Woda w lesie

Numer: 
655

Uczestnicy zapoznają się z metodami gospodarowania wodą w lasach. Znaczenie wody przedstawione będzie w dwóch aspektach: jako źródło życia i jako żywioł posiadający siłę niszczącą.  Uczestnicy zapoznają się z pojęciami: powódź, susza, susza fizjologiczna, powierzchnia referencyjna, melioracja, mała retencja, śryż, okiść, sadź, szron.

Uczestnicy poznają skutki nadmiaru wody i jej deficytu w lasach oraz zjawisk związanych ze zmiana stanu skupienia wody np. okiść. Poznają działania leśników w obliczu klęsk żywiołowych związanych z wodą.

Przewidziana jest praca zbiorowa, grupowa  oraz indywidualna. W ramach zajęć wykonane będą eksperymenty symulujące zjawiska wodne zachodzące w środowisku leśnym. Podsumowaniem będzie konkurs wiedzy związanej z tematem zajęć.

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
środa, 25 Września, 2019 - 09:30
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Dzieci uzyskają odpowiedzi na pytania: jakie jest znaczenie wody w lesie? dlaczego nadmiar i niedobór wody w lasach nazywa się klęską żywiołową? Wykonają eksperymenty symulujące zjawiska wodne.
dr inż.
Grzegorz
Zajączkowski
mgr inż.
Bartosz
Nowakowski
mgr
Ewa
Fronczak
Miejsce spotkania: 
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Zajęcia odbędą się w Izbie Edukacji Leśnej IBL.