Europa wieku świateł (cz. I-II)

Numer: 
591

Cykl wykładów (z prezentacjami multimedialnymi) ma na celu przybliżenie słuchaczom epoki oświecenia (ramy czasowe, podstawy filozoficzne, kontekst społeczno-polityczny, osiągnięcia w zakresie kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury oraz sztuk pięknych) w krajach Europy Zachodniej (cz. I) i w Rosji (cz. II). Kryterium doboru materiału egzemplifikacyjnego (traktaty filozoficzne, literatura piękna, ikonografia) stanowi obecność w nim obrazu „światła” (opozycji „światło – mrok”), uznanego za fundament myślowy epoki.

Problematyka wykładu „Europa wieku świateł: fundamenty”:

  1. Ramy czasowe oświecenia zachodnioeuropejskiego. Oświecenie a wiek XVIII.
  2. Co to jest Oświecenie? – rozprawa Immanuela Kanta.
  3. Oświecenie – rycina Daniela Chodowieckiego.
  4. Nazwa epoki w różnych językach europejskich.
  5. Podstawy filozoficzne oraz konteksty społeczno-polityczne i kulturowe oświecenia europejskiego.  
  6. Oświecenie i my. Co zawdzięczamy epoce oświecenia?

Problematyka wykładu „Europa wieku świateł: oblicze rosyjskie”:

  1. Oświecenie w Rosji – ramy czasowe, ośrodki kulturalne, zjawiska i tendencje, przedstawiciele.
  2. Oświeceni Rosjanie w Europie Zachodniej. Recepcja kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji XVIII wieku.

Obraz „światła” oraz opozycja „światło – mrok” w społecznie zaangażowanej literaturze rosyjskiej XVIII wieku (na przykładzie Podróży z Petersburga do Moskwy Aleksandra Radiszczewa). Opozycje „światło – mrok” oraz „widzenie – ślepota” w utworze Radiszczewa a twórczość F. Fénelona i J.F. Marmontela.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Celem wykładów jest odpowiedź na pytanie „co to jest oświecenie?”, tj. określenie miejsca epoki w dziejach kultury europejskiej z zaznaczeniem jej specyfiki w krajach zachodnioeuropejskich (cz. I) i w Rosji (cz. II).
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: fn.wls@uw.edu.pl
Wykonawca
dr hab.
Magdalena
Dąbrowska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55, sala 01.076
00-312 Warszawa