Stres i zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19

Numer: 
227

Pandemia Covid-19 i towarzyszący jej stres odciskają piętno na wielu obszarach życia ludzi, w tym na ich zdrowiu psychicznym. Z tego względu niezwykle ważne jest śledzenie
stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa w czasie pandemii i wynikających z niej obciążeń. W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki dwóch badań na ten temat realizowanych w Polsce w czasie pandemii.

Pierwsze z nich, przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia br., a więc tuż po wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią. Dotyczyło ono występowania
objawów zaburzeń psychicznych związanych ze stresem, depresji i lęku uogólnionego. W czasie wystąpienia zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy sytuacja pandemii była
postrzegana jako stresująca przez wszystkich uczestników oraz jak bardzo nasilone były w tym czasie u nich objawy zaburzeń psychicznych.

Drugie badanie, prowadzone w ramach projektu obejmującego 12 krajów europejskich, koncentrowało się na określeniu, w jakim zakresie sytuacja pandemii koronawirusa była
obciążeniem psychicznym dla Polaków. Ponadto, pytaliśmy o to, co pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W trakcie wystąpienia zostaną
omówione rodzaje obciążeń najczęściej wskazywane przez uczestników oraz podejmowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Pandemia Covid-19 i towarzyszący jej stres odciskają piętno na wielu obszarach życia, w tym na zdrowiu psychicznym. Wystąpienie przybliży wyniki badań na temat zdrowia psychicznego w czasie pandemii.
Organizator: 
dr hab.
Małgorzata
Dragan
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo