Nauki matematyczne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Kawał(ek) roboty

Dzielimy okrąg! Jak, czym i po co? Czego ciekawego dowiemy się, dzieląc inne figury (i jedną bryłę)? Może nie zdążymy skonstruować 65537-kąta foremnego, ale opowiemy o astronomii, origami, nieskończonych sumach, problemie trysekcji...

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego potrzebujemy dowodów w matematyce?

W czasie zajęć pokazane zostaną przykłady "twierdzeń", które są prawdziwe dla małych liczb naturalnych, ale nie są prawdziwe w ogólności. Uzmysłowi to nam, że matematyka nie może obyć się bez dowodów.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Kawał(ek) roboty

Dzielimy okrąg! Jak, czym i po co? Czego ciekawego dowiemy się, dzieląc inne figury (i jedną bryłę)? Może nie zdążymy skonstruować 65537-kąta foremnego, ale opowiemy o astronomii, origami, nieskończonych sumach, problemie trysekcji...

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Kryptografia kwantowa, czyli o bezpiecznym szyfrowaniu

Przedstawimy protokół BB84, czyli wymyślony w 1984 roku przez Charlesa Bennetta i Gilles’a Brassarda, protokół kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego. Jest on bezpieczny, gdyż jego działanie opiera się na fundamentalnych zasadach mechaniki kwantowej, dzięki którym próba podsłuchu jest łatwa do wykrycia. Choć protokół bazuje na nieprostej teorii mechaniki kwantowej, to od strony matematycznej jest dość łatwy do zrozumienia na gruncie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa.

Nauki matematyczne
 • pt., 2022-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Czemu lew jest groźny?

Coraz częściej algorytmy sztucznej inteligencji zaskakują nas (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie) swoimi decyzjami. Często ani twórca, ani sam algorytm nie umie jednak wytłumaczyć dlaczego. Czy istnieje jakiś sposób aby dowiedzieć się czemu zapadła akurat ta decyzja? W swojej prezentacji opowiem o metodzie SHAP, która znajduje która kwestia była kluczowa przy podjęciu decyzji. Metoda ta opiera się na teorii gier. Tylko gdzie tu jest gra...?

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Hipoteza Keplera: układanie pomarańczy i dowody wspierane komputerowo

Opowiem o czterystuletniej historii hipotezy Keplera, która mówi, jakie jest optymalne (najgęstsze) upakowanie jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej. Początek tej historii sięga epoki wielkich odkryć geograficznych i wypraw sir Williama Rayleigha, którego asystent - Thomas Harriot, matematyk, astronom i etnograf – układał tabele, podające liczby kul armatnich w stosach o kwadratowej podstawie. W samej końcówce XX wieku, po wcześniejszych nieudanych próbach wielu różnych osób, hipotezę Keplera udowodnił Thomas Hales, matematyk z Uniwersytetu w Pittsburghu. Jego dowód wymaga wprawdzie użycia komputera do obliczeń (jakich - o tym powiem kilka słów), niemniej, został opublikowany w Annals of Mathematics i jest ogólnie akceptowany przez matematyków.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-24 10:30
Spotkanie festiwalowe Tyrania większości. Jak budżet partycypacyjny w Polsce dyskryminuje mniejszości

Istotnym elementem budżetu partycypacyjnego jest głosowanie, na podstawie którego podejmowana jest decyzja, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane. Pytanie brzmi: w jaki sposób sprawiedliwie rozdysponować środki z budżetu? Metody liczenia głosów, które są obecnie wykorzystywane nie są proporcjonalne (niektóre grupy wyborców są dyskryminowane) ani efektywne (zostają wybierane projekty o niższym poparciu niż te które nie zostały wybrane). Pokażemy jak matematycznie zdefiniować czym jest sprawiedliwość i jak zaprojektować metodę liczenia głosów, która jest efektywna i sprawiedliwa.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Wycieczka po geometriach nieeuklidesowych

Wyobraźmy sobie odcinek i dwa kąty z tej samej strony tego odcinka. Jeśli ich suma jest mniejsza niż 180 stopni, to zaczynające się w nich półproste przetną się, tworząc trójkąt. Tylko czy można to udowodnić, korzystając jedynie z prostszych własności geometrii? Euklidesowi się to nie udało i musiał przyjąć to stwierdzenie bez dowodu, jako "piąty postulat" swojej geometrii. Nie udało się też wielu innym matematykom praktycznie aż do XIX wieku, w którym pokazano, że może istnieć geometria, w której ten fakt nie zachodzi.

Na pokazie poznamy właśnie taką geometrię. Zobaczymy trójkaty o kątach sumujących się do mniej niż 180 stopni, o których nie mówi się w szkole. Pokażemy, że pole koła może być DUŻO, DUŻO większe niż πr²: nieskończoność, którą można zobaczyć latwiej, niż się wydaje. Dowiemy się, jak taki świat można zaprezentować na rysunkach, w symulacjach komputerowych oraz w modelach rzeczywistych.

Po wykładzie uczestnicy będą mogli zwiedzić światy oparte na geometriach nieeuklidesowych przy użyciu Wirtualnej Rzeczywistości. Będziemy podróżować poprzez portale łączące różne geometrie.

Użytkowanie sprzętu wiąże się z wykonywaniem ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji, zmysł wzroku oraz słuchu, dlatego ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane dla osób w ciąży, osób starszych, mających problemy z sercem, osób, u których w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-24 11:30
Spotkanie festiwalowe Zajrzeć w czwarty wymiar

Wbrew pozorom potrzeba badania obiektów mających więcej niż trzy wymiary wyrasta z całkiem praktycznych problemów. Opowiem o jednym z powodów  wyjścia w czwarty, siódmy czy nawet siedemnasty wymiar.

Gdy już zaakceptujemy "naturalność" przestrzeni czterowymiarowej, zastanowimy się, jak oglądać proste czterowymiarowe obiekty (takie jak czterowymiarowa kostka) za pomocą naszych zmysłów stworzonych do analizowania świata trójwymiarowego.

Będziemy obiekty czterowymiarowe kroić (cóż, w wyobraźni tylko) i rzutować, będziemy starali się wyobrazić sobie obiekty, które w pierwszej chwili wydają się niewyobrażalne.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe Byki na niwie matematyki?

W bestsellerze „Pi razy okoˮ Matt Parker opisuje zaskakujące - czasem zabawne, a niekiedy również groźne - błędy i pomyłki wynikłe z nieumiejętnego lub niestarannego stosowania metod i pojęć matematycznych. Omówimy niektóre z nich.

Bywa, że i sama matematyka postrzegana jest jako źródło zagrożeń - matematyków (i używających metod matematycznych fizyków) próbowano na przykład obciążyć winą za wywołanie światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Zastanowimy się, czy głoszony przez Stefana Banacha pogląd, że matematyka jest zbyt ostrym narzędziem, by dawać je do ręki dzieciom, powinien dotyczyć jedynie dzieci.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-24 13:00
Spotkanie festiwalowe Wyznaczanie raty kredytu lub pożyczki

Celem wykładu będzie przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć matematyki finansowej: procent prosty, procent składany, renta matematyczna, rata kredytu (część kapitałowa i odsetkowa), schemat spłaty kredytu, RRSO. Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu uczestnik powinien znać, rozumieć i rozróżniać podstawowe pojęcia związana z wyznaczaniem raty kredytu (w szczególności jej składowych), oceniać koszt kredytu, analizować oraz potrafić porównać dostępne oferty kredytu, jak również dokonać racjonalnego wyboru spośród dostępnych ofert na rynku.

Nauki matematyczne
 • wt., 2022-09-27 17:00

©2022 Festiwal Nauki