„English through language jokes” (O nauce języka angielskiego na przykładzie dowcipów językowych)

Numer: 
54

Ucząc się języka angielskiego, nabywamy sprawności językowej w różnych dziedzinach języka: w zakresie bogactwa słownictwa oraz w zakresie różnorodności struktur gramatycznych, w zakresie wymowy, ale i w zakresie pragmatyki.

W niniejszym warsztacie spojrzymy na te cztery obszary poprzez pryzmat dowcipów językowych, to znaczy każdy z tych obszarów będzie zilustrowany przykładami pochodzącymi z zabawnych użyć języka. Uczestnicy będą zachęcani do wspólnego rozwiązywaniu zagadek językowych, na przykład do wyjaśnienia reguły, która rządzi danym dowcipem. Taka wspólna analiza zabawnych form językowych pomoże nam uświadomić sobie bogactwo języka (którego się uczymy) oraz wskazać obszary, o których mogliśmy wcześniej nie myśleć (w czasie uczenia się języka).

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 15:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
W niniejszym warsztacie spojrzymy na słownictwo, gramatykę, wymowę i pragmatykę poprzez pryzmat dowcipów językowych. Każdy z tych obszarów będzie zilustrowany przykładami zabawnych użyć języka.
Dodatkowe informacje: 
Warsztat będzie prowadzony po angielsku (poziom średniozaawansowany).
Organizator: 
dr hab.
Zbigniew
Możejko
Miejsce spotkania: 
Zapisy : festiwal.anglistyka@gmail.com
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo