Bionika i robotyka medyczna w rehabilitacji amerykańskich weteranów.

Numer: 
536

Człowiek 2.0, czyli bionika i robotyka medyczna. Technologia, która nie tylko przywraca utracone zdolności, ale również poprawia osiągnięcia ludzkiego organizmu. Podczas zajęć przedstawione zostaną w formie prezentacji multimedialnej osiągnięcia współczesnej inżynierii biomedycznej i jej zastosowanie w rehabilitacji amerykańskich weteranów powracających z misji poza granicami państwa. Omówiona zostanie istota egzoszkieletu wspomaganego, bionicznych protez, a także zagadnienie rewolucji biotechnologicznej. Zaprezentowane zostaną koszty związane z wprowadzeniem wymienionych technologii oraz kierunki rozwoju robotyki medycznej.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Poznaj osiągnięcia współczesnej inżynierii biomedycznej, jej zastosowanie w rehabilitacji amerykańskich weteranów, a także technologie, które nie tylko przywracają utracone zdolności, ale również poprawiają osiągnięcia ludzkiego organizmu.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: strzelecki.jan@gmail.com
Wykonawca
mgr
Adam
Korolczuk
Miejsce spotkania: 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa