Rada Programowa 28. Festiwalu

 

Przewodnicząca Rady Programowej

prof. Joanna Jurewicz  

Członkowie honorowi Rady Programowej

prof. David Shugar (zm. 2015 r.)  

Członkowie Rady Programowej

dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW  
dr Stanisław Bajtlik  
dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič prof. ALK  
dr hab. Anna Cywińska  
dr Takao Ishikawa  
prof. Małgorzata Kossut  
prof. Ireneusz Krzemiński  
prof. Wojciech Kulesza  
prof. Krzysztof Meissner  
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW  
dr hab. Paweł Rodak, prof. UW  
prof. Jarosław Różański OMI  
dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW  
prof. Dariusz Stola  
dr Zuzanna Toeplitz  
dr Albert Tomaszewski  
prof. Joanna Tyrowicz  
dr hab. Małgorzata Witkowska - Zimny  
prof. Andrzej Wysmołek  
prof. n. med. Andrzej Ziemba
red. Piotr Zmelonek  

©2024 Festiwal Nauki