Polityka czy estetyka? Kilka uwag o najnowszej literaturze rosyjskiej

Numer: 
602

W jednym ze swoich esejów z lat 80. Josif Brodski pisał: „(…) istnieje podejrzenie, że Rosja może opuścić XX stulecie, nie pozostawiając za sobą wielkiej prozy”. W pierwszej części wykładu i dyskusji zastanowimy się czy to podejrzenie się sprawdziło, czy też rosyjska literatura XX wieku wciąż zasługuje na miano „wielkiej”, a jeśli tak, to dlaczego. W drugiej części skupimy się na najnowszej literaturze rosyjskiej, a więc tej pisanej i wydawanej od 2000 roku aż do dziś. Postaramy się odnaleźć dominujące w niej tendencje, opowiemy o tematach poruszanych przez najmłodsze pokolenie pisarzy. W ostatniej części skupimy się na nurcie nowego rosyjskiego realizmu, a więc na nowym nurcie literackim, który podejmuje szeroko zakrojoną próbę zmarginalizowania dotychczas dominującego postmodernizmu oraz ponownego włączenia rosyjskiej literatury w polityczny dialog ze społeczeństwem. Postaramy się także opowiedzieć o samej relacji estetyki i polityki w kontekście literatury.

Typ spotkania: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Czy da się oddzielić estetykę od polityki? Jakie tematy porusza obecnie literatura rosyjska? Czy młodzi rosyjscy pisarze podążają śladami wielkich poprzedników – klasyków literatury światowej, takich jak F. Dostojewski, A. Czechow czy Josif Brodski.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: fn.wls@uw.edu.pl
Wykonawca
mgr
Katarzyna
Roman-Rawska
Wykonawca
mgr
Tomasz
Rawski
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55, sala 01.079
00-312 Warszawa