Nauki społeczne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Gry z emocjami w miejscu pracy: jak kierownicy wpływają na uczucia pracowników i w jakim celu?

W sferze stosunków zawodowych i relacji pomiędzy kierownikami i ich podwładnymi można zaobserwować niepewność dotyczącą wzajemnych zobowiązań, uprawnień i statusu komunikujących się osób. Ta niepewność wynika z intensywnych przemian społecznych zachodzących w Polsce od momentu transformacji ustrojowej i towarzyszących im zmian kulturowych – rozbijania starych i pojawiania się nowych znaczeń, wartości i wyobrażeń o pożądanym kształcie relacji między ludźmi.

W przypadku sfery pracy istotną rolę w tym procesie odgrywają, z jednej strony, utrwalone nawyki i wyobrażenia o stosunku pracy wywodzące się jeszcze z kultury folwarcznej oraz organizacji pracy w okresie PRL-u, a z drugiej – współczesne dyskursy menedżerskie. W tak skomplikowanej sytuacji zarządzanie emocjami pracowników staje się kluczowym narzędziem, które kierownicy wykorzystują, by uporządkować relacje z podwładnymi i kontrolować przebieg codziennych relacji w miejscu pracy.

Podczas wykładu, w oparciu o wywiady grupowe przeprowadzone z kierownikami w polskich organizacjach (prywatnych firmach i urzędach), opowiem o tym, jak wykorzystują oni emocje w zarządzaniu. Zastanowię się również, z czego wynika konieczność odwoływania się do emocji w procesie zarządzania zespołem.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak dochodzi się do prawdy w nauce? Rola czasopism naukowych

Dla laika nauka to pasmo sukcesów, droga ciągłego postępu prowadzącego od odkrycia do odkrycia czy od jednej błyskotliwej tezy do drugiej. Gdy przyjrzymy się jednak codziennym praktykom badaczy, to otrzymamy obraz znacznie bardziej złożony. Nauka jest miejscem intensywnych interakcji, często także kontrowersji i polemik oraz poszukiwania chwiejnego konsensusu. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w wypadku humanistyki, szczególnie w momencie, gdy jej przedstawiciele stawiają pytania o fundamenty, które z natury rzeczy pozostają kwestią sporną i nierozstrzygalną raz na zawsze. Redakcje czasopism naukowych muszą godzić sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, dopuszczać do publikacji jedynie artykuły dobrze uzasadnione i osadzone w dotychczasowej wiedzy i interpretacjach. Z drugiej strony, powinny przynosić odważne tezy i nowe perspektywy, przekraczające dominujące sposoby myślenia. W trakcie spotkania przyjrzymy się procesowi redakcyjnemu, szczególnie omawiając recenzowanie tekstów przez specjalistów z danej dziedziny nauki (tzw. peer review). Zastanowimy się nad różnymi modelami recenzowania i ich ograniczeniami. Ponadto pokażemy, w jaki sposób publikacje w czasopismach budują prestiż autorów oraz jakie strategie stosują czasopisma, aby budować swoją pozycję na rynku wydawniczym.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe With a little help from my friends. Na starość zamieszkamy razem

Według przewidywań demograficznych w 2050 roku prawie 25% społeczeństwa będzie miało 60 i więcej lat. Nie tylko to ulegnie zmianie. Zdecydowanie więcej osób starszych będzie prowadziło – z wyboru życiowego – jednoosobowe gospodarstwa domowe. Fakt ten może stanowić wyzwanie w kontekście działań opiekuńczych i zdrowotnych. Rozwiązaniem, które pozwala pozostać aktywnym społecznie w bezpiecznym, znanym otoczeniu jest tzw. cohousing. Z powodzeniem istnieje w krajach Zachodu, w Polsce pomysł ten jest wciąż jednak mało znany. Czy miasta o nim wiedzą? Jak powinno wyglądać dobrze przygotowane miejsce mieszkania seniorów? Czy w Polsce istnieją dobre praktyki mieszkalnictwa senioralnego? A może możemy coś podpatrzeć i… skopiować?

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 10:00
Spotkanie festiwalowe Grey is the new black – seniorzy -influencerzy

W powszechnym rozumieniu internet jest miejscem egalitarnym. Każdy ma możliwość wejścia, wyjścia, tworzenia, bycia, komunikowania.Tak przynajmniej sieć jest przedstawiana.
Tymczasem osoby dotknięte przez wykluczenie cyfrowe pozostają na marginesie tego, co większość stechnicyzowanego, nowoczesnego świata uważa za ważne i aktualne. Wśród grup wykluczonych cyfrowo znajdują się również seniorzy. Większość z nich z dużą ostrożnością podchodzi do korzystania z mediów społecznościowych. Są jednak tacy, którzy czują się w nich wyjątkowo swobodnie. O nich będzie ta opowieść. Seniorach fashionistach, blogerach, influencerach, trendsetterach. I tych, którzy (przynajmniej częściowo) mogą stać za ich sukcesem.

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 12:00
Spotkanie festiwalowe Film etnograficzny „450 kilo marzeń”

Film etnograficzny „450 KILO MARZEŃ” pozwala zajrzeć w kulisy miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. Pokryty graffiti mur między Ursynowem i Mokotowem skrywa nie tylko hipodrom, ale także rozległy całoroczny ośrodek mieszkalno-treningowy. Tory Wyścigów Konnych w okresie PRL-u funkcjonowały jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje  odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po '89, rytm życia wyznacza tu trening koni. 
Jesienią właściciele przywożą na Służewiec młode konie zwane roczniakami. W dwóch stajniach widz poznaje nowe konie - Diego i Prio.  Na poziomie mikrosocjologicznym dokument opowiada o codziennej pracy, marzeniach oraz troskach ludzi związanych z dwiema stajniami. Pozwala przyjrzeć się relacjom międzyludzkim i międzygatunkowym oraz celom i wartościom, które organizują życie za służewieckim murem. Na poziomie makrosocjologicznym ukazuje historię społeczną Toru Służewiec.  
Dokument jest przykładem filmowej etnografii (Jay Ruby, 1975). Zdjęcie były realizowane przez rok, w ramach większego projektu badawczego z zakresu nauk społecznych, na podstawie którego powstała także książka „Warszawska enklawa. Świat wyścigów konnych na Służewcu” (Oficyna Naukowa, 2020). 

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Kulturowe uwarunkowania globalnej gospodarki

Pojęcie kultury. Nieporozumienia związane z globalizacją gospodarki. Międzykulturowa współpraca międzynarodowa. Wyzwania międzykulturowe współpracy na przykładzie negocjacji handlowych.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Od nieufności do paranoi, od złudzeń do halucynacji - doświadczenia psychotyczne w codziennym życiu

Objawy psychozy takie jak słyszenie głosów czy urojenia budzą często lęk i niezrozumienie. Przez długi czas  również w psychiatrii i psychologii traktowano je jako te doświadczenia, które wymykają się rozumieniu psychologicznemu.
Celem naszego wystąpienia jest przybliżenie słuchaczom obecnych teorii psychologicznych i prowadzonych przez nasz zespół badań, które dają możliwość nie tylko rozumienia, ale i terapii psychoz.
Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie paranoi, czyli lęku przed innymi osobami, w kontekście spodziewanej i intencjonalnej wrogości ze strony innych osób. Pokażemy, w jaki sposób lęki te rozumieć na kontinuum. Jasne stanie się, że nie są one obecne tylko w klinicznych stanach psychoz, a mogą niekiedy towarzyszyć nam na co dzień. Pokażemy, jak interakcja czynników środowiskowych, psychologicznych i genetycznych może sprzyjać pojawianiu się i/lub intensyfikowaniu myśli urojeniowych.
Drugą część spotkania poświęcimy na omówienie teorii wyjaśniających doświadczenia na kontinuum halucynacji. Wbrew pozorom halucynacje słuchowe, czyli słyszenie dźwięków lub głosów bez odpowiadających im bodźców w środowisku, są stosunkowo częstym zjawiskiem w populacji. Prawie połowa populacji ma okazjonalnie takie doświadczenia. W przypadku większości osób nie wiążą się one ze stresem czy niepokojem. Jednocześnie, większość osób chorujących na schizofrenię doświadcza halucynacji słuchowych, które są źródłem psychicznego cierpienia – mają negatywną treść, są postrzegane jako nie dające się kontrolować i utrudniają codzienne funkcjonowanie. W jaki sposób to relatywnie powszechne zjawisko może być źródłem psychicznego cierpienia?

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Z chorobami zakaźnymi przez wieki. Pandemie, populacje i demografia

Choroby zakaźne towarzyszyły populacjom ludzkim od dawien dawna i przez większość naszej historii na Ziemi stanowiły główną przyczynę zgonów. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia, obserwowane na przestrzeni ostatnich 200 lat, zawdzięczamy głównie znacznemu ograniczeniu umieralności spowodowanej właśnie chorobami zakaźnymi. Zjawisko to, znane demografom jako przejście epidemiologiczne, przyczyniło się nie tylko do wydłużania trwania życia, ale także do dynamicznego wzrostu liczby ludności. Główna zmiana polegała tu na stopniowym ograniczaniu umieralności wynikającej z chorób zakaźnych i zastąpieniu jej umieralnością wynikającą z przewlekłych chorób cywilizacyjnych. I właśnie tu na scenę wkracza pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest unikalnym w historii ludzkości doświadczeniem dającym szansę demograficznej analizy konsekwencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej na taką skalę po raz pierwszy od pandemii grypy zwanej hiszpanką. Co więcej, choroby rozprzestrzeniającej się w zupełnie innym otoczeniu społecznym i cywilizacyjnym niż dotychczas zarejestrowane pandemie i epidemie.

W odróżnieniu od pandemii z przeszłości, ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 było zdecydowanie podwyższone dla osób, które są typowymi przedstawicielami współczesnych populacji, a więc osób w wieku podeszłym lub osób obciążonych chorobami cywilizacyjnymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze). Stąd, konsekwencje przemian ludnościowych i cywilizacyjnych okazały się czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zgonu lub ciężkiego przebiegu Covid-19.

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli sposobność zapoznać się z tym, jak wyglądały pandemie w przeszłości w porównaniu z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jakie są i były konsekwencje demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Postaramy się także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pandemie zawsze uderzają w najczulsze punktu populacji i dlaczego są bardzo selektywne ze względu na wiek oraz stan zdrowia ludności.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Aleksandr Łukaszenka – ostatni dyktator w Europie?

Aleksander Łukaszenko sam siebie nazywa „ostatnim dyktatorem Europy”. Jak to się stało, że zdobył tak wielką władzę – i dlaczego stracił niemal całe społeczne poparcie? Czy może długo rządzić, opierając się wyłącznie na sile? I czy naprawdę jest „ostatnim dyktatorem” na naszym kontynencie?

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 17:30
Spotkanie festiwalowe Chiński czar - czym jest siła miękka i czy Chiny ją posiadają?

W stosunkach miedzynarodowych siła miękka (soft power) polega na spowodowaniu, aby inne państwa chciały tego, czego ty chcesz, i dostosowały do ciebie własne interesy, bez stosowania środków przymusu. Jeśli kultura, ideologia, system polityczny i gospodarczy danego państwa będą postrzegane jako wiarygodne i atrakcyjne, będzie ono przyciągać inne państwa i społeczeństwa. Siła miękka jest najczęściej kojarzona z dyplomacją kulturalną, edukacją i innymi niezakładającymi przymusu niemilitarnymi politykami zagranicznymi. Pojęcie siły miękkiej wprowadził profesor Uniwersytetu Harvarda Joseph S. Nye na początku lat 90., kiedy triumfujące nad Związkiem Radzieckim Stany Zjednoczone, z ich porządkiem politycznym (demokracja liberalna) i gospodarczym (kapitalizm), jawiły się jako primus inter pares wśród sił miękkich. Wprawdzie Nye i jego zwolennicy wciąż utrzymują, że Chiny i inny autorytarni trendsetterzy są źle wyposażeni, aby rosnąć w siłę miękką, to w bieżących okolicznościach geopolitycznych, naznaczonych spektakularnym rozwojem Azji i kryzysem demokracji liberalnej, „nowa” siła miękka Chin ma potencjał, aby co najmniej zrównoważyć tę tradycyjną czerpiącą z rozwiązań Zachodu. Międzynarodowe indeksy siły miękkiej (Global Soft Power Index) już odnotowały awans Chin, a sam rząd w Pekinie deklaruje chęć rozwijania i wdrażania własnych instrumentów tego rodzaju siły na całym świecie. Pod parasolem Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and Road Iniciative, BRI), globalnego projektu zakładającego budowę sieci różnego rodzaju infrastruktury, Chiny promują kulturę tradycyjną z jej wartościami, jak np. harmonia między człowiekiem i środowiskiem naturalnym, i kulturę masową przez międzynarodowe festiwale filmowe (np. Shanghai International Film Festival z Tygodniem Filmów BRI), a także oferują liczne stypendia dla obywateli z krajów Inicjatywy. Ponadto, na uniwersytetach na całym świecie kulturę i języki chiński promują Instytuty Konfucjusza. Polska także dołączyła do krajów BRI. Pierwszy pociąg z Xi’an w Chinach do Sławkowa na Śląsku uruchomił jeden z odcinków projektu. Otwarcie Mi Store, salonu chińskiej marki Xiaomi zaplanowane na 14 grudnia 2019 r. przełożono ze względów bezpieczeństwa. Zainteresowanie sinologią na polskich uniwersytetach utrzymuje się od co najmniej 2014 r. Obserwacje te, wzmocnione o badania, sugerują, że Polacy stopniowo zaczęli ulegać czarowi Pekinu. Według badań, w latach 2014-2019 odsetek Polaków pozytywnie postrzegających Chiny wzrósł z 32% do 47%.

Nauki społeczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Cyfrowe anioły czy cyfrowe demony? Wpływ gier komputerowych na zachowania społeczne

Gry komputerowe są ważnym składnikiem współczesnej kultury. Z pojęciem „gracza” identyfikują się nie tylko dzieci czy nastolatkowie, ale również osoby dorosłe czy seniorzy. Niezwykła popularność gier komputerowych na przestrzeniach ostatnich 4 dekad przyczyniła się do wielu zmian społecznych, gospodarczych, a także kulturowych. Powszechność gier komputerowych oraz szereg ich wyjątkowych cech takich jak interaktywność czy immersyjność wzbudzały zainteresowanie wielu badaczy na całym świecie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii jest hipoteza ekspozycji, głosząca przyczynowy związek pomiędzy graniem w gry komputerowe a agresją przejawianą w codziennym życiu. Pomimo setek przeprowadzonych badań badacze dalej nie są zgodni co do prawdziwości opisywanej hipotezy.

W niniejszym wykładzie zaprezentowane zostaną historyczne korzenie hipotezy ekspozycji oraz najnowsze doniesienia z badań . Słuchacze zapoznają się z wyzwaniami przed jakimi stają badacze chcący prowadzić badania nad agresją w grach:  Jak możemy zdefiniować agresję? Jak mierzyć agresję w badaniach eksperymentalnych? Do jakiego stopnia agresja ujawniona w badaniu eksperymentalnym jest predyktorem agresji w życiu codziennym?

Poruszone również zostaną kwestie związane z pozytywnym wpływem gier komputerowych na zachowania społeczne, takie jak pomaganie innym, empatia, czy prospołeczność. W końcu zakreślone zostaną przyszłe kierunki badań z nadzieją, że ich wyniki pozwolą nam udzielić odpowiedzi, czy współczesna interaktywna rozrywka w postaci gier komputerowych zmienia nas jako jednostki i społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • wt., 2021-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Fenomen etnokulturowości i pojęcia powiązane

Najpierw u schyłku lat 40., a następnie na przełomie lat 50. i 60. XX stulecia na niespotykaną wcześniej skalę pogłębiły się procesy dekolonizacji, co skutkowało powstawaniem dziesiątków nowych, młodych państw na obszarze Azji  i Afryki. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania fenomenem etniczności i kultury w świecie nauki – zapoczątkowane  przez Riesmana i kontynuowane przez następne pokolenia badaczy - skłaniając jego przedstawicieli do analizowania  znaczenia tychże tak z europejskiej, jak i pozaeuropejskiej perspektywy porównawczej. W prezentowanym wykładzie zostaną przedstawione główne interpretacje pojęć: głównego oraz z nim powiązanych, a ważnych dla zachodzących tu procesów.

Nauki społeczne
 • wt., 2021-09-21 17:30
Spotkanie festiwalowe Virtual Air Pollution Experience –wizualizacje zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza to rosnący problem powodujący choroby układu oddechowego oraz krwionośnego, jest przyczyną chorób nowotworowych i przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że w Polsce rocznie umiera ponad 44 tys. osób z powodu zanieczyszczenia powietrza. Poziom zanieczyszczenia zagrażający zdrowiu pojawia się zanim osiągnie stan dostrzegalny dla oka.
W Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Psychofizjologii w ramach projektu VAPE (Virtual Air Pollution Experience) opracowujemy sposoby sygnalizacji poziomu zanieczyszczenia powietrza. Chcielibyśmy podzielić się dotychczasowym przebiegiem oraz wynikami badań z zakresu bodźców wizualnych.
W ramach Festiwalu Nauki opowiemy o projekcie, zaprezentujemy metodologie projektowania wizualizacji opartej na badaniach z dziedziny komunikacji zagrożeń, przedstawimy eksperyment badawczy prowadzony w środowisku rzeczywistości wirtualnej oraz omówimy dotychczasowe wyniki eksperymentów.

Nauki społeczne
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Kto może być psychologiem w Polsce w myśl obowiązujących przepisów?

Zasady wykonywania zawodu psychologa zawarte są w ustawie  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. Jednak w wyniku zaistniałych komplikacji po jej uchwaleniu, nie wszystkie przepisy mogą być właściwie zrealizowane. Nie został powołany samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące zawód psychologa ani nie zostały ustanowione szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych kwestii związanych z tą profesją. Nie ma między innymi określonych zasad prowadzenia gabinetów psychologicznych oraz szkolenia zawodowego psychologów. Kto w związku z tym może być praktykującym psychologiem w Polsce i z czego to wynika? Ile jest samych specjalności, które mogą być zaliczane do prowadzenia działalności psychologicznej? I jakie działania mogą być i są podejmowane w celu rozwiązania zaistniałych problemów? Na te poszczególne kwestie spróbuje odpowiedzieć Dominik Lalak, doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w wykładzie poświęconym regulacjom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu psychologa.

Nauki społeczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Problemy z jedzeniem u młodzieży z perspektywy psychologa klinicznego

Zaburzenia odżywiania dotyczą coraz większej grupy nastolatków. Co więcej, problemy z jedzeniem możemy zaobserwować już u dzieci, nawet tych poniżej dziesiątego roku życia. Co jest przyczyną tych trudności? Jak sobie z nimi poradzić? W jaki sposób wspierać dziecko z tego rodzaju problemami? W trakcie wykładu poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące problemów z jedzeniem.

Nauki społeczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Protestować jak dziewczyna, czyli o partycypacji kobiet w protestach społecznych

Kobiety od lat, a nawet od wieków, aktywnie uczestniczą w ruchach i protestach społecznych. Tylko w 2020 r. świat obserwował protesty Polek, Amerykanek, Nigeryjek, Libanek, Chilijek, Algierek, Brazylijek, a także Białorusinek.

Protestować jak dziewczyna, tzn. jak? Z prowadzonych badań wynika, że protesty kobiet mają swoją specyfikę. Wykorzystują one bowiem szereg form i metod protestu, które często pozostają niedostępne dla mężczyzn.

W trakcie wykładu udzielę odpowiedzi na pytania dotyczące motywów zaangażowania kobiet w protesty oraz wykorzystywanych przez nie metod. Przedstawię również wnioski z prowadzonych badań nad wpływem udziału kobiet na charakter i skuteczność protestów.

Nauki społeczne
 • śr., 2021-09-22 17:30
Spotkanie festiwalowe Jak się komunikować, aby się nie ranić? – komunikacja w związku

Jak się komunikować, aby się nie ranić? Dlaczego im bardziej nam na kimś zależy, tym trudniej się porozumiewać? Często oczekujemy, że to miłość sprawi, że druga osoba będzie nas rozumieć. Myślimy, że skoro się kochamy, to po co przywiązywać wagę do naszej komunikacji, przecież powinniśmy się rozumieć! Nic bardziej mylnego. Im bliżej siebie, tym bardziej potrzebujemy odkryć, jak być uważnym w komunikacji. Bycie partnerką, partnerem czy rodzicem to rola, której potrzebujemy się nauczyć.  Warsztat pomoże odkryć:

- W jaki sposób ranimy się w intymnej relacji i jak temu zapobiec?
- Na jakich płaszczyznach przebiega komunikacja w związku?
- Najczęstsze błędy w komunikacji tzw. popychacze;
- Formułę odkrywania własnych potrzeb;
- Czynniki wspierające efektywną komunikację: empatia, moc, świadomość, odpowiedzialność;
- Maski w komunikacji oraz w jaki sposób poszerzać własną świadomość w drodze do autentyczności. 

Zapraszam w podróż po inspiracje dla własnych związków i relacji oraz dla wspierania klientów podczas coachingu.

Nauki społeczne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak motywacja może zwiększyć uważność u dzieci z ADHD?

Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu mózgu u dzieci z ADHD zostały powiązane z deficytami w zakresie motywacji i funkcji wykonawczych (np.: uwaga, kontrola hamowania, pamięć robocza). Według najnowszych ustaleń deficyty w zakresie funkcji wykonawczych u dzieci z ADHD nie mają charakteru trwałych upośledzeń i mogą być modulowane za pomocą motywacji. Innymi słowy, zwiększenie motywacji przez wzbudzenie zainteresowania i stosowanie częstszych wzmocnień może poprawić zdolności poznawcze u dzieci z ADHD.
Podczas spotkania omówione zostaną deficyty motywacyjne u dzieci z ADHD, a także potencjalny wpływ motywacji na funkcjonowanie poznawcze i efektywność interwencji psychologicznych na przykładzie metody neurofeedback w tej grupie. Wybrano metodę neurofeedback ze względu na fakt, iż jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych niefarmakologicznych interwencji u dzieci z ADHD.
W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, czy perspektywa zdobycia nagrody może poprawić osiągi w testach neurokognitywnych u dzieci z ADHD, a także spróbujemy określić, jaką rolę w treningach neurofeedback odgrywa motywacja. Przy okazji zwrócimy uwagę na siłę neurosugestii w neurofeedback. Na koniec zastanowimy się, jak wirtualna rzeczywistość może zapewnić środowisko przyciągające uwagę uczestników i zwiększyć efektywność interwencji.

Nauki społeczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe O faktach się nie dyskutuje, czyli czym się różni prawda od postprawdy w internecie

Fakt to fakt. Ale czy na pewno? Jak odróżniamy fakty od nie-faktów i skąd czerpiemy pewność w tym zakresie? Jak rozróżniamy i wartościujemy źródła informacji? Czym jest prawda, a czym postprawda? Internet to fantastyczne źródło wiedzy, ale sięgnięcie po nią często przypomina próbę wzięcia łyka wody prosto z hydrantu strażackiego: potrzebujemy jednej prostej odpowiedzi, a otrzymujemy miliony różnorodnych opinii. By wychwycić informację właściwą, potrzebujemy wytycznych, potrzebujemy informacji o informacji, a może nawet informacji o informacji o informacji. Niestety, w sieci działa wiele osób i organizacji, w których interesie leży manipulacja faktami. Podczas spotkania porozmawiamy, jak do tego dochodzi oraz jak przed taką manipulacją się bronić.

Nauki społeczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Odwołane _Medioznawstwo sportowe

Rok 2021 jest wyjątkowy pod względem sportowym, m.in. ze względu na przełożone rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Podczas wykładu zastanowimy się, w jaki sposób sport jest ukazywany we współczesnych mediach, jakie są prowadzone badania medioznawcze w tym zakresie, jakie znaczenie ma kształtowanie wizerunku sportowców. Przedstawimy również możliwości badań jakościowych i wybrane praktyczne osiągnięcia w analizie współczesnych zjawisk sportowo-medialnych.

Nauki społeczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak zrozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii?

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się omamami słuchowymi, urojeniami, dezorganizacją myślenia i zachowania, wycofaniem społecznym i trudnościami w ekspresji emocji. Dużo mniej dostępna jest wiedza o tym, że osoby z diagnozą schizofrenii doświadczają trudności poznawczych, m.in. w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu nowych informacji, wykonywaniu obliczeń w pamięci. W literaturze wyjaśnienia przyczyn zaburzeń poznawczych najczęściej nawiązują do koncepcji biologicznych. Jednakże w ostatnim czasie pojawiają się doniesienia wskazujące, że procesy psychologiczne mogą częściowo wyjaśnić to zjawisko. Dane wskazują, że przyczyn deficytów poznawczych można upatrywać m.in. w doświadczaniu niepokoju w trakcie wykonywania zadań poznawczych, osłabionej motywacji do angażowania się w ich wykonywanie oraz mało stymulującym środowisku.

Nauki społeczne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Wszystko, co chcecie wiedzieć o coachingu, a nie ma się kogo zapytać

Czy coaching jest modą? Kim właściwie jest coach i co dobrego może nam zaoferować? W obecnych czasach jest mnóstwo osób związanych z rozwojem: mówców motywacyjnych, trenerów, doradców. Czym coaching różni się od innych form wsparcia? 

 Na tym warsztacie dowiesz się i doświadczysz : 

- czym są dwa główne style komunikacji?
- czym coach różni się od trenera?
- co to są umiejętności coachingowe i czy można z nich korzystać nawet bez dyplomu coacha?
- na czym polega certyfikat International Coaching Federation i jak go uzyskać?
- na czym polega rozmowa coachingowa? 

Jeśli zastanawiasz się, czy coaching jest dla Ciebie,  jak zostać coachem lub wzbogacić swoją komunikację o ten styl  - zapraszam na ten miniwarsztat.

Nauki społeczne
 • czw., 2021-09-23 19:00
Spotkanie festiwalowe Dialog. Działaj, graj, zmieniaj kraj! Czyli o grze planszowej aktywizującej obywateli

Celem naszego projektu DIALOG (Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej; DIALOG 0013/2019) było zrozumienie podstaw partycypacji obywatelskiej wśród młodych Polek i Polaków. Aby to zrobić, przeprowadziliśmy serię badań ilościowych oraz jakościowych, na podstawie których stworzyliśmy grę kooperacyjną, wzmacniającą chęć angażowania się w życie kraju. W czasie naszego wystąpienia opowiemy o kluczowych wynikach przeprowadzonych badań. Przedstawimy proces tworzenia gry planszowej, która opiera się na pozyskanej przez nas wiedzy z zakresu psychologii społecznej i politycznej. Wreszcie, zaprezentujemy grę print&play, którą może mieć każdy/każda z Was. Wystarczy pobrać ją z serwerów Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN (http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/) i wydrukować na domowej drukarce .

Opis gry: Gra, którą stworzyliśmy wymaga od Was współpracy, pomagania sobie nawzajem, ale też doskonalenia Waszych indywidualnych umiejętności! Możecie podejmować w niej liczne działania, które wpłyną na otaczający Was świat. Wcielcie się zatem w jedną z 24 postaci i ulepszycie kraj dzięki angażowaniu się w aktywności obywatelskie. Zbierzcie własną drużynę pierścienia i w drogę! Pamiętajcie, los mieszkańców leży w Waszych rękach! Bez Waszego zaangażowania dobrostan spadnie, a wtedy spadną na Was wszystkie nieszczęścia i nadejdzie wieczna zima.
Pokaz poprowadzą członkinie Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN:
Marta Marchlewska, Dagmara Szczepańska oraz Marta Rogoza.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Kościół a wolny rynek

Celem spotkania jest przedstawienie fundamentalnych założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii (subiektywizmu, indywidualizmu, indeterminizmu, marginalizmu) i uzasadnienie ich fundamentalnego związku z nauczaniem Kościoła katolickiego. W tym celu słuchacze zostaną zapoznani z nauczaniem papieskim, począwszy od encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, na encyklice „Fratelli tutti” Franciszka i kluczowymi założeniami katolickiej nauki społecznej skończywszy. Będzie to stanowiło podstawę do analizy współczesnych problemów gospodarczych i społecznych w kontekście nauczania Kościoła.   

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe EKO-logiczne postawy konsumentów

Przybliżenie wpływu konsumenta na środowisko. Nasze decyzje zakupowe w sklepie wiele znaczą. Pokazanie śladów - węglowego, wodnego, jakie człowiek zostawia każdego dnia.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak zwrot prawicowy wpływa na zmiany w polityce zagranicznej?

Chociaż oczekuje się, że kraje średniej wielkości (nazywane po angielsku „middle powers”) będą wspierać organizacje i współpracę międzynarodową, propagować normy i zachowania etyczne, okazują się nie być odporne na globalne procesy odchodzenia od demokracji. Zwrot ku autorytaryzmowi zmienia wzorce ich zachowań.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Uważność i współczucie w czasach pandemii. Jak ich praktykowanie pomaga przezwyciężać trudności?

Doświadczenie pandemii niezwykle mocno odcisnęło się na zdrowiu i samopoczuciu wielu z nas. Wielu z nas szuka metod, które pozwolą wrócić do równowagi po długotrwałym okresie izolacji. Współczesna psychologia oferuje znakomite narzędzia, które pomagają przezwyciężać trudności emocjonalne i poprawiać dobrostan. Podczas spotkania, dr hab. Paweł Holas  - psychoterapeuta, psychiatra i psycholog - jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu uważności, opowie o tym, w jaki sposób podejścia oparte na uważności i współczuciu mogą pomóc każdemu z nas w zmniejszeniu stresu i poprawie dobrostanu.  

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego (nie) jesteśmy ironiczni?

Kiedy nasz znajomy oglądy memy kotów w internecie zamiast przygotowywać szkolny projekt, możemy rzucić: „Nie pracuj tak ciężko!”. Jest to wypowiedź ironiczna, której kilkuletnie dziecko, znając sytuację, mogłoby nie zrozumieć. „Ciężko? Ale jak to ciężko? Czy projekt dotyczy kotów w internecie?

Ironia werbalna jest ogólnie definiowana jako rodzaj wypowiedzi, w której istnieje różnica między zamierzonym a dosłownym znaczeniem tego, co się mówi (Garmendia, 2018, Grice, 1975). Ironia jest używana w około 8% wszystkich wypowiedzi w konwersacjach między znajomymi przez osoby anglojęzyczne mieszkające w USA (Gibbs, 2000). Użycie ironii jest częścią biegłości pragmatycznej i umiejętnością komunikacyjną. Skuteczne komunikowanie się jest ważne dla funkcjonowania w społeczeństwie. Ludzie są często oceniani w dużej mierze na podstawie zachowań komunikacyjnych. Jednak niewiele wiadomo na temat czynników wpływających na zmienność wśród ludzi w używaniu ironii: dlaczego niektórzy używają ironii często, a inni nie? Czy istnieje związek między osobowością a używaniem ironii? Czy ironiści mają specyficzne poczucie humoru?

W wystąpieniu pokazane będą wstępne wyniki związane z czynnikami indywidualnych i społeczno-kulturowych związanych z używaniem ironii werbalnej, pochodzące z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki SONATA nr 2019/35/D/HS2/01005, przyznane Natalii Banasik-Jemielniak.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Kłótnie przy rodzinnym stole - o funkcjonujących podziałach w polskim społeczeństwie

Naukowcy, intepretujący zachodzące w ostatnich latach zmiany w polskim społeczeństwie, mówią o postępującej polaryzacji poglądów. Bez wątpienia  coraz trudniej porozumieć się osobom o odmiennych poglądach, postawach, stylach życia, czy też wyznawanych wartościach. Polacy zaczęli dzielić się na plemiona, które zamykają się w swoich bańkach informacyjnych, jednocześnie stali się też dogmatykami, którzy bezkrytycznie podchodzącą do swojej wiedzy  i jej źródeł. Sam podział społeczeństwa nie jest czymś negatywnym – różnorodność jest zjawiskiem naturalnym i może prowadzić do pluralizmu opinii oraz wytwarzać przestrzeń do wymiany poglądów. W Polsce niestety obserwujemy instrumentalizację podziałów społecznych i ich kreowanie przez elity polityczne. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z problemami społecznymi, które w szczególny sposób dzielą Polaków. Omówimy podstawowe podziały odnoszące się do światopoglądu, gospodarki, religii, czy też związanych z nią procesów sekularyzacji. Zapoznamy się z  klasowym podziałem polskiego społeczeństwa. Porozmawiamy też o różnicach pomiędzy różnymi warstwami społecznymi. Wspólnie ze słuchaczami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o źródła podziałów społecznych oraz w jaki sposób wpływają one na codzienne życie Polaków.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemoc w rodzinie - diagnoza zjawiska i procedury postępowania

Celem opisu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem przemocy w rodzinie - diagnozy zjawiska oraz procedur postępowania 

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe PTSD – zaburzenie po stresie traumatycznym

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy na temat możliwych konsekwencji doświadczeń traumatycznych w kontekście czynników podatności oraz aktualnych modeli rozumienia czynników powodujących rozwój zaburzeń po traumie w postaci PTSD, a także prezentacja form terapii o potwierdzonej naukowo skuteczności w pracy z tym zaburzeniem.

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Subiektywne przekonania a obiektywne wskaźniki trudności poznawczych w zaburzeniach psychicznych

Czy subiektywne poczucie problemów z pamięcią tożsame jest z obiektywnymi wskaźnikami? Kiedy konieczna jest profesjonalna ocena? Współcześnie, funkcjonowanie poznawcze w zaburzeniach psychicznych, szczególnie w schizofrenii, jest jednym z ważnych celów diagnozy, a także oddziaływań terapeutycznych. Najważniejsze obszary poznawcze na przykład w schizofrenii, w których mogą występować zaburzenia, dotyczą funkcji wykonawczych, pamięci operacyjnej, słownej i procesów uczenia się. Wykazano, że funkcje poznawcze mają znaczenie dla codziennego funkcjonowania, realizowania się w rolach społecznych. Natomiast nasilone zaburzenia poznawcze mogą znacznie utrudnić samodzielne życie. Czy zatem funkcjonowanie poznawcze jest istotne dla przebiegu zaburzeń psychicznych? Dowiedziono, że możemy skutecznie zmniejszać dysfunkcje poznawcze, stosując zintegrowane metody oddziaływań terapeutycznych wraz z treningami poznawczymi. Poprawa w ich zakresie wpływa na poprawę w wielu sferach życia i wzmacnia proces zdrowienia. 

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 19:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Roboty społeczne – współistnienie, kierunki rozwoju, wyzwania

Za każdym robotem stoi jego twórca oraz “kod bezpieczeństwa”. Za każdą sztuczną inteligencją stoi intencja i potencja zbudowania systemu  sybmisywnego. Historia życia osoby, która ma ograniczone możliwości poruszania się lub integracji ze społeczeństwem zmienia się o 180® dzięki robotom społecznym. W niektórych krajach podobne roboty umożliwiają zatrudnienie osób, które nie mogą pracować o własnych siłach psychosomatycznych. Jeśli chcesz poznać roboty, takie jak Icube, Kaspar, Milo, Sophia i wiele innych od strony innej, niż fantazmatyczne historie o zagładzie ludzkości i zablokowaniu dostępu do pracy, zapraszam na spotkanie i dyskusję.   

 

*** Do prezentacji mogą zostać załączone krótkie relacje filmowe i zdjęciowe w języku angielskim – wszystkie zostaną wyjaśnione w języku polskim.  

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 20:00
Spotkanie festiwalowe Z psychopatologii żałoby współcześnie albo "Żałoba i melancholia" Freuda po ponad stu latach

Wykład dotyczyć będzie najnowszych ustaleń naukowych z zakresu psychopatologii żałoby. Rozpoczniemy od wspomnienia klasycznego artykułu Freuda "Żałoba i melancholia" z 1917 roku. Następnie przedstawimy dalszy rozwój kluczowych pojęć i koncepcji dotyczących psychopatologii żałoby, zwłaszcza model żałoby wypracowany w ramach teorii przywiązania. Wreszcie, omówimy "zespół przewlekłej żałoby", czyli nowo wprowadzony syndrom zawarty w najnowszych edycjach dwóch klasyfikacji zaburzeń psychicznych: w szóstym rozdziale ICD-11 oraz w DSM-5-TR. Na koniec powrócimy do Freuda i wskażemy na to, co - w świetle współczesnych ustaleń naukowych - wciąż aktualne w jego koncepcji, oraz nad  to, co należy zrewidować w klasycznym modelu "żałoby i melancholii".      

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 20:00
Spotkanie festiwalowe WEIRD DEMOCRACY – the most bizarre candidates and electoral contests in the history of USA

We will look at the history of American elections in search of bizarre developments and candidates (expect films and interviews) in search of an answer to the following question: is democracy a system for the wise or is it not? How smart must the candidates and voters be for democracy to still be democracy? In order to answer these questions in a practical way we are going to design a fool proof (pun intended) set of rules which will "protect" democracy from stupidity .In order to make things interesting we will take into account the actual electoral rules and civil rights to see if they are not the obstacles to making democracy "smarter".

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe (Prawie) wszystko o narcyzmie

Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę narcystyczną. Na spotkaniu dowiesz się, jaka jest historia narcyzmu, a także co współczesna psychologia mówi o narcyzmie.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe Antropologia science fiction: czego o badaniu innych kultur możemy się nauczyć z popkultury?

