Nauki o Ziemi

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Poradnik małego łowcy skarbów

Warsztaty proponowane przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z właściwościami, sposobami poszukiwania oraz najważniejszymi, prostymi technikami rozpoznawania minerałów. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu geografii.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wykład, podczas którego omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z mineralogią, takie jak właściwości minerałów (barwa, twardość, pokrój, łupliwość itp.), występowanie, zastosowanie i sposoby ich rozpoznawania. Podczas drugiej części uczniowie będą samodzielnie rozpoznawać minerały. Każdy z uczestników dostanie do identyfikacji zestaw okazów i na podstawie wskazówek uzyskanych podczas wykładu będzie mógł przeprowadzić proste testy właściwości, które doprowadzą do poznania nazwy badanego minerału. Trzecia część polegać będzie na poszukiwaniu skarbów. W zależności od pogody możliwe będzie albo płukanie złota w ogrodzie przed Muzeum Ziemi, albo poszukiwanie minerałów w pojemnikach z piaskiem. Wypłukiwanie drobinek kruszcu odbywać się będzie starą, traperską metodą, czyli poprzez przemywanie piasku przy użyciu specjalnej miski. Natomiast poszukiwanie minerałów w piaskownicach polegało będzie na przesiewaniu piasku przez sitka. Każdy znaleziony okaz uczestnik będzie mógł zabrać do domu.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2021-09-21 15:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Poradnik małego łowcy skarbów

Warsztaty proponowane przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z właściwościami, sposobami poszukiwania oraz najważniejszymi, prostymi technikami rozpoznawania minerałów. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu geografii.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wykład, podczas którego omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z mineralogią, takie jak właściwości minerałów (barwa, twardość, pokrój, łupliwość itp.), występowanie, zastosowanie i sposoby ich rozpoznawania. Podczas drugiej części uczniowie będą samodzielnie rozpoznawać minerały. Każdy z uczestników dostanie do identyfikacji zestaw okazów i na podstawie wskazówek uzyskanych podczas wykładu będzie mógł przeprowadzić proste testy właściwości, które doprowadzą do poznania nazwy badanego minerału. Trzecia część polegać będzie na poszukiwaniu skarbów. W zależności od pogody możliwe będzie albo płukanie złota w ogrodzie przed Muzeum Ziemi, albo poszukiwanie minerałów w pojemnikach z piaskiem. Wypłukiwanie drobinek kruszcu odbywać się będzie starą, traperską metodą, czyli poprzez przemywanie piasku przy użyciu specjalnej miski. Natomiast poszukiwanie minerałów w piaskownicach polegało będzie na przesiewaniu piasku przez sitka. Każdy znaleziony okaz uczestnik będzie mógł zabrać do domu.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2021-09-21 15:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Pierwiastki korzystne i szkodliwe w wodach podziemnych – pochodzenie, znaczenie, przykłady

Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące źródeł pochodzenia składników obecnych w wodach podziemnych oraz najważniejszych procesów kształtujących skład tych
wód. Omówione zostaną formy występowania składników w wodach, klasyfikacje składników, w tym w kontekście ich znaczenia dla organizmów żywych, a także wykorzystanie wód podziemnych z uwagi na ich skład. Na przykładzie wybranych pierwiastków korzystnych i szkodliwych dla człowieka pokazane zostanie szerzej ich pochodzenie, znaczenie, wyzwania badawcze oraz tło historyczne.

Nauki o Ziemi
 • śr., 2021-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Człowiek na biegunie – wyzwania dnia codziennego

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda życie w Antarktyce? Kiedy, jak i dlaczego człowiek zdecydował się odkryć ten niezbadany teren? Słyszeliście o Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego? Czy wiecie, jak wygląda codzienność przebywających na Stacji członków wypraw? Jacy specjaliści są niezbędni do prawidłowego jej funkcjonowania przez cały rok? Kim jest polarnik i jakie warunki trzeba spełnić by pojechać na wyprawę antarktyczną? Z jakimi utrudnieniami mierzą się na co dzień? Na te i inne pytania odpowiedzą naukowcy z Zakładu Biologii Antarktyki. W ramach wykładu zostanie przedstawiony profil badawczy Polskiej Stacji Antarktycznej, która stanowi zaplecze naukowe dla takich dziedzin nauki jak ekologia, mikrobiologia, glacjologia, oceanografia, na pokładzie której do dyspozycji naukowców znajduje się zaawansowany sprzęt do badania m.in. miąższości lodu, parametrów fizykochemicznych wody, obserwacji ssaków i ptaków.  Spotkanie w formie wykładu dostosowanego do wieku młodzieży, podczas którego będziemy starali się zachęcić do pogłębienia tematyki polarnictwa i eksploracji obszarów polarnych. Na uczestników będą czekały liczne eksponaty.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Poradnik małego łowcy skarbów

Warsztaty proponowane przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z właściwościami, sposobami poszukiwania oraz najważniejszymi, prostymi technikami rozpoznawania minerałów. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu geografii.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wykład, podczas którego omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z mineralogią, takie jak właściwości minerałów (barwa, twardość, pokrój, łupliwość itp.), występowanie, zastosowanie i sposoby ich rozpoznawania. Podczas drugiej części uczniowie będą samodzielnie rozpoznawać minerały. Każdy z uczestników dostanie do identyfikacji zestaw okazów i na podstawie wskazówek uzyskanych podczas wykładu będzie mógł przeprowadzić proste testy właściwości, które doprowadzą do poznania nazwy badanego minerału. Trzecia część polegać będzie na poszukiwaniu skarbów. W zależności od pogody możliwe będzie albo płukanie złota w ogrodzie przed Muzeum Ziemi, albo poszukiwanie minerałów w pojemnikach z piaskiem. Wypłukiwanie drobinek kruszcu odbywać się będzie starą, traperską metodą, czyli poprzez przemywanie piasku przy użyciu specjalnej miski. Natomiast poszukiwanie minerałów w piaskownicach polegało będzie na przesiewaniu piasku przez sitka. Każdy znaleziony okaz uczestnik będzie mógł zabrać do domu.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2021-09-21 15:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Człowiek na biegunie – wyzwania dnia codziennego

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda życie w Antarktyce? Kiedy, jak i dlaczego człowiek zdecydował się odkryć ten niezbadany teren? Słyszeliście o Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego? Czy wiecie, jak wygląda codzienność przebywających na Stacji członków wypraw? Jacy specjaliści są niezbędni do prawidłowego jej funkcjonowania przez cały rok? Kim jest polarnik i jakie warunki trzeba spełnić by pojechać na wyprawę antarktyczną? Z jakimi utrudnieniami mierzą się na co dzień? Na te i inne pytania odpowiedzą naukowcy z Zakładu Biologii Antarktyki. W ramach wykładu zostanie przedstawiony profil badawczy Polskiej Stacji Antarktycznej, która stanowi zaplecze naukowe dla takich dziedzin nauki jak ekologia, mikrobiologia, glacjologia, oceanografia, na pokładzie której do dyspozycji naukowców znajduje się zaawansowany sprzęt do badania m.in. miąższości lodu, parametrów fizykochemicznych wody, obserwacji ssaków i ptaków.  Spotkanie w formie wykładu dostosowanego do wieku młodzieży, podczas którego będziemy starali się zachęcić do pogłębienia tematyki polarnictwa i eksploracji obszarów polarnych. Na uczestników będą czekały liczne eksponaty.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Kierunek: Północna Jura – najciekawsze atrakcje geologiczne powstającego geoparku

Północna część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest rejonem wzorcowym pod względem odsłonięć skał jurajskich w Polsce. Zróżnicowanie budowy terenu decyduje o atrakcyjności turystycznej i sprawia, że obszar ten jest doskonałym poligonem dla działań edukacyjnych. Duże nagromadzenie typowych stanowisk geologicznych na stosunkowo niewielkim terenie zadecydowało o stworzeniu na tym obszarze nowego geoparku, który swoim zasięgiem obejmuje obszar sześciu gmin: Mstów, Olsztyn, Janów, Niegowa, Żarki i Poraj.

Stanowiska geologiczne opowiadają zarówno mezozoiczną historię regionu -  czas, w którym powstawały skały budujące widowiskowe białe skałki, jak również późniejsze dzieje – ich erozję oraz pozostałości po lądolodzie plejstoceńskim na  tych ziemiach. Ściśle związana z nimi jest historia człowieka, poczynając od szczątków i śladów bytności neandertalczyków w jaskiniach, po relikty dawnego przemysłu wydobywczego w postaci kamieniołomów. Elementem krajobrazu kulturowego okolicy ukazującym powiązania między uwarunkowaniami geologicznymi i działalnością człowieka są także ruiny średniowiecznych zamków i warowni, zwanych dziś Orlimi Gniazdami, posadowione na solidnym fundamencie wapieni skalistych wieńczących najwyższe wzniesienia jurajskie.

Podczas spotkania wirtualnie zwiedzimy najciekawsze obiekty geologiczne Północnej Jury, omówimy ich znaczenie dla nauki i społeczeństwa, ich formy ochrony oraz problemy jakie im zagrażają.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2021-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe Poradnik małego łowcy skarbów

Warsztaty proponowane przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z właściwościami, sposobami poszukiwania oraz najważniejszymi, prostymi technikami rozpoznawania minerałów. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu geografii.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wykład, podczas którego omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z mineralogią, takie jak właściwości minerałów (barwa, twardość, pokrój, łupliwość itp.), występowanie, zastosowanie i sposoby ich rozpoznawania. Podczas drugiej części uczniowie będą samodzielnie rozpoznawać minerały. Każdy z uczestników dostanie do identyfikacji zestaw okazów i na podstawie wskazówek uzyskanych podczas wykładu będzie mógł przeprowadzić proste testy właściwości, które doprowadzą do poznania nazwy badanego minerału. Trzecia część polegać będzie na poszukiwaniu skarbów. W zależności od pogody możliwe będzie albo płukanie złota w ogrodzie przed Muzeum Ziemi, albo poszukiwanie minerałów w pojemnikach z piaskiem. Wypłukiwanie drobinek kruszcu odbywać się będzie starą, traperską metodą, czyli poprzez przemywanie piasku przy użyciu specjalnej miski. Natomiast poszukiwanie minerałów w piaskownicach polegało będzie na przesiewaniu piasku przez sitka. Każdy znaleziony okaz uczestnik będzie mógł zabrać do domu.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2021-09-21 15:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Polarny Pokój Zagadek

10 śmiałków zmierzy się w ciągu godziny z wieloma łamigłówkami logicznymi o tematyce polarnej. Będą szukać wskazówek i zagadek w pozornie zwyczajnym pokoju spotkań naukowych. Poznają specyfikę życia i pracy na dalekiej północy.

Jeżeli lubicie niespodzianki, zaskakujące zwroty akcji i przede wszystkim świetną zabawę – ten pokój jest dla Was! Jeżeli uda Wam się rozwiązać wszystkie zadania, dodatkowo otrzymacie unikalny prezent polarny, z którego będziecie mogli skorzystać jeszcze wiele razy po upuszczeniu naszego pokoju.

Nauki o Ziemi
 • pt., 2021-09-24 17:30
Spotkanie festiwalowe Geologiczna Ochota

Zapraszamy na wspaniałe spotkanie z geologią. Na wielu warsztatach poznamy tajemnice Ziemi. Dotrzemy do jej jądra, poznamy skały, jakie budują Zimię zarówno w skali makro, jak i oglądając je podmikroskopem. Sprawdzimy, czego nie da się dostrzec w skałach gołym okiem. Wyhodujemy błyskawiczne syntetyczne kryształy i obejrzymy surowce skalne i mineralne jakie sa wydobywane w Polsce. Sprawdzimy, czy sól zawsze jest słona.  Na wykładzie dowiemy się o minerałach, które towarzyszą nam na co dzień i od święta.

Nauki o Ziemi
 • sob., 2021-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe In vino veritas – cała prawda o winie w starożytności

Wino było bez wątpienia jednym z najważniejszych dóbr konsumcyjnych w starożytności. Szacuje się, że przeciętny Rzymianin konsumował 0,5-1 litra wina dziennie i zaczynał już od śniadania! Oznacza to, że uprawa winorośli, a także produkcja wina i handel nim stanowiły ważny element gospodarki antycznej. Z kolei konsumpcja wina i jego użycie do celów religijnych było istotnym aspektem antycznej kultury. Jakie wina najbardziej lubili starożytni mieszkańcy Italii? Skąd je sprowadzali? Czym różniły się wina starożytne od dzisiejszych? 

Nauki o Ziemi
 • sob., 2021-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe Nauka otwiera drzwi – wizyta w obserwatorium w Świdrze

Zapraszamy na zajęcia w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze. W czasie tego spotkania  uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych formach zajęć. W jednym z budynków w Obserwatorium w Świdrze, w tzw. domku modrzewiowym, przygotowano wystawę polarną, na której prezentowane są zarówno przyrządy pomiarowe stosowane do badań Arktyki, jak i sprzęt codziennego użytku niezbędny polarnikom do tego, aby przetrwać trudne warunki klimatu polarnego. Zwiedzaniu wystawy będą towarzyszyć fascynujące opowieści o życiu i pracy w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

Dodatkowo proponujemy zwiedzanie minimuzeum geofizycznych urządzeń pomiarowych. Przedstawimy historię wybranych badań geofizycznych, w szczególności powstania pierwszego na ziemiach polskich obserwatorium magnetycznego w Świdrze, wyjaśnimy potrzeby prowadzenia ciągłych obserwacji i pomiarów na całym globie. Zaprezentujemy wybraną aparaturę pomiarową stosowaną do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza.

Podczas wydarzenia zorganizujemy stoisko polarne, gdzie będzie można przenieść się wirtualnie na Spitsbergen, popływać pontonem, czy zajrzeć do lodowej jaskini – a to wszystko dzięki nowoczesnym technologiom i goglom VR.

Najmłodsi będą mogli układać puzzle polarne na czas i wziąć udział w grze terenowej. Starszych zaprosimy do udziału w quizach online. Na uczestników gier i quizów czekają nagrody (oczywiście polarne!).

Nauki o Ziemi
 • sob., 2021-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe Piknik rodzinny z okazji urodzin dinozaura Dyzia

Zapraszamy zarówno małych, jak i dużych wielbicieli naszego dinozaura na rodzinny piknik popularnonaukowy "Urodziny dinozaura Dyzia". Wśród licznych atrakcji każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają możliwość organizacji imprezy wyłącznie w formie on-line w przypadku zwiększonej liczby zachorowań.

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2021-09-26 10:00