Wina i kara

Numer: 
67

Są dwa zasadnicze sposoby postrzegania kary: retrybutywny i utylitarny. Zwolennicy pierwszego z tych sposobów karę traktują jako odwet za wyrządzone zło. Według zwolenników drugiego podejścia kara to środek do realizacji ważnych społecznie celów. Te cele to zapobieganie kolejnym wykroczeniom, resocjalizacja sprawcy, naprawa wyrządzonych szkód. Utylitaryści zarzucają retrybutywistom, że ich teoria jest: niemoralna, oparta na błędnych intuicjach, nieracjonalna i niezrozumiała. Celem wystąpienie będzie przedstawienie pewnego sposobu obrony retrybutywizmu przed tymi zarzutami. Koncepcja ta opiera się na zaprezentowanym przez Petera Strawsona w artykule Freedom and Resentment opisie sieci postaw i uczuć, które tworzą naszą rzeczywistość moralną. Na gruncie tego stanowiska okazuje się, że to utylitarystyczne ujęcie kary jest narażone na wskazane wyżej zarzuty. Natomiast retrybutywizm, wyrastający z nakreślonego przez Strawsona „ogólnego schematu ludzkiego życia”, jest wyrazem naturalnej postawy względem winowajców, postawy moralnej i racjonalnej.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 22 Września, 2020 - 19:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Są dwa sposoby postrzegania kary: retrybutywny (kara to odwet) i utylitarny (kara to środek do realizacji celów społecznych). Wykład będzie prezentacją argumentacji na rzecz pierwszego z tych ujęć.
Dodatkowe informacje: 
wykład online
dr
Bogdan
Dziobkowski
Miejsce spotkania: 
wykład w formie nagrania
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: