Szkoła średnia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Ekstrema warunkowe – matematyka i Excel

Gdy szukamy maksimum bądź minimum pewnej funkcji f(x) musimy znaleźć wartość zmiennej x, dla której funkcja ma wartość ekstremalną. W tym celu liczymy pochodną f’(x) funkcji i przyrównujemy tą pochodną do zera, ponieważ pochodna się zeruje gdy funkcja ma ekstremum. Czasami zdarza się, że w proces poszukiwania ekstremum funkcji wplatają się dodatkowe warunki, które muszą być spełnione w rozważanym problemie.

Problem taki matematyka rozwiązuje za pomocą metody mnożników Lagrange’a. Arkuszu kalkulacyjny Excel ma wbudowane narzędzie „Solver”, które pozwala takie zagadnienia rozwiązywać.

Celem wykładu jest przedstawienie metody mnożników Lagrange’a oraz narzędzia „Solver” do optymalizacji wielokryterialnej. Przedstawionych będzie kilka przykładów.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Lekcja festiwalowa Kombinatoryka, czyli… wygrać możesz, przegrać musisz

Kombinatoryka jest pozornie mocno odrębnym działem matematyki, z którego podstawami uczniowie zapoznają się w szkole średniej. Często pozostaje im z tej części matematyki informacja, że kombinatoryka pozwala nam obliczyć np. na ile sposobów możemy poukładać n-elementowy zbiór, albo ile różnych losowań k-elementowych możemy zrealizować ze zbioru n-elementowego. Czy też obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w losowaniu wypadnie jakaś szczególna kombinacja liczb.

Na wykładzie zobaczymy kilka przykładów zastosowania kombinatoryki. Ponadto obliczymy jakie jest prawdopodobieństwo, że wytypujemy prawidłowo podzbiór liczb, losowany z większego zbioru liczb.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Lekcja festiwalowa Rozkład normalny – eksperyment – deska Galtona

Gdy wykonujemy eksperyment i mierzymy wielokrotnie pewien parametr to wyniki nie są takie same. Różnią się od siebie – wynika to z różnych błędów przypadkowych popełnianych w trakcie pomiaru. Gdy w fabryce są produkowane podzespoły elektroniczne np. rezystory albo w zakładach mleczarskich jest rozlewane mleko do kartonów albo w piekarni są pieczone kajzerki to parametry tych produktów różnią się nieznacznie, ponieważ proces produkcji – choć mocno kontrolowany – nie jest wolny od przypadkowych, małych odchyleń. Okazuje się, że jak wykonany dużo pomiarów np. zawartości laktozy w mleku albo rezystancji oporników albo wagi kajzerek to wyniki ułożą nam się w krzywą nazywana krzywą dzwonową, rozkładem normalnym albo rozkładem Gaussa. Maksimum ta funkcja ma w pobliżu wartości średniej z serii pomiarowej.

Rozkład normalny można także uzyskać za pomocą deski Galotna, po której spuszczane są kulki i one wpadają w określone przegródki. Ilość kulek, które wpadają do określonej przegródki w funkcji numeru tej przegródki przybierają kształt krzywej dzwonowej.

Celem wykładu jest przedstawienie rezultatów symulacji numerycznej eksperymentu z zastosowaniem deski Galtona i dyskusja rezultatów. Przeanalizujemy rezultaty w kontekście parametrów, które opisują rozkład normalny oraz teorii pomiaru fizycznego i jego prawidłowego opisu. Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych fizyką i matematyką.

Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Azotany w przetwórstwie mięsa - zdrowo czy różowo?

Azotan(III) i azotan(V) sodu to substancje dodatkowe powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsa. Zgodnie z nomenklaturą zaliczane są do grupy substancji konserwujących. Jednak ich właściwości nie ograniczają się jedynie do działania utrwalającego. 

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Czy gry wideo tłumaczymy czy lokalizujemy? Nowe wersje językowe gier od kuchni

Obecnie zyski wiodących producentów gier wideo są wyższe, niż te w innych branżach rozrywki, takich jak muzyka czy film. Sukces ten nie byłby możliwy bez tworzenia, dystrybucji i promocji gier na wielu różnych rynkach. Proces taki jest przez graczy nazywany tłumaczeniem, podczas gdy w branży gier wideo używane jest określenie „lokalizacja”. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się nie tylko tego, skąd wzięła się taka nazwa, ale również poznają jej części składowe. Działania ukierunkowane na stworzenie nowych wersji językowych gier obejmują bowiem nie tylko przetłumaczenie elementów językowych tworzących daną grę, ale również modyfikacje warstwy graficznej, dźwiękowej czy nawet fabularnej oraz materiałów promocyjnych i strategii marketingowej. Spotkanie będzie okraszone licznymi przykładami takich rozwiązań nie tylko w lokalizacjach z języka polskiego i na język polski, ale również dotyczącymi innych języków, regionów i kultur.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Czy rozmiar źrenic może świadczyć o tym jak intensywnie myślimy?

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję poznać tajniki przetwarzania języka obcego w mózgu za pomocą technik okulograficznych. Omówimy podstawy pomiaru źrenic oraz to, o czym one świadczą. Na co oprócz światła reagują nasze źrenice? Czy mogą nas informować o tym, co myślimy, jak rozumiemy mowę, jak się uczymy i pracujemy? Przedstawimy przykład badania, w którym wielkość źrenicy pomaga nam sprawdzić jak trudne jest wykonanie tłumaczenia ustnego w zależności od doświadczenia tłumacza oraz akcentu mówcy. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z procedurą badania i sprzętem okulograficznym oraz zobaczyć w praktyce jak przeprowadza się takie badanie. Zastanowimy się też wspólnie, co jeszcze można sprawdzić przedstawioną techniką. W ramach uczestnictwa zapraszamy do laboratorium Pracowni Neurolingwistycznej Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

   Wielki Zderzacz Hadronów (inaczej akcelerator cząstek) został uruchomiony we wrześniu 2008 roku w miedzynarodowym ośrodku fizyki wielkich energii w CERN pod Genewą. Wewnątrz akceleratora są przyspieszane w przeciwnych kierunkach dwie wysokoenergetyczne wiązki cząstek (głównie protony) do szybkości światła. Następnie cząstki te są ze sobą zderzane w czterech punktach i ich produkty rozpadu są mierzone przez detektory cząstek: ATLAS, CMS, ALICE i LHCb. Każdy z detektorów ma swoje przeznaczenie do badania określonej fizyki cząstek elementarnych. Jednym z celów detektora LHCb jest rejestracja cząstek zawierających ciężkie kwarki piękne i powabne oraz badania łamania symetrii materia-antymateria w rozpadach tych cząstek. Łamanie symetrii przestrzenno-ładunkowej jest jedną z najmniej poznanych części modelu standardowego i tym samym jedną z największych zagadek współczesnej fizyki. Jeżeli nasz wszechświat powstał w wyniku wielkiego wybuchu to w nieskończenie małym obszarze przestrzeni energia zamieniła się w równe ilości materii i antymaterii. W miarę jak wszechświat rozszerzał się i oziębiał zmieniały się jego składniki. W ułamku sekundy cała antymateria znikła, zamieniając się w energię promieniowania (fotony) w procesie anihilacji z materią. Pozostała tylko niewielka nadwyżka materii (kilka protonów na 10 miliardów anihilacji). Z tej małej resztki powstał cały nasz wszechświat z miliardami galaktyk, gwiazdami, Słońcem, Ziemią i życiem na Ziemi. Nie wiemy jak powstała ta mała nadwyżka materii, z której jesteśmy zbudowani. Wiemy jednak, że do jej uzyskania potrzebne były oddziaływania łamiące symetrię między materią i antymaterią.

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Kampinoskie krajobrazy

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków

Długość trasy: 8 km, czas przejścia do 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób

Trasa wycieczki pozwala na poznanie fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN. Prowadzi między innymi skrajem najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej Sieraków. Podczas warsztatów uczestnicy, mają możliwość pracy z kartami ćwiczeń.

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch troficzny (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Kiedy można powiedzieć, że coś jest optymalne?

Co należy kupić na imprezę, aby spełnić oczekiwania gości a jednocześnie zmieścić się w określonym budżecie? Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału przy konstrukcji problemu decyzyjnego, który zostanie następnie rozwiązany z wykorzystaniem narzędzi badań operacyjnych.

Uczestnicy w ramach tej zabawy zapoznają się z najprostszą metodą optymalizacji - programowaniem liniowym. Rozpatrywane scenariusze będą zależały od pomysłowości uczestników i wymagań do zastosowania metody PL.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Mikroskopia w badaniach biomedycznych

Na naszym spotkaniu na pewno nie zabraknie pięknych widoków… ale będą to obrazy, których nie zobaczymy na co dzień. Po prostu niektóre obiekty są tak małe, że potrzebujemy odpowiednich urządzeń powiększających, aby je zobaczyć. Lupę lub prosty mikroskop świetlny można kupić do domu, ale bardziej skomplikowane mikroskopy, na przykład konfokalny czy elektronowy, znajdziemy tylko w laboratoriach. Pokażemy, jakie obrazy można uzyskać za pomocą prostszych i bardziej skomplikowanych mikroskopów. Powiemy, do czego mogą się przydać otrzymane obrazy mikroskopowe w badaniach naukowych i w medycynie. Liczymy też, że wspólnie pozachwycamy się pięknymi, a czasem śmiesznymi obrazkami.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Od sękacza do kołacza, od andruta do koguta – turystycznie i kulinarnie po Polsce

Wykład konwersatoryjny o charakterze opisu podróży  po zakątkach Polski, z których pochodzą  tzw. wizytówki kulinarne regionów, np. kołacz (kołocz), andruty,
koguty kazimierskie, sękacz, rogal święciomarciński, kreple i inne. Słuchacze poznają nazwy produktów, które są związane z tradycja kulinarną zwiedzanych regionów. Z
każdym z nich związane są określone tradycje, przesłanki powstania, legendy. A one same są swoistymi nośnikami wartości oraz mogą być przywożone jako smakowite pamiątki z
podróży. W sposób subtelny uczestnicy zapoznawani są z pojęciami: produktu turystycznego, pamiątki, turystyki kulinarnej.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Po co komu enzymy? - odkrywanie tajemnic reakcji enzymatycznych

Podczas zajęć zbadamy wpływ temperatury, stężenia jonów wodorowych (pH) oraz inhibitora (czynnika hamującego) na szybkość reakcji przebiegającej z udziałem enzymu, na przykładzie fosfatazy kwaśnej. Aktywność fosfatazy kwaśnej silnie wzrasta w niektórych chorobach nowotworowych, w chorobach wątroby i kości. Stąd też jest wykorzystywana w diagnostyce medycznej jako tzw. enzym wskaźnikowy. Z kolei rolą fosfatazy u roślin jest uwalnianie fosforanu ze związków organicznych m.in. w warunkach stresu środowiskowego np. zasolenia, deficytu wody czy ataku patogenów.

 Jak zmienia się szybkość reakcji gdy enzym znajduje się w mniej sprzyjających warunkach? Na to i inne pytania postaramy się opowiedzieć podczas naszych wspólnych działań eksperymentalnych w laboratorium.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Sok pomarańczowy i dezinformacja. Co mają wspólnego?

Po przebytej lekcji uczestnik:

 • Rozumie pojęcie dezinformacji i zna jej źródła.
 • Jest świadomy zagrożeń występujących w mediach społecznościowych.
 • Wie czym jest higiena cyfrowa i jak o nią zadbać.
 • Potrafi odróżnić fakt od opinii.
 • Umie rozpoznawać clickbaity i fake newsy.
 • Wie co zrobić, gdy ma kontakt z fałszywą informacją.

 

Główne zagadnienia: Czym jest dezinformacja i co wspólnego ma z sokiem pomarańczowym?

 • Niebezpieczeństwa w mediach społecznościowych.
 • Pojęcie higieny cyfrowej i sposoby na jej zachowywanie
 • Jak odróżniać fakty od opinii?
 • Clickbaity, boty i catfishing
 • Co zrobić, kiedy napotkamy fałszywą informację?
 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Warsztaty chemiczne - doświadczenia maturalne

Lekcja ma na celu umożliwić uczestnikom samodzielne przeprowadzenie pod okiem studentów doświadczeń wymaganych do egzaminu maturalnego. Samodzielne wykonanie doświadczeń pomoże im lepiej zapamiętać wykonanie i przebieg i doświadczenia . Planowane doświadczenia: - Próba Tollensa i Trommera - Reakcje estryfikacji - Próba biuretowa - Odróżnienie alkoholi poli- i monohydroksylowych Doświadczenia są wykonywane pod okiem przeszkolonych studentów Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi”.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Warsztaty z licznikami promieniowania jonizującego

Warsztaty polegające na badaniu własności promieniowania jonizującego z użyciem liczników tego promieniowania. Uczestnicy w małych zespołach wyposażonych w zestaw liczników zmierzą promieniowanie różnych przedmiotów, zbadają zależność natężenia promieniowania od odległości od źródła lub rodzaju przesłony. Zmierzą również promieniowanie kosmiczne (miony) docierające z różnych kierunków.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 09:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Zielona transformacja gospodarcza- jak przetrwać w tych czasach?

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z geografią zmian klimatycznych i ich wpływem na gospodarkę różnych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, a w niej Polski, a także przybliżenie im koncepcji zielonej transformacji. Jest to niezwykle istotny temat z perspektywy zmian gospodarczych i demograficznych, ponieważ to właśnie zielona transformacja może stanowić odpowiedz na wyzwania XXI wieku związane ze zmianami klimatu. Przystosowanie się do zmian klimatycznych ma wysoki priorytet dla rynków zarówno finansowych jak i niefinansowych. Podczas warsztatów młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, jakie kraje są szczególnie na to narażone oraz jakie są szanse na rozwój w nowej rzeczywistości.
Warsztaty będą miały zarówno wymiar teoretyczny jak i praktyczny. Po krótkim wprowadzeniu do zagadnień dotyczących zmian klimatycznych i zielonej transformacji, uczniowie będą mogli uczestniczyć aktywnie w części praktycznej zajęć. Zajęcia urozmaicą quizy. 

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Efekt cieplarniany

Wykład dotyczy szeroko pojętej definicji efektu cieplarnianego wraz z omówieniem jego wpływu na środowisko naturalne i życie na naszej planecie.

W wykładzie poruszony zostanie problem wzrostu średniej temperatury na Ziemi i wynikających z tego konsekwencji dla środowiska naturalnego. Omówiony zostanie wpływ działalności człowieka, związanej z rozwojem gospodarczym (m.in. zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych), przyczyniającej się bezpośrednio do zagrożeń globalnych, takich jak: wzrost temperatury na Ziemi, dziura ozonowa, czy kwaśne deszcze.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona podaniu i omówieniu ścisłej definicji efektu cieplarnianego, wraz ze szczegółową informacją o gazach cieplarniach i ich właściwościach fizyko-chemicznych oraz wpływie człowieka (działalność gospodarcza) na ich skład i strukturę.

Dodatkowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

 1. wpływ wzrostu temperatury na Ziemi na częstotliwość i skalę katastrof klimatycznych,
 2. rola i znaczenie lasów deszczowych dla stabilności klimatu,
 3. akty prawne UE i ONZ dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych,

Wykład zakończy się podaniem opinii wybitnych naukowców i polityków dotyczących problemu globalnego ocieplenia.

 • pon., 2023-09-25 09:30
 • wt., 2023-09-26 09:30
Lekcja festiwalowa Promienna strona farmacji

Wszyscy znamy leki w formie dostępnej w aptekach lub szpitalach: tabletki, syropy, zastrzyki… A co, jeśli nasz lek jest radioaktywny?!

Radiofarmaceutyki to wyroby medyczne zawierające przynajmniej jeden radioaktywny izotop. W zależności od typu promieniowania emitowanego przez radioizotop radiofarmaceutyki mogą być stosowane w celach diagnostycznych do obrazowania różnych chorób, w tym nowotworów, chorób neurologicznych bądź kardiologicznych, oraz w celach terapeutycznych do leczenia tych chorób. Znanych jest kilkadziesiąt radioizotopów, które mogą być użyte w medycynie nuklearnej. Takie radioizotopy posiadają najróżniejsze właściwości fizykochemiczne, począwszy od niemetali, np.: tlenu-15 i fluoru-18, aż do metali, np.: technetu-99m i lutetu-177. 

Zastosowanie radioaktywnych substancji do wytwarzania wyrobów farmaceutycznych stwarza dodatkowe wyzwania, które muszą być brane pod uwagę w procesie produkcji radiofarmaceutyków. Podczas prowadzonego wykładu zostanie zaprezentowany proces powstawania radiofarmaceutyków, omówimy jakie środki bezpieczeństwa są zastosowane aby proces produkcji był bezpieczny dla farmaceutów.

Podczas prezentacji omówimy:

- rodzaje promieniowania wykorzystywanego w medycynie nuklearnej,

- sposoby wytwarzania radioizotopów medycznych,

- synteza radiofarmaceutyków - jak to wygląda w praktyce,

- kontrola jakości - jak się upewnić, że mamy dobry produkt,

- środki bezpieczeństwa w radiofarmacji,

- jak są testowane nowe radiofarmaceutyki - badania przedkliniczne nowych substancji,

- zastosowanie radiofarmaceutyków w medycynie - przykłady badań eksperymentalnych i klinicznych.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Chemia powierzchni

Czy powierzchnia materiału jest identyczna z jego wnętrzem? Jak możemy analizować powierzchnię? Co to są katalizatory? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy mózg przeszkadza w nauce, czyli dlaczego boimy się mówić w języku obcym?

Mózg jest głównodowodzącym w procesie zdobywania wiedzy i przyswajania informacji. Kiedy się uczymy: 1) tworzymy nowe neurony lub 2) budujemy nowe połączenia między istniejącymi neuronami albo też 3) wzmacniamy istniejące już połączenia międzyneuronalne. Jeśli mózg funkcjonuje prawidłowo, synapsy (czyli miejsca, w których następuje komunikacja między neuronami) przenoszą informacje w układzie nerwowym a aksony i dendryty (czyli wypustki komórek) przewodzą impulsy nerwowe, wówczas możliwy jest proces przyswajania wiedzy. Nauka języka obcego jest zjawiskiem zależnym od wielu procesów, w tym psychologicznych i psycholingwistycznych, czyli między innymi od emocji. Z tego powodu przyswajanie wiedzy w emocjonalnie niesprzyjających uczącemu się okolicznościach może szybko zmienić się z intelektualnej przygody i przyjemności w źródło stresu. Stres wywołany np. mówieniem w języku obcym jest jak najbardziej realny. Stres stanowi zaporę dla bodźców językowych i zapobiega pełnemu przetworzeniu ich przez mózg. Efektem tego są słaba koncentracja, niewykorzystanie naszego potencjału pamięciowego i brak postępu w kształceniu kompetencji językowych. Czy można temu przeciwdziałać? W czasie wykładu interaktywnego odpowiemy sobie na pytanie jakie procesy zachodzące w „zestresowanym” mózgu hamują naukę języka obcego, czym jest nauczanie „przyjazne mózgowi” i w jaki sposób można przeciwdziałać negatywnemu wpływowi stresu na mózg, a tym samym na naukę języka obcego oraz dlaczego mózg nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem w nauce języka obcego.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się skąd państwo bierze pieniądze na budowę dróg, szkół czy szpitali? A co z finansowaniem nauki czy kultury? W praktyce często inwestycje te są finansowane właśnie długiem publicznym, który może okazać się zarówno przyjacielem - jak i wrogiem gospodarki.

Na wykładzie "Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw" zagłębimy się w ten fascynujący temat. Zacznijmy od wyjaśnienia tego czym jest dług publiczny oraz dlaczego państwa decydują się na zaciąganie długów.

W kolejnym kroku omówimy zarówno zalety (takie jak możliwość inwestowania w infrastrukturę czy edukację) jak i wady (w tym ryzyko problemów ze spłatą zadłużenia) długu publicznego. W szczególności zajmiemy się odpowiedzią na pytanie: kiedy dług staje się niebezpieczny?

Zapraszam do udziału w wykładzie, który można potraktować jako wprowadzenie do złożonego świata finansów publicznych i ekonomii.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Hipoteza higieniczna – czy pasożyty staną się lekiem na alergie?
Alergie i choroby autoimmunologiczne to poważny problem dzisiejszego świata. Z ich powodu cierpią miliony osób na całym świecie, a objawy mają szeroki wachlarz: od
łagodnych objawów skórnych po ciężki, zagrażający życiu przebieg. Przyczyny tych schorzeń w dalszym ciągu pozostają nieznane. Brytyjski lekarz- David Strachan w 1989
roku zauważył, że dzieci żyjące w gorszych warunkach higieniczno sanitarnych rzadziej cierpią na alergie. Zjawisko to zostało nazwane hipotezą higieniczną. Po 35 latach nie jest
to już hipoteza, a potwierdzony fakt. Układ immunologiczny, podobnie jak układ nerwowy potrzebuje bodźców do rozwoju, a ich brak, szczególnie w dzieciństwie,
powoduje nadaktywność układu immunologicznego, który atakuje nieszkodliwe obiekty lub własne tkanki, co owocuje alergiami lub chorobami autoimmunologicznymi. Podczas
spotkania zostaną omówione obserwacje naukowe oraz mechanizmy, dzięki którym układ immunologiczny dzięki kontaktowi z patogenami w dzieciństwie lepiej radzi sobie
w życiu dorosłym. Omówione również zostanie wykorzystanie pasożytów jako „leków” na alergie i choroby immunologiczne
 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Krok ad Futurum – poznaj zawody przyszłości!

Lekcja festiwalowa przyjmie formę warsztatów. Pierwszy etap będzie polegał na wskazaniu przez uczestników tego, jakie megatrendy oraz zawody będą obecne za 10 lat. W tym celu dostaną kartki z tabelą do Bingo. Na każdej z kratek zapisanych zostanie 8 trendów i 8 zawodów przyszłości według preferencji uczestnika zajęć.

Następnie, po uzupełnieniu przez uczniów danych w tabeli, prowadzący warsztaty zaprezentują „wzorowe” Bingo – zawierać będzie ono megatredny oraz zawody przyszłości, które zostały wybrane na podstawie raportów foresightowych. W czasie omawiania „wzorowego” Bingo, uczniowie mają za zadanie zaznaczać te zawody i megatrendy, które pokrywają się z wymienianymi przez prowadzących warsztaty.

Kolejnym etapem warsztatów jest stworzenie przez uczestników indywidulanego SWOT-a. Inspiracją do tego, jakie cechy oraz kompetencje  mogą zostać tam umieszczone, będą informacje, przedstawione przez prowadzących warsztaty podczas omawiania „wzorowego” Bingo.

Ostatnim etapem spotkania jest zadanie polegające na przemyśleniu przez uczestników tego, na ile ich kwalifikacje określone w SWOT-cie wiążą się z trendami i zawodami przyszłości. Efektem warsztatów jest poznanie przez uczniów  czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają potencjalny wpływ na ich przyszły zawód.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Od pomysłu do ustawy

Tworzenie prawa, zwłaszcza ustaw, jest jedną z podstawowych funkcji państwa. Choć proces ustawodawczy jest sformalizowany, nie brakuje w nim elementów, w których uczestniczą obywatele. Znajomość mechanizmów powstawania ustawy, już od pomysłu, po jego zwerbalizowanie i ujęcie w określone ramy formalne, aż po proces ustanowienia ustawy, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania organów władzy publicznej oraz kształtowania reguł oddziałujących na obywateli i społeczeństwo.

Warsztaty „Od pomysłu do ustawy” mają przekazać wiedzę o tworzeniu ustawy, w tym kształcie tego aktu normatywnego oraz trybie jej uchwalenia, a także wyposażyć słuchaczy w podstawowe umiejętności z zakresu przygotowania projektu ustawy, wniesienia go do Sejmu i wprowadzania do niego zmian, a także zapewnienia jego zgodności z Konstytucją.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady opracowania założeń projektu ustawy, podstawowe techniki legislacyjne potrzebne do skonstruowania tego aktu, a także procedury w Sejmie, Senacie i u Prezydenta RP i w ramach działalności Prezesa Rady Ministrów, które pozwalają ustawie dojść do skutku. Słuchacze po zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu legislacji i procesu prawotwórczego, spróbują stworzyć swój projekt ustawy.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa PCR - wszechpotężna reakcja, niezbędna w każdym laboratorium

Łańcuchowa reakcja polimerazy, w skrócie PCR, to podstawowa technika stosowana w każdym laboratorium. Stosowana do badania i poznawania genów, do wykrywania wirusów i GMO, a także do badań genetycznych w kryminalistyce. Podczas warsztatów przedstawimy tę prostą, ale wszechstronną metodę, pozwalającą wykryć nawet śladowe ilości materiału genetycznego. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję, aby nauczyć się pipetować i rozcieńczyć DNA do homeopatycznych stężeń, a także wykonać własnoręcznie PCR i zwizualizować wyniki poprzez elektroforezę i skanowanie pod światłem UV. Dodatkowo w czasie trwania reakcji przedstawimy krótki wykład i zajrzymy do laboratorium inżynierii genetycznej.

Lekcja może być poprowadzona również w języku angielskim.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Real vs Sieć. Kreowanie wizerunku online

Podczas warsztatu młodzież odkryje, czym jest wizerunek online oraz jakie są jego elementy składowe. Omówiona zostanie również kwestia — czy i jak publikowane przez młodzież w internecie treści mogą wpływać na ich przyszłość. Poruszone zostaną też najważniejsze prawne aspekty publikacji zdjęć. Wyjaśnimy, czym jest pojęcie prawa do bycia zapomnianym. Podczas warsztatów pojawią się ciekawe ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć, dlaczego warto kreować swój pozytywny wizerunek w sieci.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Rola sztuki w życiu człowieka

Sztuka kojarzy nam się często ze zjawiskiem, aktywnością człowieka odległą od naszego życia codziennego. Podczas spotkania będziemy doświadczać i poznawać, czym
ona jest i w jaki sposób wpływa na percepcję, procesy poznawcze. Zobaczymy, jak jest związana z naszym istnieniem. Poddamy się eksperymentowi, który pokaże "preferencje
mózgu" w zakresie odbioru sztuki.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Sekretne życie spinów jądrowych

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) bada oddziaływania spinów jądrowych z polem magnetycznym. Obserwacja takich oddziaływań wymaga
zastosowania niezwykle silnych i jednorodnych pól magnetycznych oraz zastosowaniu zaawansowanej inżynierii układów działających na częstościach radiowych. Mimo szczególnie wysokich wymagań stawianych w eksperymentach MRJ znajduje szereg zastosowań ze względu na to, że dostarcza ważnych informacji dla fizyków i chemików jak np. informacji o
strukturze i dynamice cząsteczek, rodzaju produktów uzyskanych w syntezie chemicznej, trójwymiarowej strukturze narządów wewnętrznych do celów diagnostyki medycznej, właściwościach nowych materiałów oraz danych potrzebnych w projektowaniu układów w których praktycznie stosowana jest informatyka kwantowa.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Strzelecka 8 - historia w inskrypcji ukryta.

W czasie lekcji uczniowie poznają historię kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, w której w latach 1945-1948 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Osoby przetrzymywane w tym areszie pozostawiły na ścianach inskrypcje, które w czasie lekcji będzie można zobaczyć. Inskrypcje te są często ostatnimi śladami ich życia. Od 2020 roku w kamienicy działa Izba Pamięci Strzelecka 8.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Wyspy tropikalne we współczesnym świecie

Współczesne wyspy tropikalne postrzeganie jako raj na ziemi - słońce, plaże, piasek. Są marzeniem wielu turystów. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Wyspy tropikalne spotykają się z wieloma wyzwaniami - klimatycznymi - podnoszeniem się poziomem wód oceanicznych, huraganami, trzęsieniami ziem, wybuchami wulkanów, falami tsunami; społecznymi - ubóstwem, rozwarstwieniami społecznymi, problemami ze słodką wodą, czy żywnością. Część wysp dotyka również silna presja demograficzna wymuszająca migrację "na kontynent". Celem spotkania będzie zarysowanie specyfiki tych obszarów i wyzwań przed nimi stojącymi. Próba spojrzenia na "wyspiarski świat" z innej niż "kontynentalna" perspektywy. Przede wszystkim "odczarowanie" zafałszowanego wizerunku - raju na ziemi. 

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Wystąpienia publiczne - jak dobrze wypaść podczas egzaminów i w biznesie?

Podczas studiów - prezentacje projektów, egzaminy ustne i prelekcje. W pracy – spotkania sprzedażowe, pokazy i szkolenia. Wszędzie tam mówimy publicznie – choć nie
każdy czuje się pewnie w takiej sytuacji. Kluczem do pewności jest WIEDZA, jak mówić, by utrzymać uwagę słuchaczy oraz jak sprawić, by ocenili nas pozytywnie… bo przecież o to chodzi, prawda? Dlaczego Twoim przyjacielem jest długopis ze skuwką? Dlaczego najlepszy „spontan” to ten dobrze przygotowany? I z jakiego powodu należy unikać schodów?

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Za co kochamy czekoladę?

Co powoduje, że jedzenie czekolady tak wielu ludziom sprawia przyjemność? Czy to tylko słodki smak, a może coś więcej? Czy czekolada uzależnia? Czy może leczyć? Czy biała czekolada to naprawdę czekolada? Postawimy tezę, że czekolada jest zdrowsza niż warzywa i postaramy się ją udowodnić.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Żywa lekcja biologii - owady

Owady są najliczniejszą i najbardziej różnorodną grupą zwierząt. Zachwycają nas swoją różnorodnością morfologiczną, niezliczonymi przystosowaniami związanymi z życiem na lądzie, w wodzie i w powietrzu oraz złożoną hormonalną regulacją rozwoju odpowiedzialną za najbardziej spektakularne metamorfozy w świecie zwierząt. Na zajęciach głównym bohaterem będą żywe owady. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi gatunkami owadów z przeobrażeniem zupełnym i niezupełnym. Dowiedzą się czym różni się gąsienica od pędraka oraz poczwarka otwarta od zamkniętej. W czasie sekcji będą mieć również możliwość zobaczenia narządów owadów znanych z podręczników szkolnych m.in. cewek Malpighiego, tchawek, ciała tłuszczowego.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Cyfrowe dane: ropa dla AI czy pastwisko

Dane są wszechobecne i produkujemy je cały czas - gdy wrzucamy posty, stories, wędrujemy po internecie, kupujemy kartą w sklepie, bierzemy taksówkę czy idziemy do lekarza. To właśnie dzięki danym powstaje sztuczna inteligencja (AI). Czy dane to po prostu nowa ropa dla świata cyfrowego, a może wspólny zasób o
który musimy dbać? Dlaczego to najważniejsze pytanie XXI wieku? Na te pytania odpowiemy sobie podczas naszego spotkania.

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Czy w biznesie jest miejsce na etykę?

W wykładzie omówione zostanie znaczenie etyki w budowaniu reputacji firmy oraz przeciwdziałaniu nadużyciom. Zakładamy, że etyka pełni kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej, w której efektywność ma szansę iść w parze z satysfakcją z wykonywanej pracy. Z kolei kierowanie się wartościami w relacjach biznesowych (wiarygodność, rzetelność, odpowiedzialność) jest niezbędne w budowaniu stabilnej pozycji firmy na rynku. Przestrzeganie standardów etycznych powoli przestaje być aktem dobrej woli, a staje się wymogiem (prawnym lub rynkowym). Po przedstawieniu tych zagadnień postaramy się wspólnie określić przyczyny, dla których dochodzi czasem do naruszeń zasad etycznych w biznesie.

 

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Czy wszyscy tak samo czytamy mapę?' - warsztaty z eye tracking w badaniach map.

Warsztaty mają na celu zapoznania uczniów z metodą eye tracking. Metoda ta będzie przez nich wykorzystana do pomiaru, który pokaże na jakie miejsca i jak długo patrzyli na mapę, podczas jej czytania. Informacje o otaczającym nas świecie mogą być odbierane różnymi zmysłami, a wzrok jest zmysłem, którym odbieramy najwięcej informacji. Informacje te mogą być przekazywane w różnej postaci, np. w postaci znaków stosowanych na mapach. Kartografowie prowadzą wiele badań służących poznaniu, jak użytkownicy map radzą sobie z ich czytaniem, jakie znaki są najsprawniej odczytywane, a jakie barwy lub kroje pisma są preferowane przez odbiorców map. Takie analizy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem najnowszych narzędzi, np. z wykorzystaniem eye-trackera, czyli urządzenia, które umożliwia w sposób bezdotykowy śledzenie ruchu gałki ocznej, dokonując pomiaru miejsca koncentracji wzroku użytkownika czytającego mapę. 

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

   Wielki Zderzacz Hadronów (inaczej akcelerator cząstek) został uruchomiony we wrześniu 2008 roku w miedzynarodowym ośrodku fizyki wielkich energii w CERN pod Genewą. Wewnątrz akceleratora są przyspieszane w przeciwnych kierunkach dwie wysokoenergetyczne wiązki cząstek (głównie protony) do szybkości światła. Następnie cząstki te są ze sobą zderzane w czterech punktach i ich produkty rozpadu są mierzone przez detektory cząstek: ATLAS, CMS, ALICE i LHCb. Każdy z detektorów ma swoje przeznaczenie do badania określonej fizyki cząstek elementarnych. Jednym z celów detektora LHCb jest rejestracja cząstek zawierających ciężkie kwarki piękne i powabne oraz badania łamania symetrii materia-antymateria w rozpadach tych cząstek. Łamanie symetrii przestrzenno-ładunkowej jest jedną z najmniej poznanych części modelu standardowego i tym samym jedną z największych zagadek współczesnej fizyki. Jeżeli nasz wszechświat powstał w wyniku wielkiego wybuchu to w nieskończenie małym obszarze przestrzeni energia zamieniła się w równe ilości materii i antymaterii. W miarę jak wszechświat rozszerzał się i oziębiał zmieniały się jego składniki. W ułamku sekundy cała antymateria znikła, zamieniając się w energię promieniowania (fotony) w procesie anihilacji z materią. Pozostała tylko niewielka nadwyżka materii (kilka protonów na 10 miliardów anihilacji). Z tej małej resztki powstał cały nasz wszechświat z miliardami galaktyk, gwiazdami, Słońcem, Ziemią i życiem na Ziemi. Nie wiemy jak powstała ta mała nadwyżka materii, z której jesteśmy zbudowani. Wiemy jednak, że do jej uzyskania potrzebne były oddziaływania łamiące symetrię między materią i antymaterią.

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Ilu osób potrzeba do zarządzania aplikacją mobilną?

Czy żeby pracować w IT trzeba umieć programować? Kto jest potrzebny, żeby powstała aplikacja mobilna? Jak się zarządza produktami cyfrowymi? Kim jest product manager i UX designer? W trakcie spotkania porozmawiamy o tym jak wygląda proces tworzenia aplikacji mobilnej, jak zaplanować swoje studia, żeby pracować przy tworzeniu produktów cyfrowych i jak się mają do tego umiejętności humanistyczne i społeczne.

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Jak sprzedać kota bez butów i na dokładkę w worku?

Zajęcia mają na celu uświadomienie, jakie najczęściej techniki wywierania wpływu są wykorzystywane w celu wpływania na nasze codzienne decyzje zakupowe. Podczas tych zajęć uczniowie poprzez przykłady z życia codziennego będą uczyć się rozpoznawać się manipulacje. W trudnym i konkurencyjnym środowisku handlowym, umiejętność ich identyfikacji jest niezwykle ważna dla konsumentów.

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Mikroskopia w badaniach biomedycznych

Na naszym spotkaniu na pewno nie zabraknie pięknych widoków… ale będą to obrazy, których nie zobaczymy na co dzień. Po prostu niektóre obiekty są tak małe, że potrzebujemy odpowiednich urządzeń powiększających, aby je zobaczyć. Lupę lub prosty mikroskop świetlny można kupić do domu, ale bardziej skomplikowane mikroskopy, na przykład konfokalny czy elektronowy, znajdziemy tylko w laboratoriach. Pokażemy, jakie obrazy można uzyskać za pomocą prostszych i bardziej skomplikowanych mikroskopów. Powiemy, do czego mogą się przydać otrzymane obrazy mikroskopowe w badaniach naukowych i w medycynie. Liczymy też, że wspólnie pozachwycamy się pięknymi, a czasem śmiesznymi obrazkami.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa O odkładaniu spraw na później

Warsztat "O odkładaniu spraw na później" opiera się na wynikach badań naukowych i ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych technik zwalczania prokrastynacji. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić pojęcie prokrastynacji, dowiedzieć się o jej przyczynach i skutkach na podstawie nowych i klasycznych badań psychologicznych. Program zawiera elementy prezentacyjne, dyskusje i interaktywne ćwiczenia, aby umożliwić uczestnikom włączenie się w proces uczenia się i wymiany doświadczeń.

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Podstawy przedsiębiorczości – czy nadaję się na przedsiębiorcę?

Lekcja jest poświęcona roli przedsiębiorcy w społeczeństwie i gospodarce, na czym polega praca przedsiębiorcy oraz jakie cechy i umiejętności są przydatne w tym zawodzie. Uczniowie będą mogli sami odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pozwolą im określić, czy praca przedsiębiorcy może im odpowiadać i na jakie trudności mogą napotkać, jeśli się na nią zdecydują.

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Badania właściwości mechanicznych materiałów i konstrukcji

W czasie zajęć wykonamy kilka prób niszczących na materiałach kruchych i plastycznych, a także na materiałach wytworzonych metodami przyrostowymi o specjalnych właściwościach. Odbędzie się też pokaz niszczenia z utratą stateczności powłok cienkościennych. Oprowadzimy również naszych Gości po laboratorium, omawiając przy okazji różne techniki pomiarowe stasowane we współczesnych badaniach w wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Chiny poza Tiktokiem. Geografia Chin poprzez pismo.

Celem warsztatów jest wprowadzenie do sinologii - wiedzy o Chinach: podstaw wiedzy o języku mandaryńskim, nauki znaków i zwrotów oraz - przez znaki - wiedzy o największych chińskich prowincjach i miastach. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji wiedzy o Chinach pośród uczestników, następnie zapoznania z mapą Chin, wskazaniem miast, które młodzi badacze mają w przyszłości szansę odwiedzić z multimedialną prezentacją ich najważniejszych zabytków, interesujących miejsc, znaków i znaczenia nazwy danego miejsca, użytecznych słów i zwrotów grzecznościowych. Prowadzący zapewnia praktyczny charakter zajęć, aktywizację uczestników w dyskusji, sesji pytań, prostej nauce pisania i mówienia.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Czy rozmiar źrenic może świadczyć o tym jak intensywnie myślimy?

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję poznać tajniki przetwarzania języka obcego w mózgu za pomocą technik okulograficznych. Omówimy podstawy pomiaru źrenic oraz to, o czym one świadczą. Na co oprócz światła reagują nasze źrenice? Czy mogą nas informować o tym, co myślimy, jak rozumiemy mowę, jak się uczymy i pracujemy? Przedstawimy przykład badania, w którym wielkość źrenicy pomaga nam sprawdzić jak trudne jest wykonanie tłumaczenia ustnego w zależności od doświadczenia tłumacza oraz akcentu mówcy. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z procedurą badania i sprzętem okulograficznym oraz zobaczyć w praktyce jak przeprowadza się takie badanie. Zastanowimy się też wspólnie, co jeszcze można sprawdzić przedstawioną techniką. W ramach uczestnictwa zapraszamy do laboratorium Pracowni Neurolingwistycznej Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Finanse osobiste - lekcje z budżetu domowego

Zajęcia są dedykowane uczniom, którzy chcą zdobyć niezbędne umiejętności w zarządzaniu swoimi finansami. Podczas tej lekcji uczestnicy będą odkrywać tajniki budowania stabilnej podstawy finansowej, planowania budżetu i oszczędzania. Nauczą się również, jak rozsądnie inwestować swoje pieniądze.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Ghosts of the past? Trust and friendship in historical perspective

Can you imagine a life without trust and friendship? People throughout the ages have pondered this question, and most of them have answered with a resounding ‘no’. No, you cannot live without friends, and no, you cannot live without trust. More importantly, it is hard to live together without them, because they are important social bonds. Yet it is not easy to make friends, to trust others, or to earn their trust. We often feel alone, misunderstood, betrayed, or excluded. In our time, we face new challenges to trust and friendship. Social media allows us to connect and befriend everyone, but we also experience bullying and online hate. In addition, the COVID pandemic has confined us to our homes and dramatically reduced social contact. Societies are divided into groups that do not trust each other’s words. And still, this is not the first time we have faced such difficulties. In the past, people have experienced similar moments of doubt and despair, and they have sought to find solutions to their problems.

We invite students to follow us back into the seventeenth century, a time when religious strife tore societies apart and war devastated much of Europe, but also a time when people first began to think about tolerance and new ways of trusting each other and making friends. Together, we will look at a range of interesting sources that will show us how people imagined trust and friendship, how they thought about these issues, and the stories they told each other to create a new and better society.

Spotkanie odbędzie się w jęz. angielskim, z obecnym tłumaczem symultanicznym.

 

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Niebezpieczne kleszcze

Podczas planowanej lekcji wykorzystana będzie prezentacja, w której omówiona jest pokrótce biologia występujących w Polsce kleszczy (przede wszystkim zwyczajnego i pastwiskowego, ale także innych gatunków). Omówione są objawy najważniejszych chorób przenoszonych przez kleszcze (zapalenie mózgu i opon mózgowych oraz borelioza u ludzi, a także babeszjoza u psów). Przedstawione zostaną sposoby unikania ataku kleszczy i usuwania ich jeśli już do ataku doszło.

Przewiduje się także oglądanie spreparowanych kleszczy i okazów żywych (jeśli uda się takowe złapać).

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • pon., 2023-09-25 14:00

©2022 Festiwal Nauki