jan Suffczyński, prof UW, 
dr Michał Karpiński, 
dr Mariusz Semczuk
i inni


"Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych". Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu POIR.04.02.00.00-B003/18

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Dodatkowe informacje: 
W trakcie krótkiej wycieczki pokażemy jak optyka pozwala zgłębiać biologię, chemię, mechanikę kwantową i kontrolować nawet pojedyncze atomy i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści mogą z tego wyniknąć dla nas wszystkich. Projekt Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych" jest realizowany w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu POIR.04.02.00.00-B003/18
Organizator: 
Współorganizator: 
Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych
Michał
Mikołajczyk
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: