SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Chiny innowacyjne - mocarstwo wiedzy

W ostatnich latach Chiny zaczynają być światowym liderem w takich dziedzinach wymagających wykorzystania wysokich technologii jak samochody elektryczne, infrastruktura 5G i Internet Rzeczy, płatności internetowe i mobilne, czy przetwarzanie i analizy tzw. big data. Nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tej rosnącej potęgi globalnej Chin, która zrodziła się z wieloletniej, konsekwentnej polityki zarządzania wiedzą i odpowiednio kierowanego innowacyjnego potencjału chińskiego biznesu. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu czynników kulturalnych, społecznych i politycznych, które pozwoliły Chinom stać się jednym z liderów innowacji oraz dyskusji o tym, jakie zmiany globalne z aktywnym udziałem Chin czekają nas w przyszłości.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak twórczo dyskutować?

Tematem warsztatu jest organizowanie dyskusji tak by przynosiły twórcze efekty. Jak określić temat dyskusji, by nie wskazywał z góry na to czyje stanowisko jest bardziej słuszne? Gdzie się spotkać? Jak zorganizować samo spotkanie: gdzie się spotkać, jak siedzieć? Czy ktoś powinien prowadzić dyskusję? Jaka powinna być procedura? Jakich zasad powinni przestrzegać uczestnicy?

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Sojusz serca i umysłu. Idea holistycznej jedności w języku chińskim

Silnie zakorzenione w myśli chińskiej holistycznej postrzeganej mentalności ludzkiej wydaje się zagadnieniem szczególnie interesującym w zderzeniu z szeroko pojmowaną myślą zachodnią, zdominowaną przez ideę dualizmu pierwiastka materialnego i niematerialnego oraz odczuwania i myślenia. Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę siatki występujących w języku chińskim pojęć mentalnych odnoszących się do serca, duszy, umysłu i rozumu. Szczególną uwagę poświęcimy terminowi 心 xin (serce? umysł?), niosącemu bogactwo znaczeń i asocjacji. Wśród licznych przykładów znajdą się cytaty z literatury, wypowiedzi zaczerpnięte z języka potocznego, idiomy i przysłowia.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Psychologia bliskich związków

Bliskie związki, a w szczególności związki romantyczne, są jednym z ważniejszych obszarów naszego funkcjonowania społecznego. Jakość relacji partnerskich niejednokrotnie wyznacza nasze priorytety życiowe i w dużym stopniu decyduje o ocenie poziomu całego życia. Dla wielu osób również istotne znaczenie ma jakość relacji rodzicielskich. Satysfakcjonujące związki mogą stać się motorem intensywnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Natomiast brak porozumienia z partnerem życiowym i/lub dziećmi może przyczynić się do obniżenia jakości życia we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Celem warsztatu będzie przedstawienie psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków. Prowadząca omówi na czym polega i kiedy kształtuje się styl przywiązania, który w znacznej mierze wyznacza jakość bliskich związków. Każdy uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia swojego własnego stylu przywiązania. Zostaną również poruszone wątki dotyczące dynamiki związków intymnych oraz chemii miłości.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 10:00
Spotkanie festiwalowe Fake newsy: jak je rozpoznać?

Warsztat będzie omawiał definicje, strukturę i istotę fake newsów oraz uczył skutecznych sposobów rozpoznawania fake newsa na przykładach z historii dziennikarstwa.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak media cyfrowe zmieniły charakter i obieg informacji?

Szybszy obieg informacji sprawia wrażenie, że na świecie dzieje sie więcej i szybciej. Czy tak jest w rzeczywistości i jak korzystać z mediów cyfrowych z pożytkiem dla siebie - na to pytanie odpowiedzą uczestnicy dyskusji.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Love Bonding in the Era of Artificial Intelligence

“Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.” ~ Antoine de Saint-Exupéry Did you know that falling in love takes one-fifth of a second or that sexual desire is more than just a basic thrive? That kissing has an immense impact on the quality of a love bond? That facial similarity between people in love increases over time? Or that it’s the little things that make the biggest difference?

But love can be still so much more. As thinking machines become increasingly part of our lives, we are also transforming definitions of what it means to be conscious, what it means to live, to die, and ultimately, what it means to love a non-human being. Advancements in deep learning allow artificial neural networks to continually train themselves and improve their skills without human intervention. They have already allowed computers to rival humans in pattern recognition, natural language and various emotional enactments. Can they also make them love?

This workshop is directed at anyone interested in the subject of love through the lens of process-oriented psychology. The workshop introduces basic techniques of how to understand and speak about love, such as a dreaming process, a method which seeks integration of conscious and subconscious desires, and creates opportunities for a conscious awareness of integrating both as a purposeful direction of a psychic transformation.

 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Singapur - globalna metropolia wobec nowych wyzwań (kontynuacja wykładu z Festiwalu Nauki 2018).

Singapur to synonim sukcesu gospodarczego i najwyższych w świecie standardów życia. Kawałek Zachodu w Azji. Osiągnął wielki sukces, przekształcając się z maleńkiego kraju Trzeciego Świata w globalną metropolię, co miało swoje podstawy w sukcesach polityki ukierunkowanej na kreowanie tego miasta-państwa jako regionalnego centrum. Było to także konsekwencją świadomości wiodących sił, iż Singapur może przezwyciężyć ograniczenia swojego małego rynku wewnętrznego jedynie poprzez stworzenie infrastruktury i rozwiązań instytucjonalnych, gwarantujących konkurencyjność w wymiarze globalnym.

Oczywiście Singapur musi mierzyć się z licznymi nowymi wyzwaniami, będącymi czy to skutkiem załamań koniunktury w regionie czy globalnych kryzysów gospodarczych. Wyzwaniem w płaszczyźnie wewnętrznej jest na dzień dzisiejszy kwestia utrzymania stabilności po utracie lidera i stratega, jakim był twórca Singapuru Lee Kuan Yew.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe The Power of Love: How to survive in the maze of emotions, resolve conflicts and read your partner?

Love, one of the most compelling drives in human life, has not only been under-researched, but also viewed as a psychic, un-measurable and unruly subject, a realm envisioned by art, literature and philosophy, areas considered less relevant for science and more for pleasurable pursuit. No wonder, because when we fall in love, we enter the realm of a fairly tale and abandon rational thinking. Moreover, we believe that we have just met our soul mate and that we have been waiting exactly for that very person. Now all our dreams can finally come true… The reality, however, is often very different and our amazing relationship may suddenly end, leaving us with emptiness and disappointment.

 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 14:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Bądź innowacyjny albo zgiń. Janusowe oblicze innowacji

Nie byłoby naszej cywilizacji bez innowacji. Nie byłoby postępu, który jest centralną ideą kultury europejskiej w ostatnich kilku stuleciach. Nie byłoby komfortu życia, dziesiątkowałyby nas zarazy, średnia życia nie przekraczałaby 30 lat. Listę dobrodziejstw, jakie przyniosła innowacyjność można mnożyć bez końca, a i tak ciężko byłoby ją wyczerpać. Od kiedy ludzie Zachodu wszczepili sobie gen neofilii – umiłowania nowości o innowacjach mówi się tylko pozytywnie. Dzięki innowacjom jeszcze nigdy tak wielu ludziom nie żyło się tak dobrze w komforcie materialnym (niekoniecznie psychicznym). Innowacja ma jednak janusowe oblicze: narzuca imperatyw nowości. Zastawia pułapkę: coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego warto badać komiks? Trochę o warstwie wizualnej

Komiks to jedno z ciekawszych mediów XX i XXI w. Dzięki temu, że jest on amalgamatem literatury i sztuki wizualnej, poruszana za jego pomocą tematyka może zostać przedstawiona inaczej niż robią to kino, czy książka. Co więcej, warstwa wizualna komiksu pozwala na dodanie dodatkowych warstw znaczeniowych skrytych w kadrowaniu paneli, szczegółach w rysunku, a czasem nawet całkowitym oderwaniu tekstu od rysunku. Podczas naszej prelekcji zajmiemy się komiksami, w których warstwa wizualna nie jest jedynie ilustracją do tekstu, a równoprawnym nośnikiem treści. Omówimy komiksy biograficzne takie jak Maus i Persepolis, przyjrzymy się interaktywnemu komiksowi Meanwhile, zerkniemy też na przygodowe komiksy z serii Rork czy Promethea. Nie zabraknie też miejsca dla Batmana.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak pachnie kolor? Innowacyjne podejście do psychologii kolorów

Wykład z elementami warsztatu o tym jak przewidzieć wpływ kolorów na zachowanie człowieka w procesie komunikacji interpersonalnej oraz jaką rolę odgrywa kolor w życiu codziennym, a także w kulturze, sztuce i biznesie?

Kolor jako wrażenie zmysłowe wpływa na nasze zachowania, emocje i nastroje. Barwy oddziałując na centralny układ nerwowy i korę mózgową, mogą wyzwalać i stymulować wspomnienia, myśli i doświadczenia. Natomiast wybór odpowiedniego koloru ma istotny wpływ na wszystkie wrażenia zmysłowe, które pozwalają na wizualizację tożsamości osoby, firmy czy marki. Widziane przez ludzi kolory są tworzone przez fale świetlne. Różne kolory mogą wywoływać odmienne efekty psychologiczne i bezpośrednio oddziaływać na ludzki organizm i psychikę. Barwy są obecne we wszystkich dziedzinach życia od koloru ubrań, poprzez wystrój wnętrz, aż po wykorzystanie koloru jako narzędzia w świecie biznesu, marketingu i reklamy.

Na wykładzie opowiem czym jest kolor? Jak wpływa na nasze codzienne życie? Czy możemy kontrolować oraz zmieniać nasze emocje, myśli i nastroje przy pomocy kolorów? Co dzieje się w naszym mózgu, kiedy widzimy kolory? A także, czy kolory pachną i przybierają kształty oraz jak wpływają na naszą wyobraźnię, postawę twórczą i innowacyjne podejście do życia? Można będzie się także dowiedzieć jak skutecznie zarządzać kolorem i w jaki sposób dopasować kolor do konkretnej sytuacji?

 

 

 

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Talent i wytrwałość: klucz do innowacji

Połączenie talentu i wytrwałości może być kluczem do sukcesu. Badania pokazują wyraźnie, że ci którzy odnieśli największe sukcesy w nauce, technice i technologii, biznesie, edukacji i są uznawani za innowatorów, byli jednocześnie wybitnie utalentowani i wytrwali w swoich działaniach. Oznacza to, że sam talent nie jest żadną gwarancją sukcesu. Co więcej, sam talent jest często przeceniany. Co w takim razie odróżnia tych najlepszych od całej reszty? Znane są liczne przypadki wybitnie utalentowanych osób, które nigdy nie osiągnęły żadnego znaczącego sukcesu. Czy rzeczywiście talent połączony z wytrwałością jest kluczem do odkrywania innowacji? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać wspólnie podczas warsztatu.

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat dziennikarski: sztuka wystąpień publicznych

Warsztat dziennikarski, prowadzony przez dziennikarzy radiowo - telewizyjnych współpracujących na stałe z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, umożliwi gościom zapoznanie się i doświadczenie pracy z kamerą oraz z mikrofonem w studiu radiowo - telewizyjnym Uniwersytetu SWPS, pod czujnym okiem profesjonalistów.

godz.12 - M. Zamachowska

godz.13 – M. Kasprzak

godz.14 R. Mróz

godz.15 – B. Tadla

godz. 16 – J. Kaszyński

Nauki społeczne
 • sob., 2019-09-21 12:00
 • sob., 2019-09-21 13:00
 • sob., 2019-09-21 14:00
 • sob., 2019-09-21 15:00
 • sob., 2019-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Cyberbullying, sexting, hejtowanie, trollowanie i ja

Jeśli piszą do ciebie i to zaboli, to jest to mowa nienawiści. Jeśli mówią do ciebie, a ty się tego boisz, to jest to mowa nienawiści. Jak się przed tym bronić? Co mogę zrobić sam i co może zrobić sędzia w todze, gdy ktoś niszczy moją godność w sieci? Na pytania odpowiadają sędzia Urszula Żółtak i dziennikarz Sławomir Matczak. Spotkanie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”.

Nauki prawne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy z wiekiem pamięć musi się pogarszać?

Zdolności pamięciowe człowieka zmieniają się z wiekiem. Nie jest tajemnicą, że z czasem funkcjonowanie naszego umysłu zaczyna się pogarszać. Dlaczego tak się dzieje? Czy osłabia się działanie "całej" pamięci, czy tylko jej niektórych aspektów? Czy można zrobić coś, żeby przeciwdziałać tym negatywnym zmianom? Zapraszam na wykład z elementami warsztatu, podczas którego odpowiemy na najważniejsze pytania oraz wykonamy kilka ćwiczeń trenujących umysł.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Konsensus czy dyssensus? Dyskurs parlamentarny w Szwecji i Polsce

Czym się różni szwedzki i polski dyskurs polityki? Czy szwedzcy parlamentarzyści używają nieparlamentarny wyrażeń? Czy pokrzykują na siebie nawzajem i wybuchają śmiechem? Jak na tle innych krajów wyglądają posiedzenia Sejmu? Podczas wykładu porównamy dyskursy parlamentarne w Szwecji i Polsce. Zastanowimy się również, jaki język debaty jest korzystny dla społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Zaprzyjaźnij się czasem! Garść wiedzy o czasie psychologicznym

Uczestnicy otrzymają kluczowe informacje o czasie psychologicznym, orientacjach temporalnych i kompetencjach temporalnych oraz ich znaczeniu dla jakości życia. Podyskutujemy o sposobach na 'marnowanie' i 'zyskiwanie' czasu. Zastanowimy się, na czym polega 'paradoks czasu' wg Philipa Zimbardo oraz 'fenomen czasu' wg Claudii Hammond, autorki książki "70 minut na godzinę". Omówimy matrycę Eisenhovera i zasady Coveya - podyskutujemy, czy mogą nam pomóc w 'zorganizowaniu" sobie czasu na to, na co chcielibyśmy go mieć więcej.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Mowa nienawiści: od poczucia wyższości - przez pogardę - po nienawiść

Co to jest mowa nienawiści? Co jest źródłem pogardy i nienawiści? Co mają ze sobą wspólnego
„Braveheart” i getta ławkowe? Czemu ludzie mówią: robole, kibole, siksy, białasy, Polaczki i
katole - czyli skąd się bierze język nienawistny? Kto i dlaczego zohydza niektóre grupy społeczne?
Jakiej ochrony przed mową nienawiści udziela prawo? Spotkanie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia".

Nauki prawne
 • ndz., 2019-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe Rozrywka i wypoczynek na wsi we współczesnych Chinach: przykład z prowincji Hunan

Czas, kiedy po kolacji prawie wszyscy siedzieli przed telewizorami już minął. Obecnie mieszkańcy chińskiej wsi wykorzystują w znacznie większym stopniu inne sposoby spędzania wolnego czasu. Słuchacze wykładu będą mogli się z nimi zapoznać oraz dowiedzieć się jakie rozrywki są najbardziej popularne w wiejskich rejonach Chin. Ponadto dowiedzą się tego, jakie znaczenie mają dokonujące się w nich przezmiany z perspektywy antropologicznej.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe Zmiany i konflikty - co warto o nich wiedzieć, żeby mniej się ich bać?

Zmiany, konflikty i kryzysy to nieodłączna część naszego życia osobistego i społecznego. Czy są nam potrzebne? Czy mogą być korzystne? Dlaczego obawiamy się zmian i często rezygnujemy w trakcie? Jak przebiegają konflikty? Od czego zależy ich dynamika i szanse na pozytywne rozwiązanie? Czy/Jak można nimi zarządzać? Jakie możemy mieć strategie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi? Porozmawiamy o tym, co warto wiedzieć o zmianach i konfliktach, aby mniej się obawiać ich pojawienia się oraz minimalizować straty i maksymalizować potencjalne korzyści.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe "Wystarczy jeden papieros.. ” – profilowanie w procesie karnym

Jak typuje się w Polsce sprawcę przestępstwa? Ile jest prawdy w serialach kryminalnych? Czy istnieje zbrodnia doskonała? Spotkanie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”.

Nauki prawne
 • ndz., 2019-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Historia Kościoła Katolickiego w Chinach

Misje katolickie w Chinach sięgają XVI wieku. Zaś dzieje Kościoła katolickiego w Chinach są skomplikowane i pełne nieoczekiwanych zakrętów. Składają się na nie między innymi: polityka inkulturacji stosowana przez Jezuitów i uznanie ich na dworze cesarskim, prześladowania, protekcja obcych mocarstw w czasie, kiedy Chiny stały się półkolonią Zachodu, święci męczennicy mordowani podczas powstania bokserów, tudzież skomplikowane i niejednoznaczne relacje z władzami komunistycznymi.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Z perspektywy czułej żyrafy, czyli kilka słów o empatii i komunikacji bez przemocy

Nikomu nie jest obce poczucie krzywdy doznanej w wyniku nieumiejętnej lub celowo wrogiej komunikacji, zarówno ze strony najbliższych, jak i ledwo znanych, czy zupełnie obcych osób. Coraz częściej stajemy się ofiarami otwartych ataków lub anonimowego hejtu. Często również sami widzimy własną niekompetencję w zakresie porozumiewania się z innymi. Jak odmówić, postawić granicę, przekazać krytyczną uwagę nie wyrządzając krzywdy, nie eskalując konfliktu, jednocześnie nie rezygnując z własnych praw? Zastanowimy się nad tym, co znaczy porozumienie bez przemocy oraz jakie znaczenie dla jakości komunikacji i jakości życia ma empatia.

Nauki społeczne
 • ndz., 2019-09-22 15:00
Lekcja festiwalowa Debaty oksfordzkie z zakresu zarządzania i przywództwa

Serdecznie zapraszamy całe klasy do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w debacie oksfordzkiej z zakresu zarządzania i przywództwa.

Tematy do debatowania:

a) Kim powinien być szef firmy - menedżerem czy liderem?

b) Jak efektywnie motywować pracowników - kijem czy marchewką?

c) Kim jest idealny pracownik - indywidualistą czy wykonawcą poleceń?

d) Jak zarządzać wiekiem w organizacji - stawiać na młodość czy doświadczenie?

e) Jaka jest rola konfliktów w organizacji - pozytywna czy negatywna?

 

Przebieg debat:

1) głosowanie na 1 z 5 tematów do debatowania

2) utworzenie 2 zespołów po 4 dyskutantów

3) wylosowanie stanowisk do debatowania

4) przygotowanie się do debaty (ok. 15 minut)

5) debata: 4 rundy po 5 min dla każdego zespołu (razem ok. 40 minut)

6) głosowanie publiczności na rozstrzygnięcie tematu i na zwycięzców debaty

7) informacje zwrotne i wskazówki ze strony prowadzącego debatę

 

Prowadzący debaty:

dr hab. Michał Wenzel https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/17913-wenzel-michal

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/14020-dorota-wisz...

dr Justyna Sarnowska https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/14021-justyna-sar...

dr Adam Kowalik https://www.swps.pl/adam-kowalik

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Logika prawnika – czy po mat-fizie dobrze jest iść na prawo? Po co sędziemu nauki ścisłe?

Czy „lub” oznacza to samo co „albo”? Jak ustalić, kto spowodował zderzenie pojazdów? Czemu runął ten sufit? Co wywołało pożar? Do czego służy rachunek retrospektywny? Czy ktoś to nagranie zmontował? Co to są badania mechanoskopijne? Kto zostawił ten odcisk palca? I czy sędziowie lubią odsetki? Praktycy z warszawskich sądów opowiadają o wykorzystywaniu w swej codziennej pracy nauk ścisłych.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Gaokao: Chińska matura, jej historia, wymagania i przygotowania do niej

Chiny były pierwszym państwem na świecie, które rozwinęło system egzaminów państwowych. Również i dziś los Chińczyków jest określany przez partycypowanie w różnych egzaminach. Najważniejszym z nich jest egzamin wstępny na studia. Jego wynik często determinuje całe życie jednostki. Uczestnicy wykładu będą mogli się dowiedzieć, jakie stawia przed młodymi Chińczykami wymagania oraz jak przygotowania do niego wpływają na szkołę, uczniów i rodziców w kontekście społeczno-kulturowym.

 • pon., 2019-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Wprowadzenie do metody design thinking

Design thinking to coraz częściej wykorzystywana metoda zespołowej pracy projektowej. Pomaga w tworzeniu innowacji i wdrażaniu oryginalnych rozwiązań na podstawie głęboko rozpoznanych potrzeb użytkowników. Jest przydatna niezależnie od branży, w której pracujemy. Doceniają ją także uczniowie, studenci i wykładowcy. O uniwersalności metody design thinking będzie można przekonać się podczas warsztatów.

 • pon., 2019-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Co łączy Nike i Dolce & Gabana z Indianami? Czyli o wykorzystywaniu latynoamerykańskiego dziedzictwa

Niektórym Ameryka Łacińska kojarzy się z tańcem, innym z różnorodnością krajobrazów, jeszcze innym z narkobiznesem, biedą i nierównością. Jednak stosunkowo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w ostatnich dziesięcioleciach region ten stał się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla projektantów mody z całego świata. Nie powinno to dziwić, ponieważ Latynoameryka to kontynent różnorodnych wzorów, materiałów i technik rzemieślniczych, które przyciągają uwagę potencjalnych nabywców.

W ramach spotkania opowiemy zarówno o klasykach mody pochodzących z tego regionu, jak i o wzorach tradycyjnych wspólnot wykorzystywanych przez znane światowe marki takie jak Nike czy Dolce & Gabana. Zastanowimy się też, czy tendencja ta przyczynia się do promowania kultury latynoamerykańskiej, czy też raczej okrada tradycyjne wspólnoty z części ich tożsamości.

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Logika prawnika – czy po mat-fizie dobrze jest iść na prawo? Po co sędziemu nauki ścisłe?

Czy „lub” oznacza to samo co „albo”? Jak ustalić, kto spowodował zderzenie pojazdów? Czemu runął ten sufit? Co wywołało pożar? Do czego służy rachunek retrospektywny? Czy ktoś to nagranie zmontował? Co to są badania mechanoskopijne? Kto zostawił ten odcisk palca? I czy sędziowie lubią odsetki? Praktycy z warszawskich sądów opowiadają o wykorzystywaniu w swej codziennej pracy nauk ścisłych.

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Psychologia robotów

Czy roboty zastąpią ludzi? Czy mogą być sprzedawcami, nauczycielami, lekarzami, terapeutami, policjantami, mediatorami, itd? Czy powinniśmy się ich bać? Jak reagujemy na roboty o różnym wyglądzie? W czym mogą nam pomóc roboty? Czy roboty mogą rozpoznawać emocje? Czy można się z robotem zaprzyjaźnić czy też pokłócić? Co roboty mówią o naturze człowieka? Na te oraz inne pytania z obszaru HRI (Human - Robot - Interaction) odpowie spotkanie. Podczas niego uczestnicy będą również mogli zobaczyć robota na własne oczy.

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Studia wybieraj jak menedżer - czy menedżer zmierzyłby się z decyzją o wyborze studiów?

Zastanawiacie się, jakie studia wybrać, na której uczelni, w którym kraju? Czeka Was podjęcie strategicznej decyzji, która może mieć ogromny wpływ na to, jak potoczy się Wasze dalsze życie. W bardzo podobnej sytuacji staje menedżer zarządzający częścią lub całością małej czy średniej firmy rodzinnej, dużej międzynarodowej korporacji, fundacji społecznej, instytucji publicznej. Podczas spotkania chcemy podzielić się z Wami kilkoma praktycznymi wskazówkami odnośnie tego, jak menedżer zmierzyłby się z podjęciem decyzji o wyborze studiów.

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Wprowadzenie w świat okulografii

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczestników prężnie rozwijającym się obszarem okulografii. Przybliżone zostaną możliwości wykorzystania eyetrackerów m.in. w przemyśle rozrywkowym np. w grach komputerowych. Po odpowiedzeniu na pytanie, dlaczego rejestracja tego, na co patrzymy, może być użyteczna i pomocna w codziennym życiu uczestnicy będą mieli szanse zapoznać się z projektami prowadzonymi przez Ośrodek Badań Okulograficznych, a następnie sami podzielić się pomysłami podczas burzy mózgów. Warsztaty zostaną zwieńczone częścią praktyczną, podczas której uczestnicy zapoznaja się z obsługą okulografów stacjonarnych i mobilnych oraz zmierzą się ze specjalnie dla nich przygotowanymi grami.

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego Leonardo da Vinci – geniusz z nieprawego łoża nie mógł zostać sędzią?

Czemu Leonardo do Vinci jako nieślubne dziecko nie mógł wstąpić do gildii sędziów i notariuszy jak jego ojciec? Jakie wymagania stawia się sędziom dzisiaj? Kto to sprawdza? Jakich cech wymaga od sędziów prawo i oczekują obywatele?

 • wt., 2019-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Od A do Ö. Lekcja języka szwedzkiego dla początkujących

Na lekcji szwedzkiego dla początkujących nauczymy się podstawowych słów i zwrotów w tym języku. Dowiemy się, jak poprawnie wymawiać imiona i nazwiska znanych Szwedów i szwedzkich marek oraz nazwy miast. Dowiemy się też, czym jest "fika", co oznacza typowo szwedzkie słowo "lagom" i do kogo w Szwecji można mówić na "ty". Välkomna!

 • wt., 2019-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Tajemnice kaligrafii chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Osobę, która zna mniej niż 2000 znaków. Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki. Pismo chińskie jest systemem złożonym. Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób, aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

 • wt., 2019-09-24 13:00