Swobody Rynku Wewnętrznego UE i możliwości jego ograniczania przez Państwa Członkowskie

Numer: 
813

Celem wykładu będzie przedstawienie i omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły zostać uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za usprawiedliwione ograniczenie swobód Rynku Wewnętrznego. Wykład oparty będzie przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który wypracował zasady oceny takich środków pod kątem ich dopuszczalności. Omówione zostaną również: pojęcie Rynku Wewnętrznego, zakres swobód Rynku Wewnętrznego, a także dwie podstawowe zasady, na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej i w oparciu o które dokonuje się oceny legalności krajowych środków ograniczających – zasada proporcjonalności i zasada niedyskryminacji. Wykład skierowany do starszych klas licealnych.

Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły ograniczać swobody Rynku Wewnętrznego UE.
Dodatkowe informacje: 
Ze względu na fakt, iż lekcja odbędzie się online, godzina rozpoczęcia lekcji podana jest orientacyjnie – może być np. dostosowana do rozkładu dzwonków w konkretnej szkole.
dr
Katarzyna
Strąk
Miejsce spotkania: 
Lekcja online w czasie rzeczywistym
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo