Język skarbcem kultury. Śladem końskich kopyt w przeszłość polszczyzny

Numer: 
60

W języku jak w skarbcu przechowują się ślady dawnych czasów i obyczajów, co dobrze widać zwłaszcza w powiedzeniach i skrzydlatych słowach. Wszystko to chcemy pokazać na przykładzie koni, które odcisnęły ślady swoich kopyt bodaj we wszystkich sferach życia codziennego dawnych Polaków, a także w kulturze i sztuce. Konie są również obecne w języku, i to również w tym, którego używamy współcześnie. W czasie wykładu sięgniemy do przeszłości, aby poznać nie tylko powody, dla których konizmy dotrwały do naszych czasów, lecz także aby się dowiedzieć, jakie było ich pierwotne znaczenie i dlaczego w ogóle tak dobrze osadziły się w polszczyźnie.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 22 Września, 2020 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Jak przechowały się w języku dawne czasy i obyczaje? Skąd się wzięły niektóre skrzydlate słowa, powiedzenia, przysłowia?
Dodatkowe informacje: 
wiek uczestników: 16+
Organizator: 
Współorganizator: 
Fundacja Języka Polskiego
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
hjd.
Urszula
Kowalczuk
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo