edukacja dla bezpieczeństwa

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Zagrożenie - ale jakie?

CNBOP-PIB w ramach lekcji oferuje widowiskowe eksperymenty z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz część praktyczną w formie pokazów lub eksperymentów z udziałem uczestników. Zaprezentowany zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP. Zajęcia poruszają tematy zagrożeń pożarowych i wybuchowych, gaszenia pożarów z użyciem sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i pojazdu pożarniczego. Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne:

  • przedstawienie sposobu posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku,
  • omówienie wodnych roztworów środków gaśniczych stosowanych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności,
  • badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokaz zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy,
  • pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych.

Na trasie wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:

  • Urządzeń i Środków Gaśniczych,
  • Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Procesów Spalania i Wybuchowości.
  • czw., 2023-09-28 10:00

©2022 Festiwal Nauki