Spotkanie Noblowskie Festiwalu Nauki

Spotkanie Noblowskie Festiwalu Nauki

Co wnieśli do Nauki Laureaci Nagrody Nobla 2021?
Spotkanie odbędzie się 18 października 2021 o godz. 18:00 stacjonarnie w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 oraz ONLINE - https://www.youtube.com/watch?v=CfWbI7on0Dg.
Zapraszamy na nasze tradycyjne, coroczne spotkanie, na którym wybitni specjaliści w swoich dziedzinach tłumaczą osiągnięcia tegorocznych Laureatów Nagrody Nobla.
Wykłady poprowadzą:
▪️Medycyna/Fizjologia - dr hab. Tymoteusz Żera z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM o odkryciu receptorów dotyku i temperatury
▪️Chemia - prof. Janusz Jurczak z Instytutu Chemii Organicznej PAN o metodzie asymetrycznej organokatalizy, przyspieszającej tworzenie nowych związków chemicznych
▪️Fizyka - prof. Szymon Malinowski z Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki UW o powstaniu modeli komputerowych, które pozwalają klimatologom na projektowanie przyszłych zmian klimatu
Organizatorzy:
Festiwal Nauki w Warszawie
Polska Akademia Nauk
Sponsor:
ATENDE S.A.
Darczyńca:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Patroni medialni:
Wszechnica
Gazeta Wyborcza

©2024 Festiwal Nauki