edukacja dla bezpieczeństwa

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Pokaż nam swoją drogę do szkoły

Porozmawiajmy o ciągu czasoprzestrzennym i krzywej wrażeń na przykładzie codziennej drogi do szkoły. Co wpływa na to, że w danej przestrzeni czujemy się dobrze, a co nas od niej odpycha? Co można byłoby zmienić na lepsze? Zastanowimy się na co zwracamy uwagę w najbliższej przestrzeni, jakimi środkami transportu się poruszamy i dlaczego, czy droga jest bezpieczna, które zmysły pracują najbardziej, czy na dworze również mogą być wnętrza i jaki mają charakter. Wyjaśnimy najważniejsze pojęcia i stworzymy własną ocenę przestrzeni. Wnioski i spostrzeżenia będziemy zapisywać w postaci mapy myśli, natomiast ocena będzie w skali punktowej wraz z opisem.

  • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Zagrożenie - ale jakie?

Widowiskowe eksperymenty z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz część praktyczną w formie pokazów lub eksperymentów z udziałem uczestników. Zaprezentowany zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP. Zajęcia poruszają tematy zagrożeń pożarowych i wybuchowych, gaszenia pożarów z użyciem sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i pojazdu pożarniczego.

Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne: przedstawienie sposobu posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku, omówienie wodnych roztworów środków gaśniczych stosowanych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności, badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokaz zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy, pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych. Na trasie wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:

Urządzeń i Środków Gaśniczych

Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej.

Procesów Spalania i Wybuchowości https://www.cnbop.pl/

  • czw., 2022-09-29 10:00

©2022 Festiwal Nauki