Od ballady do opery Benjamina Brittena – ścieżki inspiracji

Numer: 
605

Wykład poświęcony jest operze na głosy chłopięce Benjamina Brittena „The Golden Vanity” jako przykładowi utworu kultury wysokiej inspirowanego folklorem. Punktem wyjścia będzie omówienie ballady jako gatunku i jej miejsca w dziejach kultury angielskiej, ilustrowane różnorodnymi wersjami i wykonaniami ballady „The Golden Vanity”, która była źródłem inspiracji dla kompozytora. Przedstawiona zostanie analiza prawdopodobnych źródeł historycznych przedstawionych w niej wydarzeń. Omówiona zostanie sama opera, jej kompozytor i autor libretta, a także możliwe interpretacje i jej miejsce w twórczości Brittena, w tym działalność edukacyjna kompozytora. W szerszym kontekście wykład poświęcony będzie związkom kultury popularnej i wysokiej w dziejach kultury brytyjskiej. Utwór ze słyszenia jest na pewno znany wielu Polakom, niezależnie od wieku i muzycznych upodobań.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykład poświęcony jest operze na głosy chłopięce Benjamina Brittena „The Golden Vanity” jako przykładowi utworu inspirowanego folklorem, a w szerszym kontekście związkom kultury popularnej i wysokiej w dziejach kultury brytyjskiej.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: fn.wls@uw.edu.pl
Wykonawca
dr hab.
Krzysztof
Fordoński
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55, sala 01.079
00-312 Warszawa