To buy or not to buy?

Numer: 
719

Lekcja języka angielskiego ”To buy or not to buy? A lesson of English (B1/B2) based on the discussion regarding advertising and its impact on consumers” ma na celu ćwiczenie mówienia, słuchania ze zrozumieniem, pisania oraz czytania ze zrozumieniem w języku angielskim na poziomie B1/B2. Lekcja prowadzona zgodnie z zasadami podejścia komunikacyjnego z naciskiem na pracę w parach i grupach. Podczas lekcji zostaną omówione różne rodzaje reklamy oraz jej wpływ na konsumenta i jego wybory. Lekcja ma na celu wprowadzenie i utrwalenia słownictwa związanego z reklamą oraz struktur z użyciem wprowadzonego słownictwa w szerszym kontekście. Słuchacze zapoznają się z kilkoma tekstami opisującymi rodzaj reklamy, zobaczą kilka przykładów reklamy, które następnie omówią w grupach. W finalnej części lekcji słuchacze ułożą scenariusz własnej reklamy, która weźmie udział w konkursie na najlepszy pomysł reklamy wybrany przez uczestników warsztatów.

Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Lekcja prowadzona zgodnie z zasadami podejścia komunikacyjnego z naciskiem na pracę w parach i grupach. Zostaną omówione różne rodzaje reklamy oraz jej wpływ na konsumenta i jego wybory.
dr
Renata
Botwina
dr
Anna
Kizińska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa