Drgania i fale wokół nas

Numer: 
873

Drgania, ruch falowy i rozchodzenie się fal stanowią podstawę wielu technologii oraz systemów, z których korzystamy na co dzień. Ciekawe jest, że pomimo swej różnorodności (np. fale świetlne, fale akustyczne, fale na wodzie) podlegają one tym samym zjawiskom i można je opisać w podobny sposób. Na wykładzie spróbujemy zademonstrować i wyjaśnić podstawowe zjawiska falowe (m.in. załamanie, odbicie, dyfrakcja, tłumienie) oraz zrozumieć ich znaczenie w zastosowaniach praktycznych i życiu codziennym. Prezentacja prostych doświadczeń ma ułatwić uczniom intuicyjne zrozumienie tych zjawisk, a nauczycielom zasugerować pomysły do wykorzystania na lekcjach fizyki.

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
90
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Na wykładzie spróbujemy zademonstrować i wyjaśnić podstawowe zjawiska falowe (m.in. załamanie, odbicie, dyfrakcja, tłumienie) oraz zrozumieć ich znaczenie w zastosowaniach praktycznych i życiu codziennym.
Wykonawca
dr
Marcin
Lewandowski
Miejsce spotkania: 
Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa
dostęp przyjazny dla osób niepełnosprawnych