biologia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Czy da się "odgotować" ugotowane jajko?

Wysoka temperatura, taka jak panująca podczas gotowania jajka, powoduje denaturację białek – zmianę struktury przestrzennej białka i utratę jego funkcji biologicznych. Można spotkać się z opiniami, że proces ten jest nieodwracalny. I rzeczywiście – trudno spodziewać się, że z jajka ugotowanego na twardo otrzymamy z powrotem jajko surowe (albo przynajmniej ugotowane na miękko). Przekonajmy się podczas pokazu towarzyszącemy wykładowi o strukturze białek, czy ich denaturacja jest odwracalna. Czy może jednak – nie jest?

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Nasz fascynujący mózg - poznaj, jak jest zbudowany i jak działa

Części prezentacji:

1. Ogólne wprowadzenie do budowy mózgu,

2. lokalizacja funkcji mózgu (czucie, ruch, widzenie, mowa, ręczność, myślenie, liczenie itd.)

3. co się dzieje, gdy niektóre części są uszkodzone.

Prezentacja oraz pokazanie modelu mózgu.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Gry-zmysły-ruch

W ciągu krótkiej chwili docierają do Nas tysiące różnych informacji (bodźców) pochodzących zarówno z naszego ciała, jak i z otoczenia, które nasz układ nerwowy musi odebrać, odczytać, odpowiednio zinterpretować i zorganizować w celu wykorzystania ich w codziennym działaniu. Informacje docierające do naszego mózgu odbierane są przez zmysły. Czy znasz swoje zmysły? 

Oprócz 5 podstawowych zmysłów jak dotyk, wzrok, słuch, smak i węch specjaliści wyróżniają jeszcze czucie głębokie (propriocepcja) oraz zmysł równowagi (układ przedsionkowy). 

Dlaczego są one tak ważne?

Właściwe rozpoznanie i interpretacja docierających do Nas informacji (bodźców sensorycznych) stanowi podstawę wielu mechanizmów związanych z postawą ciała, równowagą, ruchem czy napięciem mięśni. W efekcie końcowym wpływa na orientację przestrzenną, planowanie ruchu czy koordynację ogólną, bez których niemożliwe jest podejmowanie aktywności fizycznej z sukcesem. Przekłada się na lepszy rozwój emocjonalny i społeczny.

 Jak zatem kształtować zmysły?

Należy stosować wszechstronne zadania ruchowe.

Ponadto jednym z najlepszych sposobów zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń jest zabawa. Lubisz ruch? Super! Te ćwiczenia są właśnie dla Ciebie. Dla tych, którzy traktują ruch jako zło konieczne, zachęcam do uczestnictwa w zajęciach aby przełamać własne bariery.

Zapraszam na ćwiczenia, w których zabawa to podstawawink

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Ewolucja psa domowego

Pies domowy był pierwszym udomowionym zwierzęciem. Proces udomowienia rozpoczął się prawdopodobnie 30-40 tysięcy lat temu i od tego czasu psy znacznie zmieniły się od swoich przodków między innymi pod względem fizycznym. Współczesne rasy psów zaczęły być tworzone w ciągu ostatnich 200-300 lat, co spowodowało, że obecnie obserwujemy bardzo duże zróżnicowanie wśród tych zwierząt. W trakcie wykładu omówimy proces ewolucji psa oraz różnice anatomiczne pomiędzy psem, innymi ssakami drapieżnymi oraz psowatymi. Uczestnicy wykładu dowiedzą się również o procesie udomowienia, o konsekwencjach chowu wsobnego, który posłużył do stworzenia tak wielu ras psów, oraz o podłożu genetycznym niektórych obserwowanych cech morfologicznych.

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Czy sport zawsze oznacza zdrowie?

Sport wyczynowy, amatorski, a może rekreacyjna aktywność fizyczna – która z tych form będzie dla nas najlepsza? Która przynosi najwięcej korzyści zdrowotnych? A może niektóre nie są dla nas takie zdrowe? Co przesądza o tym, czy podejmowana forma ruchu jest dla nas dobra?

