Brązowe starożytności Mazowsza

Numer: 
125

Znaleziska skarbów przedmiotów brązowych z terenu Mazowsza - pochodzenie, datowanie, analizy. Poznanie dziejów osadnictwa na Mazowszu w epoce brązu przez pryzmat archeologicznych depozytów. Przybliżenie odlewnictwa brązu w prahistorii.
Archeologia eksperymentalna - warsztaty brązownicze. Przykłady najczęściej stosowanych rud metali, z których pozyskiwano miedź i cynę. Uczestnicy będą też mieli okazję zobaczyć rudy malachitu, chalkopirytu, miedzi rodzimej i kuprytu. Omówione zostaną sposoby pozyskiwania rud oraz ich lokalizacja na terenie Europy. Prześledzony zostanie cały proces technologiczny, od wydobycia, przetworzenia minerałów, do odlania przedmiotu brązowego. We wcześniej przygotowanych glinianych formach uczestnicy podejmą próbę odlewania brązu. Proces ten będzie próbą odtworzenia pradziejowego warsztatu metalurga. Używane będą gliniane rekonstrukcje tygli do topienia metalu. Powietrze kierowane będzie do paleniska za pomocą skórzanych miechów i glinianych dysz, chroniących sam miech przed przepaleniem. Palenisko będzie wkopane w ziemię, opalane węglem drzewnym. Po osiągnieciu temperatury około 1100 stopni Celsjusza i stopieniu brązu, płynny metal zostanie wlany do przygotowanych wcześniej form. Po wystudzeniu forma zostanie rozbita, a oczom uczestników powinien ukazać się gotowy przedmiot brązowy.

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 25 Września, 2020 - 15:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Poznawanie dziejów Mazowsza przez pryzmat odkrywanych skarbów brązowych. Znaleziska, pochodzenie, datowanie, analizy. Warsztaty brązownictwa.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 14 IX : k.koza@mshm.pl lub telefonicznie 22 758-72-66 w. 14
mgr
ŁUKASZ
KARCZMAREK
licencjat
Oskar
Mancini
Miejsce spotkania: 
Plac Jana Pawła II
05-800 Pruszków
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: