Teksty i podteksty w komunikacji sterowanej

Numer: 
599

Motywem przewodnim będzie rozszerzone porównanie kilku wystąpień, m.in. W. Szymborskiej podczas wręczenia Nagrody Nobla i L. Wałęsy w Kongresie USA. Pierwsza część poświęcona będzie retoryce jako narzędziu tworzenia i analizowania wystąpień publicznych. Druga - przygotowaniu i sposobie wygłaszania mowy, natomiast trzecia część wykładu zawierać będzie omówienie analizy tekstów wykonywanej przez program, czyli służyć będzie pokazaniu, co komputer może „zobaczyć” w tekście.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Poprzez porównanie kilku wystąpień, m.in. W. Szymborskiej (Nagroda Nobla) i L.Wałęsy (Kongres USA) pokażemy, czym jest retoryka jako narzędzie tworzenia i analizowania wystąpień, omówimy sposoby występowania oraz co komputer może „zobaczyć w tekście"
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: fn.wls@uw.edu.pl
Wykonawca
dr
Łukasz
Karpiński
Miejsce spotkania: 
ul. dobra 55, sala 1.007
00-312 Warszawa
W dniach 21-22 września w budynku przy wejściu będzie działał punkt informacyjny wydziałowego Festiwalu Nauki.