Debata główna

Typ Tytułsortuj malejąco Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czy matematyka rozwiąże problemy świata?

Podczas debaty porozmawiamy o tym, jakie problemy - w najszerszym rozumieniu słowa - matematyka może rozwiązywać i do czego w związku z tym jest (może być?) potrzebna nie tylko sama sobie, ale też różnym osobom i różnym dziedzinom - od edukacji na różnych poziomach po inne nauki.

  • pt., 2019-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak i czy można zapobiec końcowi świata? Rozważania o klimacie

Coraz mniej osób trzeba przekonywać, że niekontrolowany rozwój cywilizacji doprowadził do dramatycznych zmian klimatycznych, które prowadzą ludzkość i jej środowisko naturalne do krawędzi istnienia. Jednak obrońcy przyrody nie znajdują dostatecznego zrozumienia wśród decydentów i polityków. W debacie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, aby uniknąć globalnej katastrofy. Jaka jest rola rządów, z drugiej zaś strony działalności pojedynczych ludzi w kształtowaniu środowiska naturalnego i klimatu? Czy zacofany holocen przegra z nabierającym świadomość antropocenem?  Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

 

Uczestnicy:     Marta Anczewska WWF

                      Jan Gibek - Zastępca Dyrektora, Biuro ds. Prezydencji Konferencji Stron, Ministerstwo Środowiska

                      prof. dr hab. Rafał Gierczyński - Z-ca Dyrektora ds. ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego

                      dr Aleksandra Kardaś - Fizyk atmosfery, Autorka "Książki o wodzie" i Współautorka książki "Nauka o Klimacie"

                      prof. n. med. Andrzej Ziemba (prowadzenie), Fizjolog, członek Rady Programowej Festiwalu Nauki. Popularyzator nauki

 

  • sob., 2019-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak tworzyć prawo, aby było dobre

 

Debata będzie miała na celu odpowiedź na pytanie, jakie są symptomy, przyczyny i skutki tego, że jakość tworzenia prawa w Polsce stale się pogarsza. Dyskusja nad symptomami będzie dotyczyć takich zjawisk, jak ograniczanie konsultacji społecznych i debaty nad tworzonym prawem, brak rzetelnej oceny skutków regulacji nowo tworzonych ustaw, oraz nadmierny pośpiech w pracach legislacyjnych. Uczestnicy postarają się także ustalić przyczyny pogarszania się jakości procesu legislacyjnego oraz ukazać jego skutki dla państwa i dla zwykłego człowieka.

  • ndz., 2019-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Początek zmian - Okrągły Stół w oczach uczestników

Okrągły Stół otworzył proces wielkiej zmiany ustrojowej w Polsce. Władza komunistyczna powróciła do negocjacji i układania się z przedstawicielami społeczeństwa, organizującego się wciąż wokół Solidarności. Okrągły Stół stał się symbolem pokojowego sposobu przejścia do demokracji i zarazem - symbolem początku upadku sowieckiego totalitaryzmu. Rzeczywistą rolą porozumień Okrągłego Stołu było otwarcie procesu przemian, który ogarnął całe społeczeństwo i całość życia społecznego, politykę i gospodarkę, i w niezwykłym tempie zapoczątkował proces przemian w całym regionie.

Mimo to szybko pojawiły się pełne zawiści i dezinformacji interpretacje Okrągłego Stołu - upadek całego systemu bez najmniejszego rozlewu krwi - nazwano "zdradą" i reaktywacją "czerwonych". Jak tworzył się i działał Okrągły Stół oraz jak rozumieć i ocenić "czarną legendę" o nim - mówić będą uczestnicy tamtych pamiętnych obrad.

  • śr., 2019-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Polski Wrzesień 1939 r. Opinie, oceny, reprezentacje

Polska wojna obronna 1939 r. była nie tylko pierwszą odsłoną II wojny światowej, ale także nosiła wszelkie cechy wojny na wyniszczenie. Zarówno Niemcy jak i ZSRR stawiały sobie za cel unicestwienie polskiej państwowości. Najeźdźcy prowadzili działania zbrojne z pogwałceniem prawa międzynarodowego, dopuszczając się zbrodni na ludności cywilnej i jeńcach wojennych. Polski Wrzesień wywołał zarazem reperkusje nawet w krajach tak odległych jak Indie czy Południowa Afryka. Czy dzisiaj, po 80 latach od tamtych wydarzeń, są one wciąż jeszcze interesujące dla historyków? Jak zmieniała się polska pamięć o 1939 roku? Jak postrzegany jest Wrzesień zagranicą?

  • pon., 2019-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Świat pełen plastików. Jak zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko?

Wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych, potocznie zwanych plastikami, spowodowało rewolucję materiałową XX wieku. Ze względu na swoje właściwości znalazły one
zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost ilości odpadów, z których znaczna część przedostała się do środowiska. Jakie zatem kierunki zmian prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu plastiku na środowisko widzą naukowcy?
Paneliści będą dyskutować o biotworzywach, recyklingu, biodegradacji tworzyw, nowych trendach w opakowaniach, gospodarce o obiegu zamkniętym.

- dr inż. Piotr  Manczarski, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Andrzej Plichta, Kierownik Zespołu Kontrolowanej Syntezy, Przetwórstwa Materiałów Funkcjonalnych i Biopolimerów Syntetycznych, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska, Dyrektor COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz
- dr Katarzyna Golimowska - Sekretariat FN, (prowadzenie)

  • ndz., 2019-09-29 17:00
Spotkanie festiwalowe Wyzwania ekonomiczne i cywilizacyjne przed Polską, Europą i światem-co nam przyniesie następne 30l.

30 lat temu zaczęła się polska transformacja i to ona kształtowała oblicze naszej gospodarki. Ten proces już się jednak kończy. Co będzie decydować o obliczu naszej gospodarki w ciągu kolejnych 30 lat? Na ile będą to zjawiska ulokowane w Polsce, na ile w Europie, a na ile zależne od trendów globalnych? Czy kluczowe dla nas będą trendy ekonomiczne, technologiczne, czy społeczne? Ja się z nimi mierzyć? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w trakcie tej dyskusji.

w debacie wezma udział:

Dr. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Piotr Bujak – Główny Ekonomista PKO BP

Wojciech Hann – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Dr. Piotr Koryś – Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Prof. Krzysztof Meissner – Wydział Fizyki UW

Jakub Sawulski – Prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Matusz Walewski -  Dyrektor Biura Badań i Analiz, Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (prowadzenie)

 

 

  • sob., 2019-09-28 17:00