Wszechnica Żywieniowa 20 marca 2019r

Wszechnica Żywieniowa 20 marca 2019r

Zapraszamy na prelekcje Wszechnicy Żywieniowej pt. "Probiotyki, prebiotyki i żywność probiotyczna", która odbędzie się 20 marca o godzinie 17:15, ul. Nowoursynowska 159 C - WSTĘP WOLNY.

"Na wcześniejszych wykładach Wszechnicy, w dniach 12 grudnia 2018 r. i 20 lutego 2019 r. (dostępnych na YouTube), omówiliśmy wiele zagadnień dotyczących mikroflory jelitowej człowieka. Między innymi przedstawiliśmy jej skomplikowany ekosystem bakteryjny, pełnione funkcje, a także wielokierunkowy korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Takie działania zostały bowiem udowodnione w licznych badaniach naukowych, prowadzonych w wielu krajach od ok. 10 lat. 

Skoro zatem mikroflora jelitowa pełni w organizmie człowieka tak istotną rolę, to w jaki sposób należy o nią dbać, a może nawet trzeba ją już odbudować? Co czynić, aby zapewnić sobie tzw. prawidłowy profil bakteryjny, czyli odpowiednią ich ilość, zróżnicowanie i wzajemne proporcje. 

Podstawowym, naukowo udowodnionym zaleceniem w tym zakresie jest dbałość o prawidłowo zestawioną codzienną dietę, zgodnie z zasadami zdrowego sposobu żywienia, co zostało już omówione na poprzednich wykładach. Tym razem chcemy przedstawić szczególnie korzystną rolę, jaką może odegrać żywność fermentowana oraz probiotyczna.
Trzeba bowiem odróżnić te dwie grupy produktów. Pierwsza, to produkty powstałe w wyniku spontanicznej lub kierowanej fermentacji mlekowej, wywołanej głównie przez różne bakterie
kwasu mlekowego. To tradycyjne, dobrze wszystkim znane mleczne napoje fermentowane oraz kiszone warzywa. Żywnością probiotyczną można zaś nazwać tylko te produkty, do
których dodano probiotyki, czyli wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów o udokumentowanym, szczególnie korzystnym wpływie na mikroflorę jelitową, a tym samym na zdrowie człowieka. To produkty nowej generacji, najczęściej napoje mleczne. 

Zachęcamy zatem do wysłuchania wykładu o tych niezwykle pożytecznych drobnoustrojach. Opowiedzą o nich nasi eksperci, na podstawie własnych badań i osiągnięć w tym zakresie oraz najnowszych doniesień literatury. Omówią następujące zagadnienia:
1. Wyjaśnienie pojęć: szczepy, szczepy probiotyczne, prebiotyki, synbiotyki, żywność probiotyczna

2. Wymagania stawiane probiotykom 

3. Składniki żywności o charakterze prebiotyków

4. Prozdrowotne działania produktów probiotycznych dostępnych na polskim rynku

5. Sposoby i warunki produkcji żywności probiotycznej oraz jej znakowanie

6. Probiotyki nowej generacji jako przykład aktualnych kierunków badawczych"

©2022 Festiwal Nauki