Dzieła literackie i filmowe z gatunku science fiction często dotykają kwestii kontaktu z „obcym” – przybyszem z innej planety, który różni się od, przeważnie ludzkich, bohaterów wyglądem, sposobami komunikacji, kulturą czy wartościami. Tym samym utwory fantastyki naukowej poruszają pytania fundamentalne dla refleksji antropologicznej – w jaki sposób możliwy jest kontakt z osobami wychowanymi w zupełnie innej kulturze, czego taki kontakt wymaga od badacza, na jaką ocenę obcej kultury badacz może sobie pozwolić i jakie kryteria takiej oceny przyjąć, czy też wreszcie: czy badacz ma prawo interweniować, gdy dostrzega w innej kulturze zjawiska, które on sam uważa za naganne.

Podczas spotkania zastanowimy się nad tymi kwestiami, wychodząc od wspólnego obejrzenia przykładowego filmu SF. Rozważymy specyfikę kontaktu przedstawicieli różnych kultur, jego uwarunkowania kulturowe, językowe i społeczne, a zwłaszcza dylematy etyczne, które mogą wystąpić przy takim spotkaniu. Porozmawiamy również o tym, jak w książkach i filmach SF tworzone są postacie „obcych” i w czym przypominają one obrazy obcych i innych w kulturach europejskich. Zdefiniujemy także pojęcie etnocentryzmu i zastanowimy się nad tym, jak można unikać tego typu postawy w postrzeganiu innych kultur.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-25 14:00
Spotkanie festiwalowe Reprezentacje klas społecznych – jak przedstawiane są różnice klasowe?

Klasy społeczne to nie tylko temat wyspecjalizowanych badań socjologicznych. Klasy są przedstawiane, prezentowane, opowiadane na wiele różnych sposobów w mediach, kinie, literaturze, nawet w sposobie konstruowania przestrzeni. Podczas wykładu przyjrzymy się rozmaitym przykładom przedstawiania klas społecznych – zarówno tym, które podejmują wprost temat różnic między klasą wyższą, średnią i klasą robotniczą, jak i tym, które relacje między klasami przedstawiają w formie, nierzadko niezwykłych, metafor. Po wykładzie dyskusja z uczestnikami spotkania.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Ekonomia współdzielenia: rewolucja, reforma czy business as usual neoliberalnego kapitalizmu?

Mikołaj Lewicki, socjolog zajmujący się procesami gospodarczymi oraz Andrzej Waśkiewicz, historyk idei, autor książki o utopiach materialistycznych, będą dyskutować o miejscu ekonomii współdzielenia we współczesnej gospodarce oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa, w którym zachodzi rewolucja cyfrowa. Czy Uber, Airbnb, CouchSurfing i inne instytucje zmieniają charakter gospodarki późnego kapitalizmu czy też podporządkowują się jej logice? Czy czynią gospodarkę bardziej przyjazną konsumentowi czy też wzmacniają pozycję wielkich korporacji? Egalitaryzują społeczeństwo czy tylko tworzą nową elitę opartą na kapitale intelektualnym? Czy cyfrowe społeczeństwo przyszłości będzie społeczeństwem postamaterialistycznym? Dyskusję poprowadzi Justyna Pokojska, socjolożka prowadząca w Radiu Kampus audycję "Efekt Sieci".

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy kryzys demograficzny w Europie?

W Europie zachodzą głębokie zmiany demograficzne, społeczeństwa starzeją się, dzieci rodzi się coraz mniej, a liczba Europejczyków zmniejsza się. Czy zatem mamy do czynienia z kryzysem demograficznym? Podczas wykładu analizowane będą uwarunkowania społeczne, kulturowe i ekonomiczne procesów demograficznych w Europie, w tym zmiany modelu rodziny, wzorów dzietności, stylu życia, sytuacji gospodarczej, modeli polityki rodzinnej. Jak te procesy zachodzą w wybranych państwach europejskich? Czy w Polsce mamy do czynienia z zapaścią demograficzną? Jakie są konsekwencje tych zmian, jakie prognozy?

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-26 10:00
Spotkanie festiwalowe Które społeczeństwa w Europie są najszczęśliwsze?

Każdy człowiek marzy o szczęściu i dąży do jego osiągnięcia. Ale szczęście i jakość życia ludzi zależą od wielu różnych czynników. Podczas wykładu analizowane będę różne uwarunkowania poczucia szczęścia: zarówno te o charakterze społecznym, jak i indywidualnym. Wykład w przystępny sposób pokaże, że nasze poczucie szczęścia i jakość życia uwarunkowane są także przez poziom swobód obywatelskich, wsparcie społeczne i relacje z innymi, szczodrość, styl życia, stan zdrowia, spodziewaną długość życia, poziom korupcji w kraju itp. Dlaczego kraje skandynawskie uznawane są za najszczęśliwsze na świecie? Czy Polacy są szczęśliwym społeczeństwem? 

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-26 12:00
Spotkanie festiwalowe Po co lekarzowi wyobraźnia socjologiczna? Socjologia i medycyna w zmieniającym się świecie

Historia wzajemnych relacji między naukami społecznymi a medycyną jest długa i niepozbawiona perypetii. Podczas wykładu przedstawione zostaną główne punkty styczne obu perspektyw, ze szczególnym naciskiem na wkład socjologii w zrozumienie i kształtowanie komunikacji między lekarzem a pacjentem. Przyjrzymy się również temu, jak zmieniają się konteksty praktykowania medycyny w obliczu zmian klimatu, nowych technologii komunikacji i dynamicznych przemian kulturowych – i co ma do tego wszystkiego socjologia.

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-26 14:00