W ramach wykładu dowiemy się jak zaplanować aktywność fizyczną. Jak i kiedy powinniśmy ćwiczyć i dlaczego powinniśmy kontrolować postępy treningowe?

Czy więcej zawsze znaczy lepiej? Poruszymy również bardzo istotną kwestię odpoczynku i jego miejsca w procesie treningu. Przedstawię również objawy oraz najczęstsze kontuzje w obrębie narządu ruchu, które świadczą o przetrenowaniu organizmu. Opowiem, z którymi można poradzić sobie samodzielnie, a kiedy warto skonsultować się ze specjalistą (trenerem, fizjoterapeutą, lekarzem)?

Czy „zakwasy” bolą? To tylko jeden z wielu podobnych mitów związanych z aktywnością fizyczną, które pojawiają się ogólnej świadomości. Rozprawimy się z tym i innymi mitami dotyczącymi ćwiczeń fizycznych.

W ramach wykładu odpowiemy na te i inne pytania związane z szeroko pojętym sportem, aktywnością fizyczną, zdrowiem czy fizjoterapią.

Zapraszam!

 • pon., 2021-09-20 12:30
Lekcja festiwalowa Kampinoskie krajobrazy

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków. Trasa wycieczki prowadzi między innymi skrajem największego i jednego z najstarszych w Kampinoskim Parku Narodowym Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków im. prof. Romana Kobendzy.

Długość trasy: 8 km, czas przejścia 4 godziny, liczba uczestników 25-30 osób

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 • wt., 2021-09-21 09:00
 • czw., 2021-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa DNA. Co to takiego?

Znajduje się w każdej komórce, zapisane są w nim istotne dla organizmu informacje. Zapraszamy do wspólnego rozszyfrowania kodu DNA i poznania jego tajników oraz obejrzenia DNA własnoręcznie wyizolowanego z truskawek przez uczestników zajęć.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Jak ocenić wpływ treningu na wydatki energetyczne i skład ciała u sportowców?

Podczas lekcji wychowania fizycznego u ochotnika (warunkiem jest pełnoletność i dobry stan zdrowia poświadczone podpisem w oświadczeniu) określimy za pomocą urządzenia MetaMax®R2 wydatek energetyczny podczas zwyczajowego 20 - minutowego treningu (np. biegu, czy gry w piłkę). Jest to badanie nieinwazyjne wymagające wykonywania wysiłku w specjalnej dopasowanej do twarzy masce i kamizelce chroniącej podpiętą do maski głowicę mierzącą szybkość oddechów, stężenie gazów oddechowych w powietrzu wdychanym
i wydychanym oraz inne jego parametry. Uwzględniając pewne stałe fizyczne program komputerowy wyliczy zużycie O2 i produkcję CO2 oraz wydatek energetyczny organizmu. Podczas ww badania chętnym uczniom (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodzica) zbadamy metodą bioimpedancji (BIA) skład ciała. Następnie omówimy i zinterpretujemy wyniki ucznia-ochotnika. Uzyskane informacje wskażą jaki wpływ na  wydatkowanie energii podczas treningu mają skład ciała i spożywana dieta. Zwrócimy uwagę na rolę analizy składu ciała i pomiaru (a nie wyliczania na podstawie wzorów) wydatku energetycznego zawodnika w procesie profesjonalnego treningu zmierzającego do optymalizacji osiągnięć sportowych. Ocena zmian w składzie ciała i wysiłkowych wydatkach energetycznych pozwala bowiem na zmianę sposobu żywienia, w tym stosowanych suplementów, tak by z jednej strony pokryć zapotrzebowanie organizmu na niezbędne składniki pokarmowe, a z drugiej odpowiednio planować treningi. Tylko dzięki efektywnej współpracy zawodnika i sztabu szkoleniowego, w którym poza trenerem danej dyscypliny nie może zabraknąć fizjologa i dietetyka (oraz fachowców z wielu innych dziedzin) możliwa jest znacząca poprawa wydolności organizmu i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w sporcie zawodowym.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Szczepionki – jak działają i co nam dają?

Od kiedy Edward Jenner opracował szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej rozpoczęła się nowa era w walce z chorobami zakaźnymi. Układ immunologiczny dzięki szczepionce ma szansę zapoznać się z intruzem i nauczyć się z nim walczyć. Naukowcy opracowują coraz to nowe podejście do konstrukcji szczepionek. W trakcie prelekcji Uczestnicy zapoznają się ze szczepionkami klasycznymi oraz nowej generacji – opracowanymi przy wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej. Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy przeprowadzą elektroforezę, która jest jednym z etapów izolacji DNA kodującego antygen szczepionkowy.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Ekologiczny – wybór logiczny dla naszej planety

Celem lekcji  jest podniesienie świadomości dotyczącej żywności ekologicznej wśród uczniów. Dowiedzą się oni  jak wygląda produkcja ekologiczna, czym różni się żywność ekologiczna od żywności konwencjonalnej, w szczególności pod względem walorów zdrowotnych i prośrodowiskowych, oraz dlaczego jest to EKO-logiczny wybór dla nas i planety.

Żywność ekologiczna charakteryzuje się pewnymi charakterystycznymi cechami. Oczywiście są to cechy smakowe, żywieniowe i pro-zdrowotne. Jednak, gdy chcemy nabyć surowce i produkty z uprawy/hodowli ekologicznej w sklepie, Internecie czy na bazarze, wśród innych podobnych możemy mieć trudności z rozpoznaniem tych ekologicznych. Dlatego prowadzący zaprezentują i omówią elementy graficzne i opisowe jakie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami powinny znajdować się na opakowaniu żywności ekologicznej. Scharakteryzują także opakowania do żywności przyjazne dla środowiska naturalnego, tak by uczniowie mieli pewność, że produkt, który zamierzają kupić na pewno jest ekologiczny. Prowadzący odpowiedzą tym samym na pytania, które wszyscy mogą sobie zadawać: czym różnią się opakowania produktów ekologicznych od innych podobnych opakowań do produktów konwencjonalnych i jak nie dać się wprowadzić w błąd robiąc codzienne zakupy w sklepie, Internecie czy na bazarze? 

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Żywność przyjazna dla środowiska, czyli co jeść, żeby być eko?

Na lekcji festiwalowej podejmiemy tematy takie jak zrównoważony rozwój, wpływ produkcji żywności na środowisko, ślady środowiskowe oraz jak sposób odżywiania może sprawić, że będziemy bardziej eko.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Przełomy technologiczne w biologii i medycynie ostatnich lat

W ostatnich latach dokonał się szereg przełomów technologicznych, które zrewolucjonizowały współczesną biologię, diagnostykę medyczną oraz podejścia terapeutyczne. Jest to między innymi rozwój metod służących do sekwencjonowania DNA, metoda CRISPR/Cas9 ułatwiająca wprowadzenie zmian w genomach, nowe sposoby analizy struktur białek oraz ich kompleksów oraz wprowadzenie leków opartych na mRNA. Prelegent, w swoim wkładzie przedstawi wybrane metody i opowie, jak są wykorzystywane w prowadzonych przez niego badaniach.

 • wt., 2021-09-21 13:00
Lekcja festiwalowa Medyczne aspekty geologiczne czyli surowce skalne i mineralne w medycynie

Surowce skalne i mineralne to materiały o niezliczonej ilości odmian, charakteryzujące się indywidualnymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Różnorodność ich cech daje nieograniczony potencjał zastosowania w różnych dziedzinach. Dzięki biokompatybilności z tkankami kostnymi ludzkiego ciała surowce skalne i mineralne stwarzają możliwości szerokiego zastosowania ich w medycynie. Możemy mieć z nimi styczność podczas najprostszych wizyt stomatologicznych. Są one również składnikami wielu leków wspierających nasze zdrowie bądź są one niezbędnym elementem ratującym pacjentów na oddziałach chirurgii ortopedycznej. Te i inne zastosowania surowców skalnych poznamy podczas zajęć. Obejrzymy naturalne minerały, które sa podstawą do produkcji różnych komponentów medycznych.

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Nanobiotechnologia, czyli nanocząstki w służbie człowieka

Opowiemy, czym są nanocząstki i nanomateriały, oraz wyjaśnimy, co sprawia, że nanobiotechnologia to dzisiaj jedna z najbardziej obiecujących technologii. Dowiecie się, w jakich
produktach codziennego użytku możemy znaleźć nanocząstki, które gałęzie przemysłu korzystają ze zdobyczy nanotechnologii, a które dopiero będą z nich korzystać, czyli nad czym
pracują naukowcy. Podczas praktycznych warsztatów poznacie metody wytwarzania nanocząstek, m.in. wykorzystując takie produkty jak kawa i herbata – czyli ekologiczną metodę
zielonej syntezy. Zobaczycie, jak można zmierzyć nanocząstki. Dowiecie się również, jak prowadzić hodowle mikrobiologiczne, przygotowując posiewy mikroorganizmów z własnych
palców, oraz wspólnie z nami zbadacie właściwości antybakteryjne nanocząstek, w tym najpopularniejszych nanocząstek srebra.

 • śr., 2021-09-22 10:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Potwory i spółka, czyli o chimerach w biologii i medycynie

Witajcie w świecie, gdzie komórki pochodzące od różnych osobników, a nawet różnych gatunków łączą się w jednym ciele! Czy chimery występują w naturze i jak można je uzyskać w laboratorium? Czy jest się czego bać? W trakcie wykładu opowiem o perspektywach i zagrożeniach  związanych z wykorzystywaniem tych „potwornych” organizmów w badaniach biomedycznych.

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Parki narodowe w Polsce. Przyroda nieożywiona

Parki narodowe to ważne elementy pozwalające nam zachować cenne dziedzictwo przyrodnicze. Poznamy polskie parki narodowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony elementów przyrody nieożywionej.

 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Szczepionka muzyczna – o wpływie muzyki na układ odpornościowy

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i są będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy będą mogli obejrzeć fragmenty filmów oraz posłuchać fragmentów utworów muzycznych, które wpływają na funkcje układu odpornościowego.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa W jaki sposób rośliny jedzą?

Rośliny są pokarmem dla nas i zwierząt, ale skąd one biorą jedzenie? Zapraszamy do wspólnego zgłębienia tej tajemnicy. Po omówieniu podstaw procesu fotosyntezy i roli, jaką pełnią w nim barwniki asymilacyjne uczestnicy sprawdzą, czy z natki pietruszki można wyekstrahować chlorofil.

 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Wielkie możliwości małego zarodka... i embriologa

W interaktywnej formie uczestnicy warsztatów dowiedzą się w jaki sposób embriolodzy wykonują manipulacje na zarodkach oraz jak zarodki radzą sobie w trudnych sytuacjach. Bazując na krótkich filmikach prezentujących proste doświadczenia uczestnicy będą przewidywać ich wyniki, poznając dzięki temu zjawiska związane z zapłodnieniem, rozwojem zarodka oraz komórkami macierzystymi, które można z niego uzyskać.

 • śr., 2021-09-22 11:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Jak projektuje się leki?

Działanie leku jest najczęściej wynikiem połączenia jego cząsteczki z właściwym dla niej „miejscem" w organizmie, zwanym receptorem. Leki, łącząc się z receptorem, pobudzają lub hamują odpowiednie reakcje biochemiczne w komórkach lub pomiędzy nimi. Badania nad lekami zaczynają się w naukowych laboratoriach, ale od odkrycia działania do wprowadzenia leku do użytku jest bardzo długa droga (nawet kilkunastoletnia) obejmująca badania biochemii. Na zajęciach opowiemy i pokażemy, jak projektowane są nowe leki i jakie prace prowadzone są w tej chwili na świecie nad współczesnymi lekami, w tym potencjalnym lekiem na COVID-19.

 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Wielkie możliwości małego zarodka... i embriologa

W interaktywnej formie uczestnicy warsztatów dowiedzą się w jaki sposób embriolodzy wykonują manipulacje na zarodkach oraz jak zarodki radzą sobie w trudnych sytuacjach. Bazując na krótkich filmikach prezentujących proste doświadczenia uczestnicy będą przewidywać ich wyniki, poznając dzięki temu zjawiska związane z zapłodnieniem, rozwojem zarodka oraz komórkami macierzystymi, które można z niego uzyskać.

 • śr., 2021-09-22 11:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Lekcja festiwalowa Kampinoskie krajobrazy

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków. Trasa wycieczki prowadzi między innymi skrajem największego i jednego z najstarszych w Kampinoskim Parku Narodowym Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków im. prof. Romana Kobendzy.

Długość trasy: 8 km, czas przejścia 4 godziny, liczba uczestników 25-30 osób

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 • wt., 2021-09-21 09:00
 • czw., 2021-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego i w jaki sposób bakterie stają się oporne na antybiotyki?

Problem nabywania oporności na antybiotyki przez bakterie i jej rozprzestrzeniania w środowisku jest w ostatnich latach szczególnie niepokojący. Coraz częściej antybiotyki stosowane do leczenia ludzi są nieskuteczne. Dlaczego bakterie stają się niewrażliwe na antybiotyki? Na spotkaniu z uczniami szkół średnich odpowiemy na to pytanie oraz poruszymy zagadnienie rozprzestrzeniania się wśród bakterii genów kodujących oporność na antybiotyki. Opowiemy też o zjawiskach, które do tego prowadzą, i o nośnikach takich informacji, i o tym, co z tego wszystkiego wyniknąć może.

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Mikroświat pyłku i zarodników roślin w kopalnych archiwach plejstocenu

O pyłkach mówimy najczęściej w aspektach związanych z różnego typu alergiami. Ale z naukowego punktu widzenia pyłki i spory roślin są cenną informacją o paleośrodowiskach. Poznamy szeroką charakterystykę morfologiczną pyłku i spor roślin dokumentowanych w plejstoceńskich osadach interglacjalnych , wraz z charakterystyką paleoflor w minionych interglacjałach , charakterystykę metodyki, możliwości interpretacyjne i ograniczenia metod badawczych. Wykład uzupełniony jest o warsztat analizy pyłkowej  pod mikroskopem, wraz z prezentacją wybranych taksonów z dostępnej kolekcji preparatów.

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Morderstwo w Centrum Nauki Kopernik

Lubicie zagadki kryminalne? Zapraszamy do Kopernika podczas Festiwalu Nauki. 
Będziecie mieć okazję, by wcielić się w rolę technika kryminalistyki i odkryć, kto popełnił przestępstwo.  Zapoznacie się z listą podejrzanych, zbadacie ślady pozostawione przez przestępcę oraz ofiarę na miejscu zbrodni, skorzystacie ze specjalistycznego sprzętu dostępnego w laboratorium.

Czy plamy na rozbitym szkle to na pewno krew? Czyj to włos? Do kogo należy ten odcisk? Przed Wami odkrycia, emocje i doskonała zabawa.

