Uważne Jedzenie

Numer: 
639

„Uważne Jedzenie” to program edukacyjny dający możliwość wzbogacenia treści nauczania o elementy dietetyki i psychologii. Jego celem jest zwiększenie
uważności w kontekście jedzenia. Gdy czynność wykonywana jest ze świadomością, to przynosi więcej radości i możliwe jest łatwiejsze osiągnięcie
sytości. Program zwraca uwagę na rozróżnianie sygnałów płynących z ciała (odczuciach głodu i sytości) i na odczuwanie wrażeń związanych z jedzeniem.
Uważność to dbałość o jedzenie na różnych etapach postępowania z pożywieniem.
Edukacja dzieci w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych jest kluczowa, zwłaszcza w wieku szkolnym. Jest to bowiem okres intensywnego rozwoju
psychofizycznego, a zdrowa dieta stanowi źródło substancji niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania wszystkich układów i narządów. Ma
wpływ także na samopoczucie i zachowanie uczniów, w tym ich zdolność i gotowość do uczenia się. Z tych względów zachęcamy nauczycieli i wychowawców
do włączenia do szkolnych zajęć treści dotyczących kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Program został opracowany w ramach międzynarodowego grantu Komisji Europejskiej “The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve
eating habits and reduce food wastage”. Opracowaniem programu zajmował się interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzili badacze z 5 krajów:
Hiszpanii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Polski. W naszym kraju za realizację projektu odpowiadał Wydział Psychologii UW, gdzie stworzone zostały
niniejsze materiały, następnie opiniowane przez nauczycieli i specjalistów z dziedziny żywienia z Polski i pozostałych krajów partnerskich.

Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 11:00
środa, 23 Września, 2020 - 12:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
„Uważne Jedzenie” to program edukacyjny. Uczymy zwracać uwagę na sygnały płynące z ciała (odczucia głodu i sytości) i na odczuwanie wrażeń z związanych z jedzeniem.
Organizator: 
dr
Julia
Barlińska
mgr
Katarzyna
Wojtkowska
Miejsce spotkania: 
lekcja online w czasie rzeczywistym
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo