dr hab. Maciej Geller

Warszawskiego Festiwalu Nauki nie można sobie wyobrazić bez Macieja Gellera, który był jednym z inicjatorów festiwalu, a w latach 1996-2013 jego dyrektorem.

Maciej Geller urodził się w 1941 roku. Studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w roku 1964, po nich pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Warszawie (do roku 1969) oraz w nowo utworzonej Katedrze Biofizyki na UW.

W marcu 1968 był uczestnikiem protestów studenckich, został na kilka miesięcy aresztowany, zwolnienie uzyskał na mocy amnestii. Od 1973 roku był przez dziesięć lat pracownikiem kontraktowym Wydziału Chemii Kwantowej i Wydziału Fizyki na macierzystej uczelni; pełnoetatowym pracownikiem naukowym warszawskiej fizyki uniwersyteckiej został w 1983 roku. W latach 1987-89 był stypendystą College Station Texas A&M University w Stanach Zjednoczonych, a w latach 1989-90 konsultantem naukowym amerykańskiego National Concer Institute Frederick Maryland.

Dr hab. Maciej Geller realizował prace naukowe w dziedzinie teoretycznej fizyki układów biomolekularnych. Był specjalistą w zakresie  molekularnej mechaniki kawntowej oraz molekularnego modelowania podstawowych procesów życiowych. Badał m.in. strukturę i funkcje kwasów nukleinowych i białek oraz ich składników, jak również syntetycznych analogów składników o aktywności biologicznej - w szczególności przeciwwirusowej i przeciwnowotworowej.

Ważne miejsce w życiu Macieja Gellera zajmowała zawsze popularyzacja nauki, zwłaszcza nauk matematyczno-przyrodniczych, a jednym z wiekich jego osiągnięć - współorganizacja Festiwalu Nauki w Warszawie, którego dyrektorem został Geller już na samym początku, w 1996 roku i pełnił tę funkcję do roku 2013.

W 1998 roku za upowszechnianie i popularyzację nauki  uhonorowano Macieja Gellera Nagrodą im. Profesora Hugona Steinhausa, z kolei w 2010 roku zdobył nagrodę specjalną i tytuł "Popularyzatora Nauki" w konkursie organizowanym przez serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2012 prezydent Bronisław Komorowski, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej     i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku Lech Kaczyński za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, nadał mu Krzyż Oficerski tego orderu.

Pasja poznawcza, chęć dzielenia się osiągnięciami naukowymi z innymi nie opuszczały Macieja Gellera do ostatnich dni życia. Zmarł po ciężkiej chorobie w styczniu 2014 roku.

20 lat Festiwalu Nauki »

©2024 Festiwal Nauki