 • czw., 2021-09-23 10:00
 • pt., 2021-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Nanobiotechnologia, czyli nanocząstki w służbie człowieka

Opowiemy, czym są nanocząstki i nanomateriały, oraz wyjaśnimy, co sprawia, że nanobiotechnologia to dzisiaj jedna z najbardziej obiecujących technologii. Dowiecie się, w jakich
produktach codziennego użytku możemy znaleźć nanocząstki, które gałęzie przemysłu korzystają ze zdobyczy nanotechnologii, a które dopiero będą z nich korzystać, czyli nad czym
pracują naukowcy. Podczas praktycznych warsztatów poznacie metody wytwarzania nanocząstek, m.in. wykorzystując takie produkty jak kawa i herbata – czyli ekologiczną metodę
zielonej syntezy. Zobaczycie, jak można zmierzyć nanocząstki. Dowiecie się również, jak prowadzić hodowle mikrobiologiczne, przygotowując posiewy mikroorganizmów z własnych
palców, oraz wspólnie z nami zbadacie właściwości antybakteryjne nanocząstek, w tym najpopularniejszych nanocząstek srebra.

 • śr., 2021-09-22 10:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Co skrywają liście bluszczu? Cała prawda o otrzymywaniu steroli

Co skrywają świeże liście roślin? Czy izolowanie związków steroidowych jest trudne? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatów, na których przedstawiony zostanie film przygotowany w pracowni Biochemii Roślin. Przedstawimy materiały, aparaturę oraz odczynniki, które są niezbędne do wykonania eksperymentu. Film zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym budowy steroli, ich występowania oraz roli, jaką odgrywają w roślinach. Na filmie przedstawione zostaną etapy ekstrakcji oraz wyjaśnimy, czym należy się kierować podczas wyboru rozpuszczalników niezbędnych do jej wykonania. W kolejnym etapie przedstawione zostanie nanoszenie uzyskanego ekstraktu na kolumnę chromatograficzną oraz jej rozwijanie. Omówimy zalety oraz wady tej techniki rozdziału związków oraz skomentujemy skład wykorzystanej mieszaniny elucyjnej. Na koniec omówione zostaną techniki umożliwiające identyfikację otrzymanych związków oraz przedstawione zostanie przygotowanie próbek do analiz.

 • czw., 2021-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Osad czynny pod lupą

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem mikrobiologii w ochronie środowiska. Podczas zajęć zostanie omówiony osad czynny jako zespół mikroorganizmów biorący aktywny udział w procesie oczyszczania ścieków. Uczestnicy będą mogli obejrzeć pod mikroskopem próbki osadu czynnego i spróbować oznaczyć organizmy jakie w nim występują.

 

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Szczepionka zapachowa – o wpływie wybranych olejków eterycznych na układ odpornościowy

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy będą mogli zdobyć podstawową wiedzę na temat wpływu wybranych olejków eterycznych na funkcje układu odpornościowego.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Czego nauczyliśmy się od robaków na temat ludzkiego starzenia się (i nie tylko)?

Czego nauczyliśmy się od robaków na temat ludzkiego starzenia się? O wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Badacze odkryli podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za starzenie się dzięki maleńkiemu robakowi znanym jako Caenorhabditis elegans (C. elegans). C. elegans jest niezwykle cennym modelem, ze względu na wiele zalet, w tym łatwość manipulacji genetycznych, krótki czas życia i wyraźne zmiany fizjologiczne zależne od wieku. Starzejące się C. elegans wykazują spadek cech anatomicznych i funkcjonalnych, w tym integralności tkanek, ruchliwości, uczenia się i pamięci oraz odporności. Wiele nowych technik i pomysłów jest początkowo testowanych na C. elegans, ze względu na jego wszechstronność jako organizmu badawczego. Wykorzystanie robaków pozwoliło na identyfikacje genów i mechanizmów, które modulują długość życia oraz biomarkerów starzenia się. W niniejszym wykładzie przedstawione zostaną ogólne podstawy pracy z robakami, w tym selektywną listę niektórych z ważniejszych wyników studiów nad starzeniem się, oraz aktualnych tematów badawczych wykorzystujących robaki C.elegans.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Probiotyki, czyli tak naprawdę co?

Probiotyki są to żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Jednym z podstawowych kryteriów selekcji mikroorganizmów probiotycznych, w tym bakterii jest ich zdolność do przeżycia w organizmie gospodarza. Adhezja, czyli zdolność mikroorganizmów do przylegania do śluzówki jelita umożliwia kolonizację przewodu pokarmowego, a tym samym wydłuża czas działania probiotyków i przyczynia się do poprawy równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Również inne cechy, takie jak oporność na niskie pH, czy sole żółciowe, wytwarzanie różnych metabolitów, w tym substancji przeciwko innym, konkurencyjnym drobnoustrojom, decydują o zdolności do przeżycia bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt czy ludzi. Adhezja ponadto, umożliwia mikroorganizmom i komórkom nabłonka bezpośredni kontakt co jest czynnikiem istotnym, w przypadku wielu efektów prozdrowotnych obserwowanych dla szczepów probiotycznych. W trakcie lekcji przedstawimy bakterie mlekowe, grupę drobnoustrojów, do której należy najwięcej szczepów z poznanych dotychczas bakterii probiotycznych. Pokażemy, jak wyglądają ich komórki, jak zbadać ich właściwości pod kątem zastosowań probiotycznych przy użyciu prostych testów mikrobiologicznych i biochemicznych, oraz opowiemy o badaniach probiotyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik omicznych (genomiki, metagenomiki, transkryptomiki, proteomiki i metabolomiki).

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Umarli potrafią mówić, czyli co mówią kości…

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników warsztatów z metodyką badań dawnych populacji szkieletowych. Zaprezentowane zostaną metody oceny płci, wieku, metody rekonstrukcji wysokości i masy ciała. Przybliżone i analizowane na zajęciach będą także wybrane, możliwe do uchwycenia ma materiale kostnym, patologie, wyznaczniki stresu środowiskowego. Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z ludzkim materiałem szkieletowym, a także zapoznać się – od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – ze specyfiką badań dawnych populacji ludzkich.

 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Morderstwo w Centrum Nauki Kopernik

Lubicie zagadki kryminalne? Zapraszamy do Kopernika podczas Festiwalu Nauki. 
Będziecie mieć okazję, by wcielić się w rolę technika kryminalistyki i odkryć, kto popełnił przestępstwo.  Zapoznacie się z listą podejrzanych, zbadacie ślady pozostawione przez przestępcę oraz ofiarę na miejscu zbrodni, skorzystacie ze specjalistycznego sprzętu dostępnego w laboratorium.

Czy plamy na rozbitym szkle to na pewno krew? Czyj to włos? Do kogo należy ten odcisk? Przed Wami odkrycia, emocje i doskonała zabawa.

 • czw., 2021-09-23 10:00
 • pt., 2021-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Wprowadzenie do kryminalistyki z elementami daktyloskopii oraz pracy technika kryminalistycznego

Spotkanie ma na celu wprowadzenie w tematykę kryminalistyki, rozwianie błędnych informacji na jej temat, wskazanie podstawowych różnic między kryminalistyką i kryminologią, a także omówienie poszczególnych dziedzin kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, traseologia, psychologia sądowa, informatyka kryminalistyczna, antropologia czy medycyna sądowa. Celem wykładu jest również wytłumaczenie pojęcia tzw. efektu CSI, wskazanie przyjemności i trudności w pracy technika kryminalistycznego oraz praktyczne przedstawienie tajników daktyloskopii i traseologii dla początkujących. Przedstawione zostaną także ścieżki kształcenia w dziedzinach związanych z kryminalistyką, najwierniejsze przedstawienia w pop kulturze oraz ciekawe case study z przeszłości.

 • pt., 2021-09-24 11:30
Lekcja festiwalowa Rodzaje i zasady działania szczepionek

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rodzajów i zasad działania szczepionek. W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • pt., 2021-09-24 13:30