O sądach w dawnej Polsce

Numer: 
94

O polskim sądownictwie przed wiekami opowiada dr Anna Rosner - historyk państwa i prawa, wicedyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, adiunkt w Katedrze Wolności im. T. Mazowieckiego, zajmująca się badaniami nad historią tradycji i kultury prawnej oraz historią ustroju w XIX i XX wieku.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 17:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
O polskim sądownictwie przed wiekami opowiada dr Anna Rosner - historyk państwa i prawa, wykładowca Kolegium MISH oraz Katedry Wolności im. T. Mazowieckiego UW
dr hab.
Adam
Moniuszko
Miejsce spotkania: 
ul. Bracka 25
Warszawa
Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych - III piętro Domu Towarowego "Bracia Jabłkowscy". więcej informacji: facebook.com/sedziowie
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: