Wieczór z nauką

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Brązowe starożytności Mazowsza

Znaleziska skarbów przedmiotów brązowych z terenu Mazowsza - pochodzenie, datowanie, analizy. Poznanie dziejów osadnictwa na Mazowszu w epoce brązu przez pryzmat archeologicznych depozytów. Przybliżenie odlewnictwa brązu w prahistorii.
Archeologia eksperymentalna - warsztaty brązownicze. Przykłady najczęściej stosowanych rud metali, z których pozyskiwano miedź i cynę. Uczestnicy będą też mieli okazję zobaczyć rudy malachitu, chalkopirytu, miedzi rodzimej i kuprytu. Omówione zostaną sposoby pozyskiwania rud oraz ich lokalizacja na terenie Europy. Prześledzony zostanie cały proces technologiczny, od wydobycia, przetworzenia minerałów, do odlania przedmiotu brązowego. We wcześniej przygotowanych glinianych formach uczestnicy podejmą próbę odlewania brązu. Proces ten będzie próbą odtworzenia pradziejowego warsztatu metalurga. Używane będą gliniane rekonstrukcje tygli do topienia metalu. Powietrze kierowane będzie do paleniska za pomocą skórzanych miechów i glinianych dysz, chroniących sam miech przed przepaleniem. Palenisko będzie wkopane w ziemię, opalane węglem drzewnym. Po osiągnieciu temperatury około 1100 stopni Celsjusza i stopieniu brązu, płynny metal zostanie wlany do przygotowanych wcześniej form. Po wystudzeniu forma zostanie rozbita, a oczom uczestników powinien ukazać się gotowy przedmiot brązowy.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2020-09-25 15:30
Spotkanie festiwalowe Irlandii zawiłe drogi do niepodległości

Irlandzka droga do niepodleglosci zaczęła się wraz z Powstaniem  Wielkanocnym w 1916 roku. Zaczęła się od wielkiego niepowodzenia,  które w sukces przekuli Brytyjczycy. Jej etapem były ogólnobrytyjskie  wybory z 1918 roku, ustanowienie Republiki, ale także krok wstecz. I  zdolnośc do zawarcia niepopularnego kompromisu w 1921 roku. O tym
 wszystkim warto porozmawiać. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2020-09-25 17:00
Spotkanie festiwalowe Co wiesz o osobowości?

Celem wykładu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat istniejących teorii osobowości poprzez prezentację znaczenia czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, a także poznanie dynamiki funkcjonowania osobowości oraz narzędzi do profejonalnej diagnozy i interpretacji.

Nauki społeczne
 • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy warto spożywać żywność probiotyczną i synbiotyczną?

W Polsce zakupić można zarówno żywność probiotyczną, jak i synbiotyczną. Żywność probiotyczna musi zawierać żywe komórki szczepu bądź szczepów probiotycznych. Powinna podana być ich pełna trójczłonowa nazwa oraz poziom w przeliczeniu na g lub ml produktu. Żywność synbiotyczna, oprócz żywych komórek probiotyków, zawiera prebiotyk bądź prebiotyki, czyli nietrawione przez organizm człowieka węglowodany, które są pożywką dla probiotyków w produkcie jak i w przewodzie pokarmowym - najczęściej inulinę i oligofruktozę. Probiotyki to wyselekcjonowane szczepy probiotyczne gł. bakterii kwasu mlekowego o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych. Niezależnie od „specjalnych” właściwości  np. obniżania poziomu cholesterolu we krwi, wszystkie szczepy przywracają równowagę mikroflory w przewodzie pokarmowym, wykazują działanie antagonistyczne w stosunku do wielu patogenów i bakterii gnilnych, czy zmniejszają objawy nietolerancji laktozy. W przeciwieństwie do preparatów dostępnych w aptece (gł. suplementów diety), w których obecne są komórki w formie zliofilizowanej, nieaktywne metabolicznie, wymagające ożywienia w odpowiednich warunkach niemożliwych do osiągnięcia w przewodzie pokarmowym, zdecydowanie lepszym nośnikiem probiotyków jest żywność zawierająca aktywne metabolicznie komórki najczęściej na poziomie wymaganym do osiągnięcia efektów terapeutycznych. Na naszym rynku zakupić można produkty probiotyczne gł. z grupy mlecznych napojów fermentowanych. Jednak asortyment z roku na roku staje się coraz bogatszy. Na przykład szczepy  takie wprowadzane są do wędlin surowych długodojrzewających i  napojów owocowo-warzywnych. Na wykładzie omówimy właściwości prozdowotne, wymagania dot. selekcji i dostępne produkty probiotyczne.

Nauki medyczne
 • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Polarny pokój zagadek

10 śmiałków zmierzy się w ciągu godziny z wieloma łamigłówkami logicznymi o tematyce polarnej. Będą szukać wskazówek i zagadek w pozornie zwyczajnym pokoju spotkań naukowych. Poznają specyfikę życia i pracy na dalekiej północy. Jeżeli lubicie niespodzianki, zaskakujące zwroty akcji i przede wszystkim świetną zabawę – ten pokój jest dla Was! Jeżeli uda Wam się rozwiązać wszystkie zadania, dodatkowo otrzymacie unikalny prezent polarny, z którego będziecie mogli skorzystać jeszcze wiele razy po upuszczeniu naszego pokoju.

Nauki o Ziemi
 • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc w rodzinie - diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie, procedury "Niebieskiej Karty" oraz przepisów prawnych dotyczących postępowania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy wobec dziecka. Uczestnicy zajęć poznają narzędzia pomagające zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz zapoznają się z algorytmami postępowania na konkretnych przykładach.

Grupa wiekowa: osoby dorosłe, pracownicy systemu oświaty,  pedagodzy, psycholodzy oraz studenci pedagogiki i psychologii, osoby zainteresowane tematyką przemocy w rodzinie

Nauki społeczne
 • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Użyteczne nieużytki

Użyteczne nieużytki. Tereny zieleni Warszawy to nie tylko parki, ogrody i zieleń miejska. W naszym mieście istnieje jeszcze wiele innych obszarów pokrytych bujną, swobodnie rozrastająca się roślinnością. Okazują się one równie ważne jak "uczesana" zieleń - produkują tlen, wychwytują pyły zawieszone w powietrzu (czyli smog), są miejsce bytowania wielu ciekawych i rzadkich gatunków zwierząt, terenem codziennej rekreacji warszawiaków. W myśl najnowszych trendów w architekturze krajobrazu współcześnie są postrzegane jako... piękne.

Nauki techniczne
 • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Byli kowale, byli… − romscy kowale na Spiszu

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego Byli kowale, byli... – opowieści o romskich kowalach ze Spisza. Będzie to również okazja do spotkania i dyskusji z jego autorką oraz badaczką Moniką Szewczyk na temat zmian, jakie zaszły w życiu polskich Romów na przestrzeni lat. Nieodmiennie temat ten wiąże się również z migracjami, tak wewnętrznymi (udział w budowie Nowej Huty i osiedlenie się tam wielu romskich rodzin ze Spisza), jak i migracjami międzynarodowymi, w których Romowie jak i nie-Romowie z Polski licznie brali udział na przestrzeni ostatnich dekad. O tym po filmie porozmawiamy z badaczkami Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Film, który będzie przyczynkiem do dyskusji, jest rezultatem projektu „Kowalstwo na Spiszu – niematerialne dziedzictwo Romów”, prowadzonego przez Fundację Dobra Wola w partnerstwie z Muzeum Tatrzańskim im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Głównym jego celem było odtworzenie i upowszechnienie wiedzy o historii romskiego kowalstwa jako istotnego elementu polskiego i romskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kowalstwo to jedna z najstarszych profesji romskich, która niegdyś była powszechnie wykonywana na obszarze Karpat. Od lat 70. ubiegłego wieku na skutek rozwoju przemysłu i mechanizacji rolnictwa rzemiosło to niemal całkowicie zanikło. Obecnie nie ma już w Polsce czynnych zawodowo romskich kowali. Zebrane wspomnienia, relacje Romów jak  i nie-Romów, pamietających  te czasy, pozwoliły na odtworzenie tego dziedzictwa w treści filmu. Uzupełnieniem materiału jest dokumentacja fotograficzna i archiwalna. Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2020-09-25 18:30
Spotkanie festiwalowe Czemu mnie to śmieszy, a ciebie nie? – co wiemy o poczuciu humoru i jak się to bada

Ludzie różnią się między sobą tym, co uznają za śmieszne. Podobne rzeczy mogą nas śmieszyć w pewnych sytuacjach, a w innych nie. Inaczej będziemy też reagować komizmem w zależności od tego, czy towarzyszyć nam będzie przyjaciel, koleżanka, nauczyciel czy szefowa.

Badania nad humorem są dziedziną interdyscyplinarną, skupiającą m.in. psychologów, fizjologów, socjologów, lingwistów i kognitywistów. Humor jest pojęciem wieloznacznym, które może odnosić się do zdolności dostrzegania sytuacji  zabawnych oraz wrażliwości na komizm lub – w szerszym znaczeniu– zarówno do definicji komizmu, jak i poczucia humoru.
Humor może zwiększać odporność na stres oraz pozytywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne. W relacjach interpersonalnych bywa kryterium oceny jednostki. Podczas wykładu opowiem, co psychologowie wiedzą do tej pory na temat humoru oraz rozwoju poczucia humoru w trakcie życia, a także jakie teorie humoru są obecnie najpopularniejsze. Wyjaśnię również, w jaki sposób prowadzone są badania nad humorem.

Nauki społeczne
 • pt., 2020-09-25 19:00
Spotkanie festiwalowe Czy istnieje idealna dieta?

Właściwy sposób żywienia, obok regularnej aktywności fizycznej, ma największy wpływ na stan zdrowia. Badania naukowe dostarczają informacji o znaczeniu dla organizmu nie tylko poszczególnych składników pokarmowych, ale również składu (wzoru) diety. Rodzą się zatem pytania: Czy istnieje wspólny sposób żywienia grup populacyjnych na świecie, które charakteryzują się najdłuższym życiem i najlepszym stanem zdrowia? Czy modne diety są tak zdrowe, jak próbują przekonać nas ich twórcy? Czy zdrowe odżywianie się jest trudne w obecnych czasach? Zatem, czy istnieje idealna dieta, a jeśli tak, to jaka?

Nauki medyczne
 • pt., 2020-09-25 19:00
Spotkanie festiwalowe O mikroplastiku morskim i nie tylko – dyskusja otwarta

Mikroplastik morski i odpadowe tworzywa sztuczne gromadzą się nie tylko w środowisku naturalnym, lecz „zalewają” przestrzeń medialną, budząc różnorodne emocje. Jak odnaleźć sens wśród sprzecznych opinii? Co wiem, a co jest tylko spekulacją? Co na to nauka? Zapraszam do dyskusji, rozmowy i zadawania pytań.

Nauki chemiczne
 • pt., 2020-09-25 19:00
Spotkanie festiwalowe Czy uratuje nas zielono-błękitna infrastruktura Warszawy?

Problem adaptacji miast do zmian klimatu dotyczy wszystkich mieszkańców miast. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest zielono–błękitna infrastruktura, która podobnie jak szara infrastruktura, jest niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnego miasta. Jakie pełni funkcje, czy ma szansę poprawić zmieniające się warunki środowiska w mieście? Czy Warszawa jest do tych zmian przygotowana? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w trakcie wykładu.

Nauki techniczne
 • pt., 2020-09-25 20:00