Metafory, które wstrząsnęły filozofią

Numer: 
68

Wykład  będzie poświęcony roli metafory w filozofii. Zobaczymy, że  metafora, do niedawna traktowana  przez filozofów podejrzliwie bądź lekceważąco (jako rodzaj ozdobnika odpowiedniego w poezji, ale niesprzyjającego  jasnemu i precyzyjnemu myśleniu),  odgrywa w nauce - w tym filozofii -   kluczową rolę. Prześledzimy pokrótce dzieje spetryfikowanych metafor, czyli centralnych dla różnych myślicieli pojęć,  które ukształtowały historię filozofii, by zobaczyć, że być może Hanna Arendt miała rację, pisząc, że ,,metafora, stwarzając pomost nad przepaścią między wewnętrznymi i niewidocznymi czynnościami umysłowymi a światem zjawisk, jest niewątpliwie największym darem, jaki język może ofiarować my­śleniu, a zatem i filozofii.” Przyjrzymy się  także najważniejszym filozoficznym  teoriom metafory  (Arystotelsa, Rorty’ego, Blacka).

 

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 19:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Wykład będzie poświęcony roli metafory w filozofii. Zobaczymy, że metafora, do niedawna traktowana przez filozofów podejrzliwie bądź lekceważąco, odgrywa w nauce (w tym filozofii) kluczową rolę.
Dodatkowe informacje: 
wykład online
dr
Karolina
Rychter
Miejsce spotkania: 
Wykład w formie nagrania
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: