Debata Główna "Ludowa historia Polski" - 24.09, godz. 18:00

Debata Główna "Ludowa historia Polski" - 24.09, godz. 18:00

Debata główna
Ludowa Historia Polski
24 września 18.00, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, aula Starej BUW

W ostatnim czasie ukazało się kilka książek o „ludowej historii Polski”, które szybko przyciągnęły uwagę wielu czytelników i stały się przedmiotem dużej liczby omówień w mediach. W naszej debacie będziemy pytać o to, czym jest ludowa historii Polski: co ją wyróżnia na tle innych nurtów historiografii i co nowego wnosi do naszej wiedzy o przeszłości? Czy jest kontr-historią, pisaną przeciwko dotychczasowej historiografii, czy też jej uzupełnieniem? Czy przedstawia dzieje ludu w Polsce (i kto do tego ludu należał), czy też dzieje Polski pisane z perspektywy warstw ludowych? Spytamy także, jakie są jej mocne i słabe strony, oraz dlaczego tak szybko zyskała popularność.

 

W debacie wezmą udział:

- dr hab. Dobrochna Kałwa (WH UW);

- dr hab. prof. SWPS Adam Leszczyński (autor książki Ludowa historia Polski, ISP PAN, SWPS);

- dr hab. Kacper Pobłocki (autor książki Chamstwo, EUROREG UW);

- dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz (IH PAN).

Prowadzenie:

- dr hab. prof. UW Paweł Rodak (IKP UW);

- prof. Dariusz Stola (ISP PAN).

 

dr hab. Dobrochna Kałwa – historyczka, adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturową historią kobiet, metodologią badań historycznych oraz historią mówioną. Członkini Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN i Rady International Federation for Researchers in Women’s History. Autorka i współautorka m.in. książek: Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych (2001); Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender (2007); Migration als Ressource: Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik (2009); From mentalities to anthropological history. Theory and methods (2012). Obecnie przygotowuje książkę poświęconą ludowej historii kobiet.

 

dr hab. Adam Leszczyński: historyk, socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dziennikarz OKO.press. Autor m.in. książek: Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980 (2013); No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy nie lubią swojego kraju i innych Polaków (2017); Ludowa historia Polski (2020).

 

dr hab. Kacper Pobłocki: antropolog społeczny, wykładowca w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, kierownik studiów miejskich na UW; zajmuje się antropologią historyczną i ekonomiczną oraz studiami miejskimi. Autor m.in. książek: Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (2017) (nagroda Economicus dla najlepszej polskiej książki ekonomicznej roku); Chamstwo (2021) – książka o przemocy na wsi folwarczno-pańszczyźnianej.

dr hab. Tomasz Wiślicz: historyk, profesor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania badawcze: historia społeczna i kulturowa czasów nowożytnych, teoria historii. Autor m.in. książek: Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w. (2020); Upodobanie: Małżeństwo i związki niieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia (2012); Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku (2001).

dr hab. Paweł Rodak: historyk literatury i kultury polskiej, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią nowoczesnej literatury i kultury polskiej oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku). Autor książek: Wizje kultury pokolenia wojennego (2000), Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune (2009), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) (2011).

prof. Dariusz Stola, historyk w Instytucie Studiów Politycznych PAN, autor kilku książek i ponad 150 artykułów o społecznej i politycznej historii Polski w XX wieku, w tym Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989

©2024 Festiwal Nauki