Żegnamy prof. Ewę Geller

Żegnamy prof. Ewę Geller

Z żalem i smutkiem żegnamy
 
Ewę Geller
 
profesor nauk humanistycznych, wykładowczynię Uniwersytetu
Warszawskiego, specjalistkę językoznawstwa germańskiego i jidyszystyki,
małżonkę Macieja Gellera (1941-2014), współtwórcy i pierwszego dyrektora FN.
 
Była zawsze Dobrym Duchem Festiwalu
 
Rada Programowa
Festiwalu Nauki w Warszawie

©2024 Festiwal Nauki