Dorobek historiograficzny Jana Długosza z Niedzielska

Numer: 
767

Przedstawienie dzieł i warsztatu naukowego autora m. inn.: Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), Banderia Prutenorum (Sztandary wojsk krzyżackich z Prus), Insignia seu clenodia Regni Poloniae (Znaki i klejnoty Królestwa Polskiego) oraz Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis (Księga uposażeń diecezji krakowskiej).

Zostaną zaprezentowanie i omówione nie tylko same publikacje, ale także będą pokazanie późniejsze rękopiśmienne odpisy i przykładowe ówczesne dokumenty o których Jan Długosz się odwoływał.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 11:00
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Przedstawienie dział i warsztatu naukowego twórcy "Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae ..."
Dodatkowe informacje: 
Pokaz publikacji drukowanych oraz jednego późniejszego rękopisu - w gablotach
Wykonawca
dr
Hubert
Wajs
Wykonawca
mgr
Magdalena
Morawska
Miejsce spotkania: 
Długa 7
00-263 Warszawa
Sala Balowa (I piętro, klatka schodowa, bez windy)