Szkoła średnia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Azotany w przetwórstwie mięsa - zdrowo czy różowo?

Azotan(III) i azotan(V) sodu to substancje dodatkowe powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsa. Zgodnie z nomenklaturą zaliczane są do grupy substancji konserwujących. Jednak ich właściwości nie ograniczają się jedynie do działania utrwalającego.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Inwestowanie w żywność

Inwestowanie w żywność i surowce rolne może odbywać się w różnoraki sposób i na pomocą różnych instrumentów finansowych. Dowiedz się czy kawa i kakao są notowane na giełdzie, jakie czynniki wpływają na wahania cen i czy w przyszłości będziemy inwestować w wodę.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Ocieplenie obszarów zimnych - i co z tego wynika?

Ocieplenie klimatu jest najbardziej widoczne w strefach okołobiegunowych, szczególnie w Arktyce i w Antarktyce Zachodniej oraz w górach wysokich. Degradacja wieloletniej zmarzliny skutkuje szybkimi przekształceniami rzeźby terenu oraz problemami z utrzymaniem infrastruktury (budynków, dróg, rurociągów). Ponadto, z topniejącej wieloletniej zmarzliny wydzielają się gazy cieplarniane wzmacniając dalsze ocieplenie. Równocześnie Arktyka jest areną ekspansji przemysłu, co niestety skutkuje skażeniem wód, gleby i powietrza. Zmniejszanie się masy lodowców powoduje rozwój jezior proglacjalnych, intensyfikację osuwisk, spływów błotnych, lawin, które zagrażają mieszkańcom obszarów górskich. Podnosi się poziom morza, rośnie prędkość przemieszczania się lodowców, a lodowce szelfowe Zachodniej Antarktydy rozpadają się. Szybko kurczy się zlodzenie Oceanu Arktycznego powodując wzrost pochłaniania promieniowania słonecznego i dalsze ocieplanie naszej planety. Zanik wieloletniej zmarzliny, lodowców oraz lodu morskiego niesie jednak także pewne korzyści dla gospodarki. Z ocieplania bardzo zadowoleni są rolnicy na Grenlandii, skracają się północne szlaki żeglowne. Arktyka się zazielenia, co może spowolnić dalszą degradację zmarzliny. Obszary polarne, w szczególności Arktyka, są katalizatorem zmian klimatu, gdyż to co dzieje się z lodem ma wielki wpływ na krążenie wody w oceanach i klimat całej kuli ziemskiej.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Owady z bliska

Przybliżymy złożoność budowy owadów. Udowodnimy, że ta różnorodność budowy owadów to przejaw dostosowań do sposobu życia i warunków, w jakich owady żyją.  Odkrywać będziemy wspólnie mordki, pyszczki, oczka i inne części ciał owadzich.

 • pon., 2022-09-26 09:00
 • śr., 2022-09-28 09:00
 • pt., 2022-09-30 09:00
Lekcja festiwalowa Podatki i opłaty lokalne w Polsce

Wyprowadzka z domu rodzinnego to poważna decyzja. Trzeba skalkulować swoje wydatki i dochody. Jednym z tematów, które trzeba mieć na względzie to również zobowiązania publicznoprawne, które należy uiszczać w odpowiednich terminach do odpowiednich organów.

Do zobowiązań publicznoprawnych, które trzeba uwzględnić w tych kalkulacjach, można zaliczyć m.in. podatki i opłaty lokalne, czyli wydatki ponoszone na rzecz budżetu gminy.

Jak się okazuje, nawet wyjazd wakacyjny w góry może okazać się kosztowny…

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Relacje grecko-tureckie

Napięcia pomiędzy Turcją a Grecją od pewnego czasu nasilają się. Oba państwa mają skrajnie różniące się perspektywy dotyczącego tego, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo we wschodniej części Śródziemnomorza i Morza Egejskiego oraz jak rozwiązywać problemy między sobą.

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Words, texts, cultures or interpretations: What is it that we translate?

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie pozajęzykowych uwarunkowań przekładu, które nierzadko decydują o jego poprawności, adekwatności czy użyteczności, oraz podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zawsze tłumaczenie sprowadza się do operacji transferu między znakami językowymi, czyli wyrazami i/lub zdaniami.

Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie podstawowy podział tłumaczeń według Romana Jakobsona, istota tłumaczenia intersemiotycznego, jak również główne założenia podejść kognitywnych (główny nacisk zostanie położny na problem elementów wizualnych, które nierzadko towarzyszą wyrazom stanowiącym istotę tekstów pisanych, oraz pojęcie ekwiwalencji na poziomie obrazowania lub interpretacji), słuchacze będą przygotowywali przekłady wybranych tekstów (z języka angielskiego na język polski), co pozwoli odpowiedzieć na pytania zadane na wstępie (Czy tłumaczymy tylko słowa? Czy wszyscy myślimy w ten sam sposób?). Chętni Słuchacze zostaną także poproszeni o krótką analizę swoich własnych przekładów pod kątem zgodności na poziomie interpretacji oryginału i przekładu.

Warsztaty będą prowadzone w dużej mierze w języku angielskim, dlatego przeznaczone są przede wszystkim dla grup zaawansowanych językowo (także ze względu na ćwiczenia tłumaczeniowe).

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Alicja w krainie czarów filmowych

Podczas spotkania zostanie wyświetlony film „Alicja w krainie czarów” w reżyserii Tima Burtona (2010). Po projekcji filmu odbędzie się dyskusja na temat powodów różnic w książce i jej adaptacji filmowej. Zostaną poruszone zagadnienia translacji kulturowej i przekładu intersemiotycznego, realiów kulturowych wiktoriańskiej Anglii oraz sposobów kształtowania wyobraźni zbiorowej w kulturze popularnej.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Czy można malować na wodzie? Plastyka w kreatywnym tonie

Lekcje adresowane są do młodzieży: uczniów szkół ponadpodstawowych, jak również do uczniów szkół ponadpodstawowych o charakterze integracyjnym. Celem spotkania jest praktyczne ukazanie plastyki, jako aktywności stymulującej ludzką wyobraźnię oraz kształtującej twórcze myślenie dalekie od sztampowych schematów. Proponowaną techniką pracy będzie starodawna japońska technika malarska, a nietypowym podłożem będzie żywioł, jakim jest woda.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Czy wiesz co pijesz? Rzecz o wodach mineralnych, sokach, napojach sportowych, energetykach

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny. Będą oparte o dyskusję dotyczącą rodzajów napojów /soków spożywanych przez młodzież – uczestników spotkania. Omówione zostaną aspekty żywieniowe: zdolność do nawadniania organizmu, możliwość dostarczenia organizmowi witamin, minerałów czy innych prozdrowotnych składników. Wskazane będą również niekorzystne działania wynikające, m. in., ze zbyt wysokiej wartości energetycznej, zawartości substancji pobudzających. Podjęte również będą zagadnienia dotyczące różnych substancji dodatkowych widniejących na etykiecie.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Digitalizacja w świecie finansów

Celem warsztatów jest przybliżenie słuchaczom zjawiska digitalizacji w świecie finansów. Uczniowie poznają co to jest cyfrowy pieniądz, co to jest kryptowaluta i płatności bezgotówkowe. Poznają formy płatności bezgotówkowych na świecie z konkretnymi przykładami. Spróbują stworzyć swoją własną walutę a także poznają mechanizm funkcjonowania tradycyjnego rynku finansowego, wpłatomatu, bankomatu. Będą mieli też możliwość zaprojektowania własnej karty płatniczej. Zajęcia będą miały z zadanie przybliżenie dzieciom zarówno tradycyjnego jak i wirtualnego rynku finansowego. Zrealizowana zostanie zabawa w "Bank" i "Wytwórnię Papierów Wartościowych".

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Fuzor – eksperyment „w praktyce”

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z budową i zasadą działania reaktora fuzyjnego z elektrostatyczno-inercyjnym utrzymaniem plazmy typu fuzor oraz ogólnymi zasadami prowadzania prac eksperymentalnych w laboratorium fizycznym.

Uczniowie zostaną podzieleni na podgrupy, które będą uczestniczyły w krótkiej prelekcji wyjaśniającej, czym jest plazma, na czym polega fuzja jądrowa i jak wygląda praca urządzeń utrzymujących plazmę, takich jak fuzor, tokamak czy stellerator. W następnej kolejności słuchacze przejdą do laboratoriów badawczych, gdzie zostaną przeprowadzone pokazy i zajęcia na aparaturze badawczej.

W laboratorium uczniowie zapoznają się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa pracy oraz budową aparatury eksperymentalnej. Następnie zostaną wprowadzeni w podstawowe zagadnienia związane z badanym zjawiskiem: problemem pomiarów próżniowych, pomiarów wysokich temperatur oraz podstawowymi zagadnieniami związanymi z przebiegiem wyładowania elektrycznego w gazie.

Uczniowie w podgrupach samodzielnie wykonają pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej wyładowania przy różnych ciśnieniach gazu oraz pomiary temperatury katody reaktora za pomocą pirometru optycznego. Dokonają też wizualnej obserwacji charakteru wyładowania i rejestracji fotograficznej w jego charakterystycznych fazach.

Po wykonaniu pomiarów uczniowie samodzielnie przetworzą i przeanalizują wyniki pomiarów oraz sporządzą wykresy obrazujące przebieg badanych zjawisk. Dla lepszego zrozumienia procesu obróbki danych będzie on prowadzony z zastosowaniem podstawowych metod: obliczeń ręcznych oraz ręcznego wykreślania wykresów na papierze milimetrowym.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Jak fizyk i chemik patrzą na świat?

Lekcja z pokazami. Opowiemy jakiej aparatury używamy do obserwacji przyrody i co dzięki niej możemy zobaczyć. Przedstawimy takie zjawiska jak efekt Tyndala i rozpraszanie Rayleigha, czyli odpowiemy na pytanie dlaczego niebo jest niebieskie. Powiemy skąd się biorą i czym są artefakty i pokarzemy jak za pomocą nosa odróżnić cząsteczki będące swoimi lustrzanymi odbiciami. Będziemy prezentować też działanie najprostszego urządzenia optycznego czyli ciemni optycznej.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Jakie tajemnice kryją się w piwnicach w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8?

Uczestnicy lekcji poznają mroczną historię kamienicy oraz tajemnice, które skrywają w sobie jej piwnice. W trakcie zajęć będzie można zachowane w nienaruszonym stanie inskrypcje wyryte na ścianach przez osoby przetrzymywane w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy lu. Strzeleckiej 8 w latach 1945-1948.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Język migowy jako genialny sposób wpływu na odbiorcę

Porozumiewamy się bez dźwięków. Czy emocje w języku polskim i emocje w języku migowym są tak samo wyrażane? Jak kontekst mimiczny wpływa na siłę przekazu? Czy można przekazać wiadomość nie używając słów?

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Komorą na Mount Everest. Komory Niskich Ciśnień

Podczas tej lekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat zmian ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości n.p.m., oraz z towarzyszącymi zmianami innych parametrów( temperatura, wilgotność powietrza). Omówiony zostanie także wpływ tych zmian na organizm człowieka. W dalszej części wycieczki nastąpi prezentacja symulatorów obniżonego ciśnienia barometrycznego, nagłej dekompresji wraz z wyjaśnieniem, jakie badania i szkolenia wykonywane są dla pilotów. Zostanie także omówiony sposób zabezpieczenia pilotów i pasażerów przed skutkami obniżonego ciśnienia barometrycznego wraz z prezentacją wysokościowego ubioru kompensacyjnego.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Krok ad Futurum – poznaj zawody przyszłości!

Lekcja festiwalowa przyjmie formę warsztatów. Pierwszy etap będzie polegał na wskazaniu przez uczestników tego, jakie megatrendy oraz zawody będą obecne za 10 lat. W tym celu dostaną kartki z tabelą do Bingo. Na każdej z kratek zapisanych zostanie 8 trendów i 8 zawodów przyszłości według preferencji uczestnika zajęć.

Następnie, po uzupełnieniu przez uczniów danych w tabeli, prowadzący warsztaty zaprezentują „wzorowe” Bingo – zawierać będzie ono megatredny oraz zawody przyszłości, które zostały wybrane na podstawie raportów foresightowych. W czasie omawiania „wzorowego” Bingo, uczniowie mają za zadanie zaznaczać te zawody i megatrendy, które pokrywają się z wymienianymi przez prowadzących warsztaty.

Kolejnym etapem warsztatów jest stworzenie przez uczestników indywidulanego SWOT-a. Inspiracją do tego, jakie cechy oraz kompetencje mogą zostać tam umieszczone, będą informacje, przedstawione przez prowadzących warsztaty podczas omawiania „wzorowego” Bingo.

Ostatnim etapem spotkania jest zadanie polegające na przemyśleniu przez uczestników tego, na ile ich kwalifikacje określone w SWOT-cie wiążą się z trendami i zawodami przyszłości. Efektem warsztatów jest poznanie przez uczniów czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają potencjalny wpływ na ich przyszły zawód.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Lekcja współdziałania

W Polsce działa ogromna ilość uczelni wyższych posiadających przedsiębiorczość w nazwie lub oferujących pełną edukację na poziomie wyższym w zakresie przedsiębiorczości. Oferowane są kursy przedsiębiorczości dla studentów różnych niezwiązanych z biznesem kierunków, od szkół teatralnych po medyków. Przedsiębiorczość pojawia się w podstawach programowych polskich liceów i techników. Uczą się przedsiębiorczości także uczniowie zasadniczych szkół zawodowych.

Nie ma natomiast nigdzie mowy o konieczności kształtowania postaw współdziałania i współpracy ani o tym, że są one potrzebne we współczesnej gospodarce. Przedmiot współpraca nie istnieje. Nie ma programów z wzajemności. Nie ma wyższych szkół współpracy i współodpowiedzialności. Nie ma rozwijania umiejętności współdecydowania ani działania na rzecz dobra wspólnego.

Ale jednak ludzie współpracują, choć nie jest to łatwe. Jak wyraził się jeden z pracowników:

"Im więcej ludzie działają razem, tym bardziej widzą, że mogą zrobić dużo więcej. […] Nie uczą nas tego w szkole, na uniwersytecie; cały czas jest tylko o przedsiębiorczości, konkurencji, ale nie ma o współpracy. A potem mówią, że ludzie nie współpracują i że konkurencja jest naturalna. Musimy się wszystkiego uczyć sami."

Na szczęście socjologia nie milczy na ten temat. Dziś o roli współdziałania mówi się coraz więcej. Proponujemy grę Łowisko, która inspiruje do myślenia o tym jak budować wspólnotę współdziałania? Jak pokonywać pułapki czyhające na drodze do sprawnego działania razem?

W grze pozornie chodzi o zarządzanie obszarem połowu ryb, ale Łowisko to interaktywne doświadczenie pokonywania dylematów i pułapek funkcjonowania zespołów, odkrywania kompetencji oraz roli każdego uczestnika organizacji.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Metody badania ultrastruktury komórek

Uczniowie poznają współczesne metody obserwacji mikroskopowych (mikroskopia konfokalna, holograficzna, elektronowa) oraz cytometrię przepływową. Dowiadują się, w jaki sposób bada się poszczególne składniki komórek (w tym technikami opartymi o przeciwciała), powtarzają materiał dotyczący budowy i fizjologii komórek różnego typu. Celem spotkania jest uwrażliwienie Uczniów na to, że ich szkolna nauka ma ważne zastosowanie w prawdziwym życiu, realnie przyczyniając się do rozwoju przemysłu oraz medycyny. Zajęcia są nastawione na powtórkę materiału do matury.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Na tropie tajemnicy masy atomowej

Gdy zerkniemy na układ okresowy to poza nazwą pierwiastka i symbolem podawanymi danymi jest regularnie rosnąca liczba atomowa i właśnie masa atomowa. Ta ostatnia wartość rośnie, dość regularnie, ale zmiany nie są jednostkowe. Na proponowanym wykładzie/lekcji wyjaśnimy skąd pojawiają się ułamkowe wartości mas atomowych i zastanowimy się jak możemy poszczególne wartości zmierzyć. Będzie to okazja do zaprezentowania współczesnych narzędzi chemików na przykładzie techniki spektrometrii mas.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Nanobiotechnologia, czyli nanocząsteczki w służbie człowieka

Opowiemy, czym są nanocząstki i nanomateriały, oraz wyjaśnimy, co sprawia, że nanobiotechnologia to dzisiaj jedna z najbardziej obiecujących technologii. Dowiecie się, w jakich produktach codziennego użytku możemy znaleźć nanocząstki, które gałęzie przemysłu korzystają ze zdobyczy nanotechnologii, a które dopiero będą z nich korzystać, czyli nad czym pracują naukowcy. Podczas praktycznych warsztatów poznacie metody wytwarzania nanocząstek, m.in. wykorzystując takie produkty jak kawa i herbata – czyli ekologiczną metodę zielonej syntezy. Zobaczycie, jak można zmierzyć nanocząstki. Dowiecie się również, jak prowadzić hodowle mikrobiologiczne, przygotowując posiewy mikroorganizmów z własnych palców, oraz wspólnie z nami zbadacie właściwości antybakteryjne nanocząstek, w tym najpopularniejszych nanocząstek srebra.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Nowotwory złośliwe – jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych

Czym są choroby cywilizacyjne? Jak możemy zadbać o swoje zdrowie? Czy leczenie chorób nowotworowych ogranicza się jedynie do chemio- i radioterapii? Nad czym naukowcy tak intensywnie pracują w laboratoriach?

Podczas zajęć opowiemy w popularnonaukowy sposób o możliwościach w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Przyjdź posłuchać o tym, co wiemy, a przede wszystkim o tym, czego jeszcze nie wiemy w temacie onkologii, a także jak sam możesz zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.

 

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Odkryj swoją motywację

Czy wiesz, że każdy ma osobistą motywację, tak unikalną jak kod DNA?

Odkrycie swojego kodu motywacji to pierwszy krok, by zrozumieć samego siebie i podejść do przyszłości bez lęku. Tak zrozumiesz, co daje ci życie, a co je zabiera.

Twoja motywacja to często niemy i niewidoczny aktor. Stoi za kurtyną i odpowiada za to, co dzieje się na scenie twojego życia.

Motywacja wpływa na wszystkie twoje decyzje, życiowe wybory – mniejsze i większe. Te małe codzienne: np. czy odpalić Netflixa i co dziś obejrzeć. Decyduje też o tych poważnych i strategicznych: jaką szkołę wybrać, jaki kierunek studiów, co chce w przyszłości robić?

Niezależnie od tego, ile masz lat i na jakim etapie swojego życia się znajdujesz, pewne aktywności dają Ci energię a inne Ci ją zabierają. To twój własny niezmienny wzór – motywacyjne DNA.

Jeśli na przykład lubisz się uczyć, to będziesz lubił się uczyć za 5, 10 i 15 lat. Motywacja do nauki pozostanie z Tobą na zawsze.

Jeśli dziś lubisz planować i organizować, to będziesz lubił przewodzić innym i zawsze będziesz miał w tym łatwość.

Podczas otwartej lekcji „Odkryj Swoją Motywację”, poznasz swój kod motywacji, będziesz również potrafił swoje motywacje nazwać. Dzięki temu zrozumiesz swoje wybory i zrozumiesz, dlaczego.

Dzięki odkryciu swojego kodu motywacji przestaniesz się bać przyszłości i będziesz potrafił ją zaprojektować.

Czy jesteś już na to gotowy?

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa PCR – wszechpotężna reakcja, niezbędna w każdym laboratorium

Podczas lekcji uczestnicy rozcieńczą DNA do "homeopatycznych" stężeń, a następnie przeprowadzą PCR - łańcuchową reakcję polimerazy, pozwalającą wykryć nawet śladowe ilości DNA. Następnie uczestnicy przeprowadzą elektroforezę w żelu agarozowym, aby na własne oczy zobaczyć DNA. Dodatkowo w czasie trwania reakcji i elektroforezy przedstawiony zostanie krótki wykład o wykorzystaniu "molekularnej kserokopiarki" jaką jest PCR. Uczestnicy będą mieli także okazję zajrzeć w zakamarki laboratorium inżynierii genetycznej.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 13:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Preparowanie i etykietowanie owadów

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat budowy, preparowania i etykietowania postaci imaginalnych owadów. Samodzielnie spreparują, oznaczą i zaetykietują jeden okaz chrząszcza. W efekcie posiądą umiejętność zakładania i prowadzenia entomologicznych kolekcji naukowych.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Sekretne życie spinów jądrowych

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) bada oddziaływania spinów jądrowych z polem magnetycznym. Obserwacja takich oddziaływań wymaga zastosowania niezwykle silnych i jednorodnych pól magnetycznych oraz zastosowaniu zaawansowanej inżynierii układów działających na częstościach radiowych. Mimo szczególnie wysokich wymagań stawianych w eksperymentach MRJ znajduje szereg zastosowań ze względu na to, że dostarcza ważnych informacji dla fizyków i chemików jak np. informacji o strukturze i dynamice cząsteczek, rodzaju produktów uzyskanych w syntezie chemicznej, trójwymiarowej strukturze narządów wewnętrznych do celów diagnostyki medycznej, właściwościach nowych materiałów oraz danych potrzebnych w projektowaniu układów w których praktycznie stosowana jest informatyka kwantowa.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Z rodziną najlepiej na zdjęciach

Podczas zajęć uczniowie uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą prawa rodzinnego. Uczniowie po zakończonych zajęciach będą wiedzieli, co reguluje prawo rodzinne, będą potrafili wymienić przesłanki wymagane do zawarcia małżeństwa, wskazać jakie są prawa i obowiązki małżonków względem siebie oraz wymienić przeszkody małżeńskie. Uczniowie dowiedzą się także, co kryje się pod pojęciem “władza rodzicielska”, poznają podstawowe prawa i obowiązki rodziców względem dzieci i odwrotnie, a także poznają przesłanki związane z otrzymywaniem świadczeń alimentacyjnych. Warsztaty będą przeprowadzone w atrakcyjnej formie z użyciem wielu metod mającym na celu ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy, tj. np. burza mózgów, kazusy, tabela, praca z przepisami itd.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Za co kochamy czekoladę?

Co powoduje, że jedzenie czekolady tak wielu ludziom sprawia przyjemność? Czy to tylko słodki smak, a może coś więcej? Czy czekolada uzależnia? Czy może leczyć? Czy biała czekolada to naprawdę czekolada?

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa „Salon kreatywnego myślenia” – o poezji i malarstwie inaczej

Projekt kreatywnego czytania tekstów poetyckich i malarskich ma na celu kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, wyjścia poza schemat kultury konwergencyjnej. Wyzwania w postaci zadań indywidualnych i grupowych stworzy przestrzeń do kształtowania „myślenia pytajnego” (Krzysztof J. Szmidt) w procesie poznawczym, co oznacza odkrywanie nowych problemów i redefiniowanie starych. Ćwiczenie niestandardowego myślenia pomaga lepiej rozumieć siebie i świat, rozwijać swój potencjał, odkrywać możliwości własnego umysłu. Natomiast kontakt z poezją i malarstwem jest wymiernym czynnikiem modelującym umiejętności analityczne i interpretacyjne. W ten sposób formowany jest świadomy odbiorca kultury.

A. Dlaczego chcemy być kreatywni?

*Kreatywność jest: wyznacznikiem człowieka nowoczesnego; modna i niezbędna w szkole, pracy, życiu osobistym; wiąże się z dobrą zabawą.

B. Rozwijamy kreatywność

* Twórcza rozgrzewka – ćwiczenia rozwijające umiejętność abstrahowania, metaforyzowania i przełamywania fiksacji funkcjonalnej

* Nowa perspektywa „uczyć bawiąc” – ćwiczenia wykorzystujące współczesne teksty poetyckie i malarskie. Wdrożenie metodologii czytania komunikatów lingwistyczno-wizualnych proponowanych przez Gunthera Kressa i Theo van Leeuvena, a także krytyki pentadycznej Kennetha Burke. Przełożenie teorii na zabawę formą, treścią, interpretacją.

C. Etap końcowy

*Podsumowanie rezultatów ćwiczeń. Uczestniczy wypełniają kartę nowych kompetencji.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Prawo administracyjne do grobowej deski

: Czy cmentarz może znajdować się na nieogrodzonym terenie? Komu przysługuje prawo do pochowania zmarłego? W jaki sposób zostają pochowani marynarze przebywający na morzu pełnym? Czy przy każdej czynności dokonywanej w postepowaniu administracyjnym musisz obowiązkowo korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika? Na te i wiele innych interesujących pytań odpowiemy sobie wspólnie w trakcie lekcji dotyczącej podstawowych zagadnień prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cmentarnego. Podczas zajęć skupimy się przede wszystkim na przedstawieniu powyższych zagadnień w formie warsztatowej, dzięki której uczniowie sami w trakcie przygotowanych przez nas ćwiczeń zobaczą jak wiele sami potrafią wywnioskować z treści przepisów prawnych. Zajęcia zostaną przeprowadzone przy użyciu wielu różnorodnych metod dydaktycznych takich jak: interaktywne mini wykłady, uzupełnianie grafu, mini scenki, kazusy oraz krzyżówka. Po zakończonej lekcji uczniowie będą wiedzieli jak: scharakteryzować prawo administracyjne i postepowanie administracyjne, wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego, scharakteryzować podstawy prawa cmentarnego. Zdobędą także konkretne umiejętności, dzięki którym będą umieli: wskazać podstawowe uprawnienia strony względem organów administracji publicznej, podać przykłady stosunku administracyjnoprawnego oraz stosunku cywilnoprawnego, scharakteryzować podstawowe zasady rządzące postępowaniem administracyjnym, a także wskazać podstawowe zasady prawa cmentarnego.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

 • pon., 2022-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

Wykład dotyczy wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (podstawowej doktryny rozwoju Unii Europejskiej) w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówione zostaną najpierw dwa skutki działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływające na środowisko naturalne i będące zarazem jednymi z głównych przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych.

Główna, trzecia część wykładu zostanie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, czyli zmianie podejścia do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnym i niekonwencjonalnym źródłom energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”.

 

 • pon., 2022-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Badania właściwości mechanicznych materiałów i konstrukcji

W czasie zajęć wykonamy kilka prób niszczących na materiałach kruchych i plastycznych, a także na materiałach wytworzonych metodami przyrostowymi o specjalnych właściwościach. Odbędzie się też pokaz niszczenia z utratą stateczności powłok cienkościennych. Oprowadzimy również naszych Gości po laboratorium, omawiając przy okazji różne techniki pomiarowe stasowane we współczesnych badaniach w wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Czy wszyscy tak samo czytamy mapę?' - warsztaty z eye tracking w badaniach map

Warsztaty mają na celu zapoznania uczniów z metodą eye tracking. Metoda ta będzie przez nich wykorzystana do pomiaru, który pokaże na jakie miejsca i jak długo patrzyli na mapę, podczas jej czytania.

Informacje o otaczającym nas świecie mogą być odbierane różnymi zmysłami, a wzrok jest zmysłem, którym odbieramy najwięcej informacji. Informacje te mogą być przekazywane w różnej postaci, np. w postaci znaków stosowanych na mapach. Kartografowie prowadzą wiele badań służących poznaniu, jak użytkownicy map radzą sobie z ich czytaniem, jakie znaki są najsprawniej odczytywane, a jakie barwy lub kroje pisma są preferowane przez odbiorców map. Takie analizy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem najnowszych narzędzi, np. z wykorzystaniem eye-trackera, czyli urządzenia, które umożliwia w sposób bezdotykowy śledzenie ruchu gałki ocznej, dokonując pomiaru miejsca koncentracji wzroku użytkownika czytającego mapę.

Podczas warsztatów zostanie omówiona metoda eye tracking, metoda która wykorzystywana jest w wielu różnych branżach np. w trakcie projektowania stron www czy półek sklepowych. Następnie uczniowie samodzielnie sprawdzą, jak działa eye tracker: dokonają pomiaru swojego wzroku w trakcie czytania mapy. Zebrane dane zostaną zaprezentowane w formie animowanej (pokazującej zmiany miejsc koncentracji wzroku w czasie), jak i statycznej, np. jako tak zwane heatmapy. Uzyskane wyniki zostaną omówione z punktu widzenia (sic!) zasad redakcji czytelnej mapy.

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Marketing czyli tworzenie wartości

Wszyscy sprzedajemy. Zawsze i wszędzie jest coś co mamy do zaoferowania innym. Jak to robimy W jakiej sytuacjach? Jak robić to dobrze?

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Media Literacy and Knowledge

The workshop will provide information to young-high school students (12-16) in Poland to understand media information and why fake news are constructed and spread by media and content providers, bloggers and to make them aware of the negative consequences of spreading fake news/false information while consuming media messages both online and offline.

Also, this will take the form of a lecture for these young learners through the workshop games, the participants will get in the shoes of unscrupulous media and information providers, helping them to be more critical when accessing and analyzing information.

In this lecture, the five key concepts will be explained to the target audience.

Key Concept #1: All Media Messages Are "Constructed"

Key Concept #2: Media Messages Shape Our Perceptions of Reality

Key Concept #3: Different Audience, Different Understanding of the Same Message

Key Concept #4: Media Messages Have Commercial Implications

Key Concept #5: Media Messages Embed Points of View

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Metody badań genetycznych

Zajęcia dotyczą metod analizy kwasów nukleinowych (PCR, q-PCR, sekwencjonowanie, elektroforeza). Uczestnicy powtórzą budowę kwasów nukleinowych i dowiedzą się, jak wykorzystywana jest współcześnie szkolna wiedza o DNA i RNA. Są to tematy, które co raz częściej pojawiają się na maturach.

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Nasz fascynujący mózg - poznaj, jak jest zbudowany i jak działa

Części prezentacji: 1. wprowadzenie do budowy mózgu; 2. gdzie w mózgu jest czucie, ruch, widzenie, mowa, zręczność, myślenie, pamięć; 3. co się dzieje, gdy mózg jest uszkodzony. Prezentacja, omówienie modelu mózgu, krzyżówka, bingo.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Niebezpieczne kleszcze

Podczas planowanej lekcji wykorzystana będzie prezentacja, w której prowadzący omówi biologię występujących w Polsce kleszczy (przede wszystkim zwyczajnego i pastwiskowego). Uczestnicy poznają objawy najważniejszych chorób przenoszonych przez kleszcze (zapalenie mózgu i opon mózgowych oraz borelioza u ludzi, babeszjoza u psów), zdobędą również wiedzę na temat sposobu unikania ataku kleszczy i usuwania ich jeśli już do ataku doszło. Planowane jest także oglądanie spreparowanych kleszczy i okazów żywych (jeśli uda się takowe złapać).

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • wt., 2022-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Czy po ukończeniu szkoły warto rozpocząć działalność gospodarczą? Krótka prezentacja form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce z przykładami (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy, skala podatkowa). Uczestnicy zapoznają się z wybranymi formami opodatkowania, sposobami ich rozliczania oraz podejmą próbę wyliczenia należnego podatku.

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Roślina - biofiltr

Kiedy powietrze/atmosfera staje się coraz bardziej nam nieprzyjazne należy znaleźć najskuteczniejszą metodę podniesienia jakości tego, czym oddychamy. Naszym sprzymierzeńcem w tych staraniach staje się roślina.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • śr., 2022-09-28 11:00
 • pt., 2022-09-30 11:00
Lekcja festiwalowa Why don’t you join the British Army?

Jesteś dobry/-a z angielskiego i zainteresowany/-a historią wojskowości z teoretycznego i/lub praktycznego punktu widzenia? Weź udział w lekcji festiwalowej dedykowaną zadaniom, z którymi mierzą się rekruci Armii Brytyjskiej. Sprawdź swoje umiejętności logicznego myślenia sytuacji wymagającej znalezienia bezpiecznego schronienia, upewnij się, że jesteś w stanie odpowiednio nakarmić 300 żołnierzy i weź udział w quizie z wiedzy ogólnej, który pomoże Ci odnaleźć się w kontekście działań operacyjnych Sił Zbrojnych Jej Królewskiej Mości.

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Dendrochronologia – czyli od pnia drzewa do badania zmian klimatu w przeszłości

W ramach 90 minutowych zajęć warsztatowych młodzież zapozna się z podstawami dendrochronologii, metodach pozyskiwania materiału do badań oraz sposobach interpretacji zapisu zmian klimatycznych w rocznych przyrostach drewna na grubość. Zajęcia obejmują część teoretyczną, wprowadzającą, w trakcie której zostaną scharakteryzowane główne okresy klimatyczne jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 2500 lat. Przedstawione zostaną różnorodne dane środowiskowe oraz archeologiczno-historyczne, z których można odczytać zróżnicowanie warunków klimatycznych w przeszłości. Po tym wstępie teoretycznym będzie część praktyczna, realizowana w laboratorium w małych grupach, w trakcie której młodzież będzie samodzielnie przygotowywać preparaty drewna i je analizować, makroskopowo i w mikroskopie. Na podstawie rozpoznanej zmienności wielkości rocznych przyrostów drewna na grubość młodzież spróbuje zrekonstruować fazy zmian klimatycznych zapisane w okresie wzrostu badanego drzewa.

 • pon., 2022-09-26 11:30
Lekcja festiwalowa Polaryzacja

Jak działają okulary z polaryzacją? Czym ona w ogóle jest? Na lekcji będzie można dowiedzieć się na czym polega polaryzacja fal, jak objawia się na co dzień w naszym życiu i jakich fal dotyczy. Zjawisko to zostanie zademonstrowane w praktyce na przykładzie nadajnika i odbiornika mikrofal, między które będziemy wstawiać różne przedmioty.

 • pon., 2022-09-26 11:30
Lekcja festiwalowa Badania właściwości mechanicznych materiałów i konstrukcji

W czasie zajęć wykonamy kilka prób niszczących na materiałach kruchych i plastycznych, a także na materiałach wytworzonych metodami przyrostowymi o specjalnych właściwościach. Odbędzie się też pokaz niszczenia z utratą stateczności powłok cienkościennych. Oprowadzimy również naszych Gości po laboratorium, omawiając przy okazji różne techniki pomiarowe stasowane we współczesnych badaniach w wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, gdzie i w jaki sposób uregulowane zostały zadania i cele instytucji jaką jest policja oraz jakie działania podejmowane są przez funkcjonariuszy, a także jakie są podstawowe granice uprawnień policjanta w kontakcie z obywatelem. Ponadto, uczniowie zyskają wiedzę dotyczącą granic wieku w odniesieniu do odpowiedzialności karnej, a także wyjątków dotyczących tych granic. Uczniowie dowiedzą się też czym jest demoralizacja, a także zdobędą podstawową wiedzą odnośnie postępowania w sprawach nieletnich i aktu prawnego regulującego tę tematykę. Warsztaty będą przeprowadzone w atrakcyjnej formie z użyciem wielu metod mającym na celu ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy, tj. np. burza mózgów, kazusy, tabela, praca z przepisami itd.

 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Ostatnie dwa lata pod znakiem epidemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia system publicznej opieki zdrowotnej. To jedno z podstawowych zadań państwa, które - wobec rozwoju nowoczesnej medycyny i wyzwań epidemiologicznych - musi zapewnić odpowiedni poziom jego finansowania. Celem warsztatów jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat finansowych aspektów organizacji tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania budżetem i optymalnego wykorzystania zasobów w przystępny sposób, tj. z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.

 • pon., 2022-09-26 12:00
 • czw., 2022-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Konkurencyjne ceny a ceny transferowe

Jak prawidłowo ustalić ceny? Czy trzeba mieć na względzie tylko ceny u konkurencji? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania poruszone zostanie zagadnienie konkurencyjności cen rynkowych oraz problematyka cen transferowych. Jak się ustala ceny? Czy trzeba mieć na względzie ceny u konkurencji?

W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania poruszone zostanie zagadnienie konkurencyjności cen rynkowych oraz problematyka cen transferowych. Uczestnicy zajęć wezmą udział w grupowej dyskusji.

 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Nasz fascynujący mózg - poznaj, jak jest zbudowany i jak działa

Części prezentacji: 1. wprowadzenie do budowy mózgu; 2. gdzie w mózgu jest czucie, ruch, widzenie, mowa, zręczność, myślenie, pamięć; 3. co się dzieje, gdy mózg jest uszkodzony. Prezentacja, omówienie modelu mózgu, krzyżówka, bingo.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Po co rozwiązujemy zadania z fizyki?

: Wśród nauczycieli i uczniów często krąży opinia, że rozwiązywanie zdań z fizyki służy jedynie weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia. Wobec tego uczymy się rozwiazywania zdań nie po to, żeby zrozumieć coś nowego ale po to, żeby dobrze napisać klasówkę… Jeżeli podejdziemy do rozwiązywania zadań jak do ważnego elementu procesu poznawczego to wówczas zobaczymy, że rozwiązywanie zadań służy pogłębieniu wiedzy fizycznej. Bardzo często zapominamy – że uczeń uczy się lepiej na konkretnym przykładzie niż na abstrakcyjnych zagadnieniach.

I tu powstaje konflikt interesów. Dla ucznia najlepsze są takie zadania, które potrafi rozwiązać a dla nauczyciela najlepsze są takie zadania, których uczeń nie potrafi rozwiązać. Dlaczego, ponieważ niczego ucznia nie nauczy zadanie, które potrafi rozwiązać. Uczą tylko te zadania, których nie potrafimy rozwiązać.

Rozwiązywanie zadania to proces, którego nieodłącznymi elementami są: wyobraźnia, stawianie sobie pytań, wątpliwości, uzupełnianie wiedzy, pomyłki, odkrywanie czegoś nowego, interpretacja, uogólnienie czy przybliżenie. Rozwiązanie zadań z fizyki to nie jest podstawienie do wzoru i podanie wyniku…

Nie mniej ważne jest uświadomienie sobie w trakcie rozwiązywania zadań z fizyki, że bez matematyki nie da się rozwiązać zagadnień z fizyki. Matematyka służy jako uniwersalny język, w którym możemy sformułować problem do rozwiązania i rozwiązać go, a następnie zinterpretować rozwiązanie zgodnie z wiedzą fizyczną.

Na wykładzie zaprezentuję kilka przykładów zadań dotyczących konkretnych zagadnień. Zobaczymy jak zadania pomagają nam się „uczyć” otaczającego świata.

 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Preparowanie i etykietowanie owadów

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat budowy, preparowania i etykietowania postaci imaginalnych owadów. Samodzielnie spreparują, oznaczą i zaetykietują jeden okaz chrząszcza. W efekcie posiądą umiejętność zakładania i prowadzenia entomologicznych kolekcji naukowych.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 12:00

©2022 Festiwal Nauki