Nauki o Ziemi

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe „Polarniczki – zdobywczynie podbiegunowego świata” – spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie z Dagmarą Bożek, autorką książki “Polarniczki. Zdobywczynie podbiegunowego świata”, pracownikiem Instytutu Geofizyki PAN. Podczas spotkania przybliżymy sylwetki kilku niezwykłych kobiet, które zakochały się w obszarach polarnych. Będzie można zadać pytania autorce tego niezwykłego reportażu oraz zdobyć autograf na egzemplarzu książki.

Dodatkowo dzięki goglom VR zabierzemy uczestników na wycieczkę do wnętrza lodowca i po jego spękanej szczelinami powierzchni. Będzie również można zwiedzić wystawę polarną przygotowaną w jednym z zabytkowych budynków Obserwatorium.

Nauki o Ziemi
 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Mur. Zwierzęta na granicy

Budowa muru wzdłuż granicy (czy amerykańsko-meksykańskiej, czy w Puszczy Białowieskiej) oraz większość działań mających na celu jej uszczelnienie, silnie wpływa również na wiele gatunków zwierząt zamieszkujących obszary po obu jej stronach. Sezonowe migracje dla wielu zwierząt są jedną szansą na przetrwanie. Dotyczy to zarówno dużych ssaków, ale także i mniejszych zwierząt. Wiele miejsc wzdłuż granicy stanowi naturalny korytarz ekologiczny, jak doliny rzek, będące często także ostatnimi ostojami dla zagrożonych gatunków. Większość działań mających na celu zapobieganie nielegalnej migracji ludzi, prowadzi do izolacji poszczególnych populacji zwierząt i zmniejsza efekt prowadzonych programów ochrony przyrody po obydwu stronach granicy.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Przygoda z antarktyczną przyrodą

Podczas spotkania prowadzonego przez naukowców Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN dowiecie się, jak wygląda życie i praca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, jakie zwierzęta i inne organizmy można spotkać na Wyspie Króla Jerzego, a także jakie badania są prowadzone wokół Stacji. Ponadto, przybliżymy sylwetkę polarnika i opowiemy jakie umiejętności są przydatne w życiu codziennym w Antarktyce. Zapraszamy na prelekcję i prezentację eksponatów z dalekiego południa.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Skąd czerpiemy energię i co mówi nam o tym ekonomia biofizyczna

Człowieka od początku swojego istnienia starał się przekształcać środowisko zewnętrzne na własne potrzeby. Opanowanie sztuki tworzenia narzędzi oraz kontrola nad energią stanowiły, i wciąż stanowią, fundament postępu cywilizacji. Wykorzystanie ognia było początkiem rozwoju technologii energetycznych. Sposoby na pozyskiwanie energii z nośników takich jak węgiel czy ropa naftowa, jak również z działalności rzek i wiatrów w postaci młynów, miały z czasem coraz lepszą wydajność. Stworzenie maszyny parowej oraz badania nad elektrycznością dały początek i podstawę dla rozwoju nowoczesnych technologii na przestrzeni ostatnich 200 lat. Dodatkowo w XX w. opisano podstawy funkcjonowania mikroświata, co skutkowało okiełznaniem energii jądrowej i dało nowe bogate źródła energii.

Rozwój technologii, zwłaszcza cyfrowych, pociągał za sobą coraz większe zużycie energii oraz metali niezbędnych do budowy infrastruktury informatycznej i energetycznej.  Pomimo ambitnych planów należy zadać sobie pytanie, na jakich fundamentach będzie się opierała gospodarka przyszłości. Dotyczy to zarówno dostępnych zasobów mineralnych, jak również efektywności ich wykorzystania i ponownego zużycia w obiegu zamkniętym. Aby cały system mógł sprawnie funkcjonować musi się mieścić w ramach praw termodynamiki, które powinny być, i coraz częściej są, uwzględniane w analizach ekonomicznych. Stosunkowo nowe dziedziny nauki takie jak ekonomia biofizyczna łączą technologię, ekonomię, geologię, ekologię i termodynamikę. Jednym z ciekawszych wskaźników w obrębie tych analiz jest EROI lub EROEI – energy return on (energy) investment. Dostarcza on narzędzi, do określenia, czy dany surowiec lub technologia energetyczna jest wystarczająco wydajna, aby mogła stanowić długotrwały fundament przyszłego rozwoju gospodarczego.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Łowcy roślin

Niebagatelną rolę w odkrywaniu naukowym świata odegrali wysyłani przez ogrody botaniczne, muzea przyrodnicze, a także stowarzyszenia ogrodników czy prywatne firmy ogrodnicze profesjonalni kolekcjonerzy. Ich zadaniem było odnajdywanie nowych gatunków roślin ozdobnych do ogrodów i oranżerii, gatunków o znaczeniu gospodarczym czy nowych ziół i leków. Poznamy historię kilku fascynujących postaci botaników i jeszcze ciekawsze, często zawiłe drogi dotarcia do naszych ogrodów kilku gatunków ozdobnych roślin.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Pierwiastki korzystne i szkodliwe w wodach podziemnych – pochodzenie, znaczenie, przykłady

Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące źródeł pochodzenia składników obecnych w wodach podziemnych oraz najważniejszych procesów kształtujących skład tych wód. Omówione zostaną formy występowania składników w wodach, klasyfikacje składników, w tym w kontekście ich znaczenia dla organizmów żywych, a także wykorzystanie wód podziemnych z uwagi na ich skład. Na przykładzie wybranych pierwiastków korzystnych i szkodliwych dla człowieka pokazane zostanie szerzej ich pochodzenie, znaczenie, wyzwania badawcze oraz tło historyczne.

Nauki o Ziemi
 • śr., 2022-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Słoń leśny i inni przedstawiciele fauny plejstoceńskiej

W 1962 roku, przy ulicy Leszno na warszawskiej Woli został odnaleziony szkielet plejstoceńskiego słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). W badanie szczątków został zaangażowany świeżo upieczony pracownik PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – Gwidon Jakubowski. W 60 rocznicę tych wydarzeń, dr Gwidon Jakubowski opowie nam o okolicznościach tego odkrycia. Poznamy historię badań słonia leśnego – w Polsce i na świecie. Dowiemy się również, czym charakteryzował się plejstocen, czyli epoka w dziejach Ziemi trwająca pomiędzy 2,58 mln a 11,7 tys. lat temu. Opisane zostaną również inne zwierzęta, które żyły w tym samym środowisku w trakcie trwania ciepłego okresu zwanego interglacjałem eemskim (ok. 130–115 tys. lat temu). Dr Jakubowski opowie również o bogatej faunie późniejszego zimnego okresu, tj. zlodowacenia Wisły (ok. 115–11,7 tys. lat temu). Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie. Wstęp wolny.

Nauki o Ziemi
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Wymarłe historie, o wytępionych gatunkach zwierząt

Na przestrzeni dziejów doszło do wymarcia wielu gatunków zwierząt w wyniku działalności człowieka. Uważa się, że człowiek jest odpowiedzialny za Szóste wielkie wymieranie na Ziemi. Podczas spotkania zostaną przybliżone historie wybranych gatunków zwierząt, które w czasach historycznych zostały wytępione przez człowieka w wyniku różnych działań, zarówno bezpośrednich polowań, jak i pośrednich, jak sprowadzanie obcych gatunków.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2022-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Niezwykłe przypadki krzemionki

Kwarc towarzyszy nam zarówno w życiu codziennym jak i jest elementem wielu wyrobów luksusowych. Wielokrotnie nie zdajemy sobie nawet sprawy jak bardzo jest nam niezbędny. Ale ten pospolity minerał ma wiele odmian, które mogą występować w różnych środowiskach. Dla naukowców jest bardzo ważnym informatorem o warunkach w jakich powstawały skały. Na spotkaniu dowiemy się o niektórych odmianach krzemionki, ich budowie i zastosowaniu.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2022-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Nauka otwiera drzwi – wizyta w obserwatorium w Świdrze

Po raz trzeci drzwi dla zwiedzających otwiera Obserwatorium geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN w Otwocku Świdrze. W sobotę, 24 września w godzinach 11.00-14.00 pracownicy Instytutu przygotują dla miłośników nauki szereg pokazów i konkursów. Będzie można także zwiedzić wystawy poświęcone polskim badaniom polarnym i geofizycznym.

W jednym z budynków Obserwatorium, w tzw. domku modrzewiowym, przygotowano wystawę polarną, na której prezentowane są zarówno przyrządy pomiarowe stosowane do badań w Arktyce, jak i sprzęt codziennego użytku wykorzystywany przez polarników. Zwiedzaniu wystawy będą towarzyszyć fascynujące opowieści o życiu i pracy w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie.

Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie minimuzeum geofizycznych urządzeń pomiarowych. Odwiedzający poznają historię wybranych badań geofizycznych, w szczególności powstania pierwszego na ziemiach polskich obserwatorium magnetycznego w Świdrze, a także prowadzenia ciągłych obserwacji i pomiarów na całym świecie. Zaprezentowana zostanie wybrana aparatura pomiarowa stosowana do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza.

Podczas wydarzenia dostępne będzie stoisko polarne, gdzie będzie można przenieść się wirtualnie na Spitsbergen - popływać pontonem czy zajrzeć do lodowej jaskini – a to wszystko dzięki nowoczesnym technologiom i goglom VR. Nie zabraknie również gier o tematyce polarnej dla starszych i młodszych wraz z nagrodami.

Nauki o Ziemi
 • sob., 2022-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Torfowiska – znaczenie dla środowiska, echo Światowego Dnia Mokradeł

Choć zajmują niewielką powierzchnię lądów (3%) torfowiska zawierają: 10% światowych zasobów wody słodkiej, 30% światowych zasobów węgla, pochłaniają więcej CO2 z atmosfery niż cała biomasa lasów świata, ustępując jedynie oceanom! Są siedliskami rzadkich okazów flory i fauny. Są niedoceniane – czas to zmienić!

 

Nauki o Ziemi
 • wt., 2022-09-27 15:00

©2022 Festiwal Nauki