Dyrekcja i Sekretariat

Dyrektorka Festiwalu Nauki w Warszawie

dr Zuzanna Toeplitz
e-mail: zuz@psych.uw.edu.pl

Wicedyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie

dr Takao Ishikawa


Sekretariat organizacyjny

mgr Anna Toeplitz

mgr Kamila Szilder

Tel 22 55 40 805
e-mail: festiwal@uw.edu.pl (sponsorzy, partnerzy i organizatorzy)
e-mail: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl (szkoły i uczestnicy)

Pełnomocniczka Kwestora ds. Festiwalu Nauki
mgr Anna Gościńska
e-mail: a.goscinska@uw.edu.pl

Facebook i Twitter
mgr Maciej Górnicki-Olszewski
FB:  
Twitter:  

Nagrywanie, montaż i publikacja materiałów na You Tube
Tomasz Nowacki
Boddah Studio
e-mail: boddahstudio@gmail.com

©2024 Festiwal Nauki