Rynek - forum - miejsce wyceny w perspektywie historycznej

Numer: 
189

Czy pojęcie „rynku" pojawiło się w sposób naturalny wraz z rozwojem gospodarki, czy też mogło zostać zdefiniowane dopiero w określonym kontekście kulturowym? Dlaczego nie znano go w starożytnym Rzymie,choć istniały tam stosunki, które określamy dziś jako „rynkowe"? Czy rację miał Joseph Schumpeter  podkreślając, że zainteresowanie etyką gospodarczą stało się katalizatorem postępu analizy i doprowadziło między innymi do pojawienia się „rynku" w języku ekonomicznym naszej cywilizacji. „Rynek" był najpierw miejscem, a stał się pojęciem teoretycznym...Jak był określany w łacinie średniowiecznej? Dlaczego ten sam termin był używany w zarówno w odniesieniu do wyceny wartości towarów, jak i do oceny postepowania ludzi? Jak rozumiano termin „wolny rynek" w przywilejach książęcych w Polsce epoki rozbicia dzielnicowego? Jak chroniono niegdyś rynek przed oszustami? Jakie sposoby praktycznej wyceny wartości towarów wskazywano w tekstach późnośredniowiecznych ? Dlaczego pojęcia rynku i słusznej ceny wiążą się ze sobą? Jak rozumieli rynek uczeni, od Tomasza z Akwinu do Mikołaja Kopernika? Czy pojęcia „wspólnotowy" i „rynkowy" w każdym kontekście traktowano przeciwstawnie?Czy występujący w średniowiecznych tekstach termin „wspólny rynek" miał podobne znaczenie jak dziś ? Odpowiedzi na te pytania będą zawarte w prezentacji multimedialnej dr. hab. Marcina Bukały badacza filozofii i kultury średniowiecznej oraz wczesnych koncepcji ekonomicznych, wydawcy i tłumacza tekstów łacińskich poświęconych etyce kupieckiej.

 

 

 

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 14:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
„Rynek" był najpierw miejscem, a stał się pojęciem teoretycznym Jak zainteresowanie etyką gospodarczą wpłynęło na pojawienie się w średniowieczu „rynku" w języku ekonomicznym naszej cywilizacji.
Współorganizator: 
PAN ZDP Warszawa
dr hab.
Marcin
W. Bukała prof. IFiS PAN
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. H. Kołłątaja nr. 167 I piętro